9 feb. 2024

Tucker Carlsons intervju med Vladimir Putin


Vladimir Putin svarade igår på frågor från Tucker Carlson, amerikansk journalist och grundare av Tucker Carlson Network. I natt lades intervjun ut på X och finns i en fullständig utskrift på ryska och engelska på kremlin.ru, presidentens hemsida som censureras i EU.

Här några utdrag som mest handlar om den historiska bakgrunden till kriget i Ukraina.

V.Putin: Se, var började våra relationer med Ukraina, var kom Ukraina ifrån?

Den ryska staten började samlas som en centraliserad stat, det anses vara året för skapandet av den ryska staten - 862, när Novgorod - det finns en sådan stad Novgorod i nordvästra delen av landet - bjöd in prins Rurik från Skandinavien, från varjagerna,  att styra. 862.

År 1862 firade Ryssland 1000-årsjubileet för sin statsbildning, och i Novgorod finns ett monument tillägnad landets 1000-årsjubileum.

År 882 kom Ruriks efterträdare, prins Oleg, som i själva verket utförde funktioner som regent hos Ruriks yngre son, och Rurik dog vid denna tid, till Kiev. Oleg avlägsnade från makten två bröder som av allt att döma en gång varit medlemmar av Ruriks följe, och därmed började Ryssland utvecklas, med två centra: i Kiev och i Novgorod.

Nästa, mycket viktiga datum i Rysslands historia är 988. Då kristnades Ryssland av prins Vladimir, barnbarnsbarn till Rurik, som antog ortodoxin - den österländska kristendomen. Från denna tidpunkt började den centraliserade ryska staten att stärkas. Varför? Det enhetliga territoriet, enhetliga ekonomiska kommunikationer, ett språk och efter dopet av Ryssland - en tro och furstens auktoritet. Den centraliserade ryska staten började ta form. 

Men av olika anledningar, efter att Jaroslav den vise införde arvsmonarki - även under antiken, medeltiden - lite senare, efter att han gått bort, blev tronföljden komplicerad, den överfördes inte direkt från fadern till den äldste sonen, utan från fursten som gått bort till hans bror, sedan till dennes söner i olika linjer. Allt detta ledde till fragmenteringen av Ryssland - som börjat ta form som en enda stat. Det är inget särskilt med det, det hände i hela Europa.

Men den fragmenterade ryska staten blev ett lätt byte för det imperium som en gång skapade Djingis Khan. Hans efterträdare, Khan Batyi (Batu), kom till Ryssland, plundrade nästan alla städer, förstörde dem. Den södra delen, där Kiev fanns, förresten, och några andra städer, förlorade helt enkelt sin självständighet, och de norra städerna behöll en del av sin suveränitet. De betalade tribut till Gyllene Horden, men de behöll en del av sin suveränitet. Och sedan, med centrum i Moskva, började den enade ryska staten att bildas. 

Den södra delen av de ryska länderna, inklusive Kiev, började gradvis dras till en annan "magnet" - till det centrum som höll på att bildas i Europa. Detta var storhertigdömet Litauen. Det kallades till och med litauisk-ryskt, eftersom ryssarna utgjorde en betydande del av denna stat. De talade det gamla ryska språket och var ortodoxa. Men sedan skedde ett enande - unionen mellan storhertigdömet Litauen och kungariket Polen. Några år senare undertecknades en annan union, då i den andliga sfären, och en del av de ortodoxa prästerna underkastade sig påvens auktoritet. Därmed blev dessa länder en del av den polsk-litauiska staten. 

Men i årtionden var polackerna engagerade i att polonisera denna del av befolkningen: de införde sitt språk där, började introducera idén att de inte var exakt ryssar, att eftersom de bodde nära gränsen var de ukrainare. Ursprungligen betydde ordet "ukrainare" att en person bodde i utkanten av staten, "nära gränsen", eller var engagerad i gränstjänst, i själva verket. Det betydde inte någon särskild etnisk grupp.

Så polackerna var på alla möjliga sätt polska och behandlade i princip denna del av de ryska länderna ganska hårt, om inte grymt. Allt detta ledde till att denna del av de ryska länderna började kämpa för sina rättigheter. Och de skrev brev till Warszawa och krävde att deras rättigheter skulle respekteras, så att människor skulle skickas hit, inklusive till Kiev....

