27 juli 2021

USA inställt på krig med Kina 2026


Går USA och Kina mot en militär konfrontation? Enligt USA:s planer ska landet vara redo för konflikt 2026. Med få undantag - senator Bernie Sanders bland dem - säger ingen i statens övre skikt: Sakta ner. Starta inte ett nytt kallt krig som lätt kan bli hett!

Professorn i freds- och  säkerhetsstudier Michael Klare är en av de amerikanska medborgare som arbetar emot krigsplanerna. Här följer hans analys av situationen efter en en introduktion av Tom Engelhardt, redaktör för Tom's Dispatch där artikeln publicerats.

Den enskilt mest skrämmande natten i mitt liv kan ha varit den 22 oktober 1962. Då trodde jag att alla min barndoms övningar i atomskydd skulle bli verklighet (på femtiotalet lärde sig barnen i USA hur de skulle agera vid ett sovjetiskt kärnvapenanfall ”duck and cover” , översättarens anmärkning). Presidenten John F. Kennedy dök upp på nationell tv (och radio) för att varna oss alla att ”duck and cover”. Sovjetunionen verkade ha placerat medeldistansmissiler med kärnvapen på Kuba som kunde nå storstäder på östkusten. Han satte ön under en marin karantän. Som han uttryckte det: "Vi kommer inte att förhastat eller i onödan riskera ett världsomspännande kärnvapenkrig där segerns sötma skulle omvandlas till aska i vår mun, men vi kommer inte heller att avstå från att ta risken när den måste mötas."

Detta var början på det som blev känt som Kubakrisen. Jag lever än, så varken New Haven, där jag började på college eller New York, där jag växte upp, fick uppleva ett Hiroshima och inte heller någon annanstans i USA, Ryssland eller Kuba. Ändå kändes det för nära för att kännas bekvämt.

Trots alla år av kallt krig har jag aldrig mer haft den oförglömliga känslan av att ett kärnvapenkrig kan bryta ut. Man ska inte säga aldrig, inte på en planet fylld med sådana vapen. Inte när dess två stormakter, USA och Kina, alltmer börjar konfrontera varandra, särskilt om Taiwan.

Till exempel förra månaden, kallade amiral Sam Paparo, befälhavare för den amerikanska Stillahavsflottan, Kina för ett "trängande hot" och förklarade att "Jag oroar mig för Kinas avsikter. Det spelar ingen roll för mig om det är imorgon, nästa år eller om det är om sex år. Inom Stillahavsflottan och Stillahavskommandot har vi en skyldighet att kunna svara på hot mot USA: s säkerhet.” Och den "plikten", tillade han, inkluderar att upprätthålla en flotta "som kan motverka alla ansträngningar från kinesernas sida att vända upp och ner på (världs-) ordningen och med våld förena Taiwan med Folkrepubliken Kina."

I armékretsar diskuteras alltmer möjligheten att placera en amerikansk pansarbrigad som en "snubbeltråd" på just den ön. Om Peking beslutar att invadera Taiwan skulle de möta amerikanska trupper direkt. Och precis som ett sådant tänkande växte fram i militära kretsar i USA, publicerade Kina en "detaljerad plan av en överraskningsattack i tre steg som skulle kunna bana väg för en landsättning på Taiwan." Allt detta hände naturligtvis när Biden-administrationen förstärkte sin tydliga anti-Kinapolitik.

Så välkommen att följa Michael Klare, som grundat kommittén för en sund USA-Kina-politik, när han blickar in i framtiden där den kinesiska missilkrisen 2024 eller 2026 är allt annat än otrolig. /Tom

 

På randen 2026:

USA-Kina nära krig

Det är sommaren 2026, fem år efter att Biden-administrationen identifierade Folkrepubliken Kina som det främsta hotet mot USA: s säkerhet och kongressen antog en rad lagar som föreskriver en samhällsomfattande mobilisering för att säkerställa permanent amerikansk dominans i Asien-Stillahavsområdet. Även om den stora väpnade konflikten mellan USA och Kina ännu inte har brutit ut, har många kriser startat i västra Stilla havet och de två länderna är ständigt redo för krig. Den internationella diplomatin har till stor del havererat. Samtal om klimatförändringar, pandemilättnader och icke-spridning av kärnvapen har gått i stå. För de flesta säkerhetsanalytiker handlar det inte om ett krig mellan USA och Kina kommer att bryta ut, utan när.

