18 aug. 2016

Utrensningarna i Turkiet ... och Tyskland

Tyska Handelsblatts utgivare Gabor Steingart skrev i fredags:
"Turkiet hemsöks av en utrensningsvåg som Europa inte upplevt sen Stalin."
Turkiets president Erdogan har i ett hånfullt svar på kritiken
från  Förbundsrepubliken förklarat att Tyskland  vid
sin återförening genomfört ännu mer omfattande utrensningar.
Arnold Schötzel kommenterar i Junge Welt:
"Fel, ni hedervärdiga. Den största uteslutnings- och
förföljelsevågen i modern tid iscensattes i Förbundsrepubliken
Tyskland efter 'Anschluss', införlivandet av den östra
landshälften den 3 oktober 1990.
Den som vill kan informera sig  i FN-dokument om genomförandet
som skedde med finslipad perfiditet.
Den kritik av systematisk diskriminering som östtyskar då
framförde ett flertal  gånger var så pinsam för
förbundsregeringen att den mörkades i de rapporter som den är
förpliktigad att vartannat år avge till FN om upprätthållandet av
konventionen om sociala och mänskliga rättigheter.
De statsbärande medierna rapporterar aldrig om detta. Fastställt
är emellertid att DDR 25 år före dagens händelser i Turkiet
hemsöktes av en utrensningsvåg som inte ägt rum i
förbundsrepubliken sen KPD-förbudet 1956 och det relativt
harmlösa yrkesförbudet för radikaler på 1970-talet.
I dokumenten från förbundsregeringens femte rapport till FN om
tillståndet beträffande mänskliga rättigheter finns till exempel
följande:
Av ursprungligen 2 miljoner i offentlig tjänst fanns i april 1991
ännu 1,2 miljoner. Med en andel av 20% i förbundsrepubliken
Tysklands hela befolkning var andelen noll procent 2004 i
militären och rättsväsendet, i förvaltning 2,5%, i vetenskap 7,3%,
i medierna 11,8%, i fackföreningar 12,4%.
Tilläggas kan: av 200 000 i DDR:s högskoleväsen var två år senare
80% avvecklade.
Enligt en studie från maj 2016 från Leipzigs universitet har  andelen
östtyskar i ledande ställning senare sjunkit med ytterligare 1,7%."
red