T.Carlson: När var detta, under vilka år?

V. Putin: Det var på 1200-talet.

Jag ska berätta vad som hände sedan, och jag ska ge dig datumen så att det inte blir någon förvirring. 

Och 1654, lite tidigare till och med, vädjade de som kontrollerade makten i denna del av de ryska länderna, till Warszawa, med ett krav på att de skulle skicka dem människor av ryskt ursprung och den ortodoxa tron. Och när Warszawa inte svarade dem och praktiskt taget avvisade dessa krav, började de vädja till Moskva, så att Moskva skulle ta dem till sig.

För att ni inte skall tro att jag hittar på något, skall jag ge er dessa dokument....

T. Carlson: Jag tror inte att ni hittar på någonting, nej.

V. Putin: Och ändå - detta är dokument från arkivet, kopior. Här är brev från Bogdan Chmelnitskij, då mannen som kontrollerade makten i denna del av de ryska territorierna som vi nu kallar Ukraina. Han skrev till Warszawa och krävde rättigheter, och efter att ha fått avslag började han skriva brev till Moskva och bad dem att ta dem under Moskvatsarens beskydd. Här [i mappen] finns kopior av dessa dokument. Jag lämnar dem till er för ert goda minne. 

Ryssland gick inte med på att acceptera dem på en gång, eftersom det utgick från att det skulle starta krig med Polen. Men 1654 fattade Zemskij Sobor - det var det representativa maktorganet i den gamla ryska staten - ett beslut: denna del av de gamla ryska länderna blev en del av Moskvariket. 

Som väntat började kriget med Polen. Det pågick i 13 år, sedan slöts ett vapenstillestånd. Och först efter ingåendet av denna akt 1654, efter 32 år, tror jag, slöts fred med Polen, "evig fred", som det hette då. Och dessa länder, hela vänstra stranden av Dnepr, inklusive Kiev, gick till Ryssland, och hela högra stranden av Dnepr förblev Polens. 

Under Katarina II:s tid återtog sedan Ryssland alla sina historiska landområden, inklusive de södra och västra delarna. Allt detta varade fram till revolutionen. Och före första världskriget började den österrikiska generalstaben, genom att dra nytta av dessa idéer om ukrainisering, mycket aktivt främja idén om Ukraina och ukrainisering. 

Det är tydligt varför: under upptakten till världskriget fanns det naturligtvis en önskan att försvaga den potentiella fienden, det fanns en önskan att skapa gynnsamma förhållanden i gränsområdet. Och denna idé, som en gång föddes i Polen, att de människor som bodde på detta territorium inte var riktigt ryska, de var förmodligen en speciell etnisk grupp, ukrainare, började främjas av den österrikiska generalstaben. 

Teoretiker för ukrainsk självständighet dök upp redan på 1800-talet, och talade om nödvändigheten av ukrainsk självständighet. Men alla dessa "pelare" för ukrainsk självständighet sa dock att det borde ha mycket goda relationer med Ryssland, de insisterade på det. Efter revolutionen 1917 försökte dock bolsjevikerna återupprätta den ryska statsbildningen, ett inbördeskrig utspelade sig och ett krig med Polen. En fred med Polen undertecknades 1921...

År 1939, efter att Polen samarbetat med Hitler, och Hitler erbjöd Polen - vi har alla dokument i våra arkiv - att sluta fred med Polen, ett fördrag om vänskap och allians, men krävde att Polen skulle ge tillbaka den så kallade Danzigkorridoren till Tyskland, som förband huvuddelen av Tyskland med Königsberg och Ostpreussen. Efter första världskriget gavs denna del av territoriet till Polen, och staden Gdansk ersatte Danzig. Hitler bad dem att ge upp det fredligt - polackerna vägrade. Men de samarbetade ändå med Hitler och tillsammans var de inblandade i uppdelningen av Tjeckoslovakien. ...

Så före andra världskriget, när Polen samarbetade med Tyskland, vägrade att uppfylla Hitlers krav, men ändå deltog med Hitler i delningen av Tjeckoslovakien, men eftersom det inte gav upp Danzigkorridoren, tvingade polackerna det, de spelade spelet och tvingade Hitler att starta andra världskriget med dem. ...