Låter det här fantastiskt? Inte om du läser uttalandena från Försvarsdepartementet (FD) och kongressens övre skikt nuförtiden.

"Kina utgör den största långsiktiga utmaningen för USA och att stärka avskräckningsvapnen gentemot Kina kommer att kräva att FD arbetar tillsammans med andra nationella maktstrukturer (Diplomacy, Information, Military and Economy DIME)", hävdas i Pentagons försvarsbudgetöversikt. "En kampduglig gemensam styrka kommer att stärka en hela nationens strategi för tävlan och se till att nationen leder från en styrkeposition."

På grundval av detta begärde Pentagon 715 miljarder dollar i militära utgifter för 2022. En betydande del av dessa medel skulle spenderas på upphandling av avancerade fartyg, flygplan och missiler avsedda för ett potentiellt totalt, "högintensivt" krig med Kina. Ytterligare 38 miljarder dollar efterfrågades för design och produktion av kärnvapen, en annan viktig aspekt av strävan att övertrumfa Kina.

Demokrater och republikaner i kongressen, som hävdar att även sådana belopp skulle vara otillräckliga för att säkerställa fortsatt amerikansk överlägsenhet gentemot det landet, pressar på för ytterligare höjningar av Pentagons budget 2022. Många har också godkänt EAGLE-lagen (Ensuring American,Global Leadership and Engagement) förkortning för att säkerställa amerikanskt globalt ledarskap och engagemang . Åtgärden är avsedd att ge hundratals miljarder dollar för ökat militärt stöd till Amerikas asiatiska allierade och för forskning om avancerad teknik som anses nödvändig för alla framtida högteknologiska vapentävlingar med Kina.

Tänk dig då att sådana trender bara får mer fart under de kommande fem åren. Hur kommer detta land att se ut 2026? Vad kan vi förvänta oss av ett intensifierat nytt kallt krig med Kina som då kan vara på väg att bli varmt?

Kriser som rör Taiwan har brutit ut med jämna mellanrum sedan början av decenniet, men nu 2026 verkar de inträffa varannan vecka. Med kinesiska bombplan och krigsfartyg som ständigt testar Taiwans yttre försvar och amerikanska marinfartyg som regelbundet manövreras nära sina kinesiska motsvarigheter i vatten nära ön, verkar de båda sidorna aldrig vara långt ifrån en skärmytsling som skulle få omedelbara eskaleringskonsekvenser. Hittills har inga liv gått förlorade, men flyg och fartyg från båda sidor har flera gånger varit nära kollision. Vid varje tillfälle har styrkor på båda sidor satts i hög beredskap och orsakat darrningar runt om i världen.

Spänningarna rörande Taiwan har till stor del härrört från stegvisa ansträngningar från taiwanesiska ledare, mestadels tjänstemän från Demokratiska framstegspartiet (DPP), för att flytta sitt land från en autonom del av Kina till fullt oberoende. En sådan åtgärd kommer sannolikt att framkalla ett hårt, eventuellt militärt svar från Peking, som betraktar ön som en avsaknad provins.

Öns status har plågat relationerna mellan USA och Kina i årtionden. När Washington den 1 januari 1979 först erkände Folkrepubliken Kina, gick det med på att dra tillbaka diplomatiskt erkännande från den taiwanesiska regeringen och upphöra med de formella förbindelserna med dess tjänstemän. Enligt Taiwan Relations Act från 1979 var dock amerikanska tjänstemän skyldiga att föra informella samtal med Taipei. Lagen föreskrev också att alla åtgärder från Peking för att ändra Taiwans status med våld skulle betraktas som ”ett hot mot freden och säkerheten i västra Stillahavsområdet och med allvarlig oro av USA” - en hållning som kallas ”strategisk tvetydighet”, eftersom det varken garanterade amerikansk intervention eller utesluter det.

