29 juli 2021

Ska Nato utlösa krig om Moldova?


Om Nato rör de ryska fredsbevararna i Transdnistrien kommer Ryssland omedelbart att slå tillbaka, exempelvis genom att landsätta trupper i Odessa.


Detta tillkännagav den 28 juli general Viktor Bondarev, ordförande för det ryska federationsrådets (dumans överhus)  utskott för försvar och säkerhet i federationsrådet för Rysslands federala församling.

Enligt generalen är de ryska fredsbevararna i Transnistrien den enda garantin för fred i regionen.

”Nato-landet Rumänien inte ens döljer de aggressiva planerna. En annan intresserad part i processen är Ukraina. Sedan 2014 har de aktivt diskuterat alternativ för en militär blockad av de ca 1 500 ryska fredsbevararna i PMR (Pridnestroves moldaviska republik)."

De ryska trupperna sattes in för att få slut på inbördeskriget 1992 och deras uppgift är förutom att övervaka freden också att se till att enorma ammunitionslager från sovjettiden inte kommer i omlopp.

"Moldaviens pro-västliga president Maia Sandu, som offentligt tillkännagett en sådan plan, fick nya trumf på hand när pro-rumänska partier vann majoriteten i parlamentet", betonade Bondarev. Sandu inledde sitt presidentskap med att kräva att ryska trupper skulle dras tillbaka från regionen och ersättas av en fredsbevarande kontingent från OSSE.

Tidigare sade den före detta presidentrådgivaren i USA John Bolton att Moldavien att den frysta konflikten om Transdnistrien borde aktiveras.

Moldavien undertecknade i maj ett memorandum om inrättandet av ett trepartssamabete med Ukraina och Georgien, en trio av länder i väntrummet till Nato.

Nato arbetar nu på allvar med att organisera en blockad av de ryska fredsbevarande trupperna, säger Bondarev. Ryska behöriga organ utarbetar nu lämpliga vedergällningsåtgärder.

”En militär blockad av våra fredsbevarare är en direkt aggressionshandling. I det fallet kommer Ryssland att agera för att bryta blockaden. Den ryska Svarta havs-flottan är redo att landsättas i Odessa. Detta är inte bara en korridor till PMR utan medför också tydliga utsikter i Donbassfrågan", avslutade Viktor Bondarev.

Odessa är närmaste större stad från floden Dnestrs utlopp i Svarta havet. Syftet med en sådan operation skulle antagligen vara att säkra en luftkorridor över ukrainskt territorium in till Tiraspol. Tidigare har PMR kunnat få försörjning landvägen genom Ukraina, men den möjligheten stängdes av Kievregimen 2014. Återstod att få in leveranser via flygplatsen i Tjisinau, men den är nu också stängd.

Det finns rapporter om att en flygplats inrättats i Tiraspol, PMR:s huvudstad, men för att nå den måste flyg passera en kort ukrainsk landremsa.

För Pridnestroves ca 450 000 främst rysktalande invånare är den ryska militära närvaron en garanti för att inte utlämnas till främmande makters godtycke.

EA Daily 29/7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.