Enligt de berömda Molotov-Ribbentrop-protokollen gick en del av dessa territorier till Ryssland, inklusive västra Ukraina. Ryssland, under namnet Sovjetunionen, återtog därmed sina historiska territorier. 

Efter segern i det stora fosterländska kriget, som vi säger, andra världskriget, tilldelades alla dessa territorier slutligen Ryssland, Sovjetunionen. Och Polen fick som kompensation, vilket vi måste anta, de västra, ursprungligen tyska territorierna, som är de västra distrikten i dagens Polen. Och naturligtvis fick de tillbaka tillgången till Östersjön igen, de fick tillbaka Danzig, eller Gdansk som det hette på polska. Det var så den här situationen uppstod. 

När Sovjetunionen bildades 1922 började bolsjevikerna bilda Sovjetunionen och skapade det sovjetiska Ukraina, som inte existerade förrän då. 

Samtidigt insisterade Stalin på att dessa republiker, som höll på att bildas, skulle ingå som autonoma enheter, men av någon anledning insisterade grundaren av sovjetstaten, Lenin, på att de skulle ha rätt att lämna Sovjetunionen. Och av okänd anledning försåg han det nybildade Sovjetukraina med landområden, som aldrig hade kallats Ukraina tidigare.

Sovjetukraina fick ett stort antal territorier som aldrig hade något med det att göra, först och främst Svartahavskusten. De kallades en gång Novorossija när Ryssland fick dem som ett resultat av de rysk-turkiska krigen.... Och så utvecklades Ukrainska SSR under många decennier som en del av Sovjetunionen, och bolsjevikerna, också av okända skäl, ägnade sig åt ukrainisering. Inte bara för att det fanns infödda ukrainare i Sovjetunionens ledning, utan man förde en politik som kallades "korenisering" (koren = rot). Den berörde Ukraina och andra unionsrepubliker. Nationella språk och nationella kulturer infördes, vilket i allmänhet, i princip, naturligtvis inte var dåligt. Men det var så det sovjetiska Ukraina skapades.

Och efter andra världskriget fick Ukraina en del av inte bara de polska territorierna före kriget utan också en del av de ungerska territorierna och en del av de rumänska territorierna. Så vi har all anledning att säga att Ukraina naturligtvis i viss mening är en konstgjord stat som skapades av Stalin.

Dessutom ska jag berätta en mycket intressant historia för er, jag ska göra en utvikning, det är en personlig historia. Någon gång i början av 80-talet reste jag med bil från dåvarande Leningrad, från Sankt Petersburg, på en resa genom Sovjetunionen - genom Kiev, jag stannade i Kiev, och åkte sedan till västra Ukraina. Jag kom till en stad som heter Beregovo, och alla namn på städer och byar där är på ryska och på ungerska, ett språk som jag inte förstår. På ryska och på ungerska. Inte på ukrainska - på ryska och ungerska. 

Jag körde genom någon by, män i svarta tredelade kostymer och svarta cylindrar satt nära husen. Jag frågade: Är de någon sorts konstnärer? De sa till mig: nej, de är inte konstnärer, de är ungrare. Jag sa: Vad gör de här? Vad gör de här? Det här är deras mark, de bor här. På sovjettiden, på 80-talet. De behåller det ungerska språket, namnen, alla nationaldräkter. De är ungrare och de känner sig ungerska. 

Vi kom till det ögonblick då Sovjet-Ukraina skapades. Sedan var det 1991 - Sovjetunionens kollaps. Och allt som Ukraina fått som en gåva från Ryssland tog det med sig. 

Jag kommer till ett mycket viktigt ögonblick i dag. Sovjetunionens kollaps initierades trots allt av det ryska ledarskapet. Jag vet inte vad som vägledde det ryska ledarskapet vid den tidpunkten, men jag misstänker att det fanns flera skäl att tro att allt skulle bli bra. 