Under de följande decennierna försökte USA undvika konflikter i regionen genom att övertala Taipei att inte göra några uppenbara strävanden mot självständighet och genom att minimera sina band till ön och därmed hindra aggressiva drag från Kina. År 2021 hade situationen emellertid förvandlats anmärkningsvärt. Efter att ha behärskats av det nationalistiska partiet, som hade besegrats av kommunistiska styrkor på det kinesiska fastlandet 1949, blev Taiwan en flerpartidemokrati 1987. Det har sedan dess bevittnat en stadig ökning av krafter som är för självständighet, ledda av DPP. Först försökte fastlandsregimen att förse taiwaneserna med rikliga handels- och turistmöjligheter, men det överdrivet auktoritära kommunistpartiet alienerade många öbor – särskilt de yngre- och gav ökad fart åt strävan efter självständighet. Detta har i sin tur fått Peking att byta taktik från uppvaktning till tvång genom att ständigt skicka sina stridsflygplan och fartyg till taiwanesiskt luft- och havsutrymme.

Trumpadministrationens tjänstemän, som varit mindre bekymrade över att fjärma sig från Peking än sina föregångare, försökte stärka banden med den taiwanesiska regeringen i en serie gester som Peking fann hotande och som även utvidgades under de första månaderna av Biden-administrationen. Den växande fientligheten mot Kina ledde till att många i Washington krävde ett slut på "strategisk tvetydighet" och antagandet av ett entydigt löfte om att försvara Taiwan om det skulle attackeras från fastlandet.

"Jag tror det är dags att vara tydlig", förklarade senator Tom Cotton från Arkansas i februari 2021. "Ersätt strategisk tvetydighet med strategisk tydlighet att Förenta staterna kommer att hjälpa Taiwan om Kina skulle invadera Taiwan med vapen."

Biden-administrationen var till att börja med ovillig att inta en sådan inflammatorisk hållning, eftersom det innebar att varje konflikt mellan Kina och Taiwan automatiskt skulle bli ett krig mellan USA och Kina med möjliga kärnvapeninsatser. I april 2022, men under intensiv press från kongressen, övergav Biden-administrationen formellt "strategisk tvetydighet" och lovade att en kinesisk invasion av Taiwan skulle leda till ett omedelbart amerikanskt militärt svar. ”Vi kommer aldrig att tillåta att Taiwan underkastas med vapen,” förklarade president Biden vid den tiden, en slående förändring i en långvarig amerikansk strategi.

Försvarsdepartementet skulle snart tillkännage utplaceringen av en permanent sjöskvadron till vattnen som omger Taiwan, inklusive ett hangarfartyg och en stödjande flotta av kryssare, jagare och ubåtar. Ely Ratner, president Bidens främsta sändebud för Asien-Stillahavsområdet, skisserade planer för en sådan styrka i juni 2021 när han vittnade inför senatens försvarsutskott. En permanent amerikansk närvaro, föreslog han, skulle tjäna till att "avskräcka och, om nödvändigt, förneka ett fait accompli-scenario" där kinesiska styrkor snabbt försökte besegra Taiwan. Även om det då beskrevs som preliminärt skulle det faktiskt bli en formell politik efter president Bidens förklaring i april 2022 om Taiwan och en kort utväxling av varningsskott mellan en kinesisk jagare och en amerikansk kryssare strax söder om Taiwansundet.

Idag, 2026, med en amerikansk marinskvadron som ständigt seglar i vattnen nära Taiwan och kinesiska fartyg och flygplan som ständigt hotar öns yttre försvar, verkar en potentiell kinesisk-amerikansk militär konfrontation aldrig långt borta. Om det skulle ske är det omöjligt att förutsäga vad som skulle hända. Men de flesta analytiker antar nu att båda sidor omedelbart skulle avfyra sina avancerade missiler - många av dem hypersoniska (det vill säga överstiga fem gånger ljudets hastighet) - mot motståndarens nyckelbaser och anläggningar. Detta skulle i sin tur provocera ytterligare omgångar av luft- och missilangrepp, troligen med attacker mot kinesiska och taiwanesiska städer samt amerikanska baser i Japan, Okinawa, Sydkorea och Guam. Huruvida en sådan konflikt skulle kunna hållas på icke-kärnkraftsnivå förblir en gissning.

