13 feb. 2024

Rysk arresteringsorder mot Kaja Kallas

Kaja Kallas ställs till svars för förstörelsen av minnesmonument.

Ryssland har inledde 16 brottmål för förstörelse, skada och vanhelgande av sovjetiska soldaters monument och gravar i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ukraina.

Det ryska inrikesministeriet utfärdade en arresteringsorder för Estlands premiärminister Kaja Kallas och andra höga tjänstemän och ställföreträdare från Lettland och Litauen.

Anledningen till beslutet är förstörelsen eller skadan som orsakats monument över sovjetiska soldater i Baltikum. Kremls talesman Dmitrij Peskov anklagar de baltiska länderna för "fientliga aktioner mot Rysslands historiska minne".

I Kallas fall är arresteringsordern baserad på avlägsnandet i augusti 2022 av den sovjetiska T-34-stridsvagnen och andra monument i staden Narva. Senare samma år beordrade chefen för Rysslands utredningskommitté, Aleksandr Bastrykin, en utredning av ärendet.

Ryssland utfärdade också arresteringsorder mot Estlands utrikesminister Taimar Peterkop och Litauens kulturminister Simonas Kairys.

Arresteringsordern inkluderar också 59 av 68 ledamöter av det lettiska parlamentet för att de röstade för att säga upp fördraget med Ryssland om bevarande av monument.

På grund av nedmonteringen av ett sovjetiskt monument i Riga ingår också 15 kommunala deputerade från den lettiska huvudstaden på listan, liksom tidigare inrikes-, finans-, justitie- och jordbruksministrar. När det gäller Litauen ledde en liknande incident i huvudstaden Vilnius till att arresteringsorder utfärdades för Kairys och sex andra kommunfullmäktigeledamöter. Detsamma inträffade i den litauiska hamnen Klaipeda, varefter stadens borgmästare och 24 tjänstemän och historiker sattes upp på det ryska inrikesministeriets lista.

Arresteringsorder täcker också flera polska tjänstemän som Walbrzychs borgmästare Roman Szelemej och det Nationella minnesinstitutets ordförande Karol Nawrocki.

"För brott mot minnet av dem som befriade världen från nazism och fascism måste man ställas till svars! Det här är bara början!" kommenterade Marija Zacharova, taleskvinna för det ryska utrikesdepartementet.

Hittills har Ryssland inlett 16 brottmål för förstörelse, skada och vanhelgande av sovjetiska soldaters monument och gravar i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ukraina.

telesur.english.net 13/2


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.