För det första tror jag att den ryska ledningen utgick från det grundläggande i förhållandet mellan Ryssland och Ukraina. Ett gemensamt språk, mer än 90 procent talade ryska; släktskap, var tredje person där har någon form av släktskap, någon form av vänskap; gemensam kultur; gemensam historia; slutligen gemensam religion; gemensam tillvaro inom en enda stat i århundraden; ekonomin är i hög grad sammankopplad - alla dessa saker är så grundläggande. Alla dessa saker ligger till grund för att våra goda förbindelser är oundvikliga. 

Den andra saken är mycket viktig, och jag vill att ni som amerikansk medborgare och jag vill att era tittare också ska höra detta: det tidigare ryska ledarskapet antog att Sovjetunionen hade upphört att existera, att det inte längre fanns några ideologiska skiljelinjer. Ryssland gick frivilligt och proaktivt till Sovjetunionens upplösning och antog att detta skulle förstås av det så kallade - redan inom citationstecken - "civiliserade väst" som ett förslag till samarbete och allians. Detta är vad Ryssland förväntade sig av både Förenta staterna och det så kallade kollektiva väst som helhet.

Det fanns smarta människor, även i Tyskland. Egon Bahr - det var en stor politiker från det socialdemokratiska partiet som i sina samtal med den sovjetiska ledningen före Sovjetunionens sammanbrott personligen insisterade på att ett nytt säkerhetssystem skulle skapas i Europa. Man måste hjälpa Tyskland att enas, men man måste skapa ett nytt system som omfattar Förenta staterna, Kanada, Ryssland och andra centraleuropeiska länder. Men man vill inte att Nato ska sprida sig. Det var det han sa: om Nato sprider sig kommer allt att bli som under kalla kriget, bara närmare Rysslands gränser. Det var allt. En klok gammal man. Ingen lyssnade på honom. Dessutom blev han arg en gång - vi har också detta samtal i våra arkiv: om, sade han, ni inte lyssnar på mig, kommer jag aldrig mer till Moskva. Han var arg på det sovjetiska ledarskapet. Han hade rätt, allt hände precis som han sa. 

... Jeltsin reste till Förenta staterna, talade i kongressen och sade underbara ord: Gud välsigne Amerika. Han sade allt, det var signaler: släpp in oss. 

Nej, när händelserna i Jugoslavien började... Innan dess hyllades Jeltsin - så snart händelserna i Jugoslavien började och när han höjde sin röst för serberna, och vi kunde inte låta bli att höja våra röster för serberna, till deras försvar... Vad gjorde Förenta staterna? I strid med internationell rätt, FN-stadgan, började de bomba Belgrad.

Förenta staterna släppte ut anden ur flaskan. Och när Ryssland protesterade och uttryckte sin indignation, vad sade man då? FN-stadgan, den internationella rätten är föråldrad. Nu hänvisar alla till internationell rätt, men då började de säga att allt är föråldrat, vi måste förändra allt.

Omedelbart började de kasta skit på Jeltsin och påpeka att han var alkoholist, inte förstod någonting, inte var vettig. Han förstod allt, jag försäkrar dig.

All right. Jag blev president år 2000. Jag tänkte: okej, den jugoslaviska frågan är över, vi borde försöka återställa förbindelserna, öppna den dörr som Ryssland försökte passera genom. Och vad mer är, jag sade det offentligt, jag kan upprepa det, vid ett möte här i Kreml med den avgående Bill Clinton - här i rummet intill - sade jag till honom, jag ställde en fråga till honom: lyssna, Bill, vad tror du, om Ryssland tog upp frågan om att gå med i Nato, tror du att det skulle vara möjligt? 

Plötsligt sa han: du vet, du vet, det är intressant, jag tror det. Och på kvällen, när vi träffade honom redan vid middagen, säger han: du vet, jag har pratat med mina egna, med mitt team - nej, det är inte möjligt nu. 

Du kan fråga honom, jag tror att han kommer att höra vår intervju - han kommer att bekräfta det. Jag skulle aldrig säga något sådant om det inte var så. Okej, det är inte möjligt nu.....

Om han hade sagt ja skulle närmandeprocessen ha börjat, och så småningom skulle den ha kunnat äga rum om vi hade sett en uppriktig önskan hos partnerna att göra det. Men det slutade inte på det sättet.... 

http://kremlin.ru/events/president/news/73411

https://x.com/TuckerCarlson/status/1755734526678925682?s=20

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.