Under tiden har planeringen för ett framtida krig mellan USA och Kina dramatiskt omformat det amerikanska samhället och institutionerna. ”Det eviga kriget” under de första två decennierna av det tjugoförsta århundradet hade utkämpats helt av frivilliga som uthärdat flera turer, särskilt till Irak och Afghanistan. USA kunde upprätthålla sådana stridsoperationer (samtidigt som de fortsatte att upprätthålla en betydande truppnärvaro i Europa, Japan och Sydkorea) med 1,4 miljoner soldater eftersom amerikanska styrkor hade obestridd kontroll över luftrummet, medan Kina och Ryssland aktade sig för att dra till sig amerikanska styrkor i sitt eget grannskap.

Idag, 2026, ser bilden emellertid radikalt annorlunda ut: Kina med en aktiv militärstyrka på två miljoner soldater och Ryssland med ytterligare en miljon - båda makter utrustade med avancerade vapen som inte var allmänt tillgängliga för dem under de första åren av seklet. - utgör ett mycket mer formidabelt hot mot amerikanska styrkor. En frivilligarmé ser inte längre särskilt livskraftig ut, så planer på att ersätta den med olika former av värnplikt är redan på plats.

Men kom ihåg att Pentagon i ett framtida krig med Kina och/eller Ryssland inte föreställer sig storskaliga markstrider som påminner om andra världskriget eller invasionen av Irak 2003. I stället förväntar man sig en serie högteknologiska strider som involverar ett stort antal fartyg, flygplan och missiler. Detta begränsar i sin tur behovet av stora konglomerat av marktrupper eller infanterister, men ökar behovet av sjömän, piloter, artillerister och de typer av tekniker som kan upprätthålla många högteknologiska system med hög operativ kapacitet.

Redan i oktober 2020, under de sista månaderna av Trumpaadministration, krävde försvarsminister Mark Esper en fördubbling av den amerikanska flottan, från cirka 250 till 500 stridsfartyg, för att möta det ökande hotet från Kina. Uppenbarligen skulle ett manskap anpassat för 250 fartyg inte kunna upprätthålla en dubbelt så stor flotta. Även om några av de nya fartygen var ”obemannade”, skulle marinen fortfarande behöva rekrytera flera hundra tusen fler sjömän och tekniker för att komplettera de 330 000 man som redan fanns. Detsamma kan i mångt och mycket sägas om US Air Force.

Det är därför ingen överraskning att det under åren skett en stegvis översyn av planen, som övergavs 1973 när Vietnamkriget närmade sig sitt slut. År 2022 godkände kongressen National Service Reconstitution Act (NSRA), som kräver att alla män och kvinnor i åldrarna 18 till 25 ska registrera sig vid nyligen införda nationella inskrivningscentraler och där informera om sin bostad, anställning och utbildningsbakgrund - information som de är skyldiga att uppdatera årligen. År 2023 ändrades NSRA på så sätt att de registrerade måste fylla i ytterligare ett frågeformulär om sina tekniska, dator- och språkkunskaper. Sedan 2024 har alla män och kvinnor som anmält sig till datavetenskap och relaterade program vid federalt stödda högskolor och universitet varit tvungna att anmäla sig till National Digital Reserve Corps (NDRC) och spendera sina somrar med att arbeta med försvarsrelaterade program vid utvalda militära installationer och staber. Medlemmar i Digital Corps måste också vara tillgängliga med kort varsel för utplacering till sådana anläggningar om en konflikt av något slag hotar att bryta ut.

Det bör noteras att inrättandet av just en sådan kår rekommenderades av National Security Commission on Artificial Intelligence, en federal byrå som inrättades 2019 för att ge råd till kongressen och Vita huset om hur man förbereder nationen för en högteknologisk kapprustning med Kina. "Vi måste vinna AI-tävlingen som intensifierar den strategiska konkurrensen med Kina", uttalade kommissionen i mars 2021, med tanke på att "när det gäller mänsklig kompetens är det underskottet i AI-kunskap som är det mest iögonenfallande för regeringen." För att övervinna det föreslog kommissionen att, ”Vi bör inrätta en ... civil nationell reserv för att med samma allvar låta tekniska talanger växa som vi låter officerare växa. Den digitala tidsåldern kräver en digital kår. ”

Endast fem år senare, när utsikterna till en konflikt mellan USA och Kina så uppenbart står på dagordningen, överväger kongressen en mängd lagförslag som syftar till att komplettera Digital Corps med andra obligatoriska tjänstekrav för män och kvinnor med teknisk kompetens, eller helt enkelt för att återinföra värnplikt och för fullskalig mobilisering av nationen. Det behöver inte sägas att protester mot sådana åtgärder har brutit ut vid många högskolor och universitet, men i takt med att landets stämning har blivit alltmer krigisk har det funnits lite stöd för dem bland allmänheten. Det är uppenbart att den "frivilliga" militären håller på att bli en artefakt från en tidigare epok.

Vita huset, kongressen och Pentagon fokuserar med besatthet på förberedelserna för det som alltmer ses som ett oundvikligt krig med Kina. Då är det knappast förvånande att det civila samhället 2026 på liknande sätt har sugits in i en alltmer militaristisk anti-Kina-anda. Populärkulturen är nu mättad med nationalistiska och chauvinistiska memes, som regelbundet skildrar Kina och den kinesiska ledningen i nedsättande, ofta rasistiska termer. Inhemska tillverkare upphaussar "Made in America" ​​-etiketter (även om de ofta är felaktiga). Företag som en gång i stor utsträckning handlade med Kina förkunnar högt att de dragit sig tillbaka från den marknaden. Superhjältefilmen, The Beijing Conspiracy, där hjälten tillintetgör en kinesisk plan för att inaktivera hela USA: s elnät är den främsta kandidaten för att få en Oscar för bästa film.

Internt har det överlägset mest iögonfallande och skadliga resultatet av allt detta varit en kraftig ökning av hatbrott mot asiatiska amerikaner, särskilt de som antas vara kineser, oavsett ursprung. Detta störande fenomen, som började med Covid-krisen och president Trump, i ett öppet försök att avleda skulden för sin dåliga hantering av pandemin, började använda termer som "kinesiskt virus" och "Kung flu" för att beskriva sjukdomen. Attacker mot asiatiska amerikaner ökade kraftigt och fortsatte att öka efter att Joe Biden tillträdde och började baktala Peking för sina kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Xinjiang och Hong Kong. Enligt den granskande gruppen Stop AAPI Hate rapporterades cirka 6600 anti-asiatiska incidenter i USA mellan mars 2020 och mars 2021. Nästan 40% av dessa händelser inträffade i februari och mars 2021.

För observatörer av sådana händelser var sambandet mellan antikinesisk politik på nationell nivå och anti-asiatiskt våld på lokal nivå obestridliga. ”När Amerika klår upp Kina klås de som ser kinesiska ut i USA  upp”, säger Russell Jeung, en professor i asiatisk- amerikanska studier vid San Francisco State University vid den tiden. "Amerikansk utrikespolitik i Asien är amerikansk inrikespolitik för asiater."

År 2026 har de flesta Chinatowns i Amerika täckts för och de som är öppna är starkt bevakade av väpnad polis. De flesta butiker som ägs av asiatiska amerikaner (oavsett bakgrund) stängdes för länge sedan på grund av bojkotter och vandalism, och asiatiska amerikaner tänker två gånger innan de lämnar sina hem.

Den fientlighet och misstro som uppvisas mot asiatiska amerikaner på grannskapsnivå har replikerats på arbetsplatser och på universitetsområden. Där får kinesiska amerikaner och kinesiskt födda medborgare nu förbjudas att arbeta vid alla slags laboratorier som rör tekniska områden med militära tillämpningar. Samtidigt  är forskare med vilken bakgrund som helst och som arbetar med Kina-relaterade ämnen föremål för noggrann granskning av sina arbetsgivare och myndigheter. Den som uttrycker positiva kommentarer om Kina eller dess regering utsätts rutinmässigt för trakasserier, i bästa fall eller i värsta fall, uppsägning och FBI-utredning.

I likhet med den stegvisa planen antogs sådana alltmer restriktiva åtgärder först i en serie lagar 2022. Men grunden för mycket av detta återfinns i United States Innovation and Competition Act 2021, som antogs av senaten i juni samma år. Bland annat hindrade den att federala medel överfördes till de högskolor eller universitet som var värdar för Confucius Institute, ett kinesiskt regeringsprogram för att främja landets språk och kultur i främmande länder. Det bemyndigade också federala myndigheter att samarbeta med universitetets tjänstemän för att ”främja skyddet av kontrollerad information efter behov och stärka försvaret mot utländska underrättelsetjänster”, särskilt kinesiska.

I verkligheten är vi fortfarande kvar i 2021, även om Biden-administrationen regelbundet utpekar anger Kina som vårt största hot. Incidenter med marina enheter i Sydkinesiska havet och Taiwansundet ökar verkligen, liksom de anti-asiatiska känslorna inom landet. Under tiden, när planetens två största utsläppare av växthusgaser käbblar, blir vår värld varmare för varje år.

Utan tvekan kommer den beskrivna utvecklingen (och möjligen mycket värre) att ligga framför oss såvida inte åtgärder vidtas för att ändra den inslagna vägen. Alla dessa "2026"–scenarier bygger trots allt på trender och handlingar som redan pågår och som bara verkar ta fart. Lagar som Innovation and Competition Act får nästan enhälligt stöd bland demokrater och republikaner och starka majoriteter i båda partier förespråkar ökad finansiering av Pentagons utgifter för Kina-anpassade vapen. Med få undantag - senator Bernie Sanders bland dem - säger ingen i statens övre skikt: Sakta ner. Starta inte ett nytt kallt krig som lätt kan bli varmt.

"Det är oroande och farligt," som Sanders nyligen skrev i Foreign Affairs, "att det växer fram ett snabbt växande samförstånd i Washington som ser förhållandet mellan USA och Kina som ett ekonomiskt och militärt nollsummespel." I en tid då denna planet står inför allt svårare utmaningar från klimatförändringar, pandemier och ekonomisk ojämlikhet, tillade han att ”förekomsten av denna uppfattning kommer att skapa en politisk miljö där det samarbete som världen desperat behöver kommer att bli allt svårare att uppnå.”

Med andra ord står vi amerikaner inför ett existentiellt val: Står vi vid sidan av och låter det "snabbt växande samförståndet", som Sanders talar om, utforma den nationella politiken, samtidigt som vi ger upp hoppet om verkliga framsteg när det gäller klimatförändringar eller andra faror? Alternativt börjar vi försöka utöva påtryckningar på Washington för att anta en mer balanserad relation med Kina, en som skulle lägga minst lika stor vikt vid samarbete som på konfrontation. Om vi ​​misslyckas med detta får vi vara beredda 2026 eller snart därefter på ett förestående katastrofalt krigsutbrott (möjligen till och med ett kärnvapenkrig) mellan USA och Kinakärnvapen.

 Michael T. Klare

den 13 juli 2021

Artikeln återges efter Toms Dispatch där Michael T. Klare medverkar regelbundet. Han är professor emeritus i freds- och  säkerhetsstudier vid Hampshire College och senior medlem i Arms Control Association. Han är författare till 15 böcker, varav den senaste är All Hell Breaking Loose: Pentagon's Perspective on Climate Change. Han är grundare av Committee for a Sane U.S.-China Policy.

2 kommentarer:

 1. Även om John Pilgers film The Coming War with China är 10 år gammal är den fortfarande aktuell: https://www.youtube.com/watch?v=vAfeYMONj9E

  Det är ett komplement till Michael Klares artikel. Det nämns att Michael
  Klare bl a har grundat The Committee for a SANE U.S. China Policy som arbetar för att informera med syftet att skapa dialog och avspänning med Kina. Det erbjuds en möjlighet att prenumerera på ett nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

  Det påminner mig om Stephen F. Cohens initiativ med grundandet
  av The American Committee for U.S.-Russian Accord (tidigare The American Committee for East West Accord) som har som mål att informera och att arbeta för avspänning med Ryssland. Det är inte bara i USA men i Sverige och Europa att det behövs liknande kommittéer för att informera och stödja avspänning.

  Kan våra nuvarande fredsorganisationer bidra och mäkta med denna utmaning ?

  André Brochu
  medlem i Svenska Fredskommittén

  SvaraRadera
 2. Rättelse:
  John Pilgers film The Coming War with China kom 2016, dvs att den är 5 år gammal.

  André Brochu

  André Brochu

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.