6 juli 2021

USA bakom kränkning utanför Krim


Under en övning i Svarta havet gick den brittiska jagaren Defender 23 juni 3 km in på ryskt territorialvatten utanför Krim. Kränkningen avvisades, men nu varnar rysk militär att nästa fartyg som kränker vattnen utanför Krim kommer att sänkas.

Idag är det klarlagt att kränkningen skedde på order från USA.


En brittisk jagare, Defender, kränkte den 23 juni ryska vatten utanför Krim och möttes med varningsskott. Fartyget kom 3 km in i territorialhavet nära Kap Fiolent.

På sin presskonferens 30 juni fick president Putin frågan: Står världen på tröskeln till ett tredje världskrig?

- Nej, jag tror inte det, svarade han. Men det var naturligtvis en provokation. Först och främst var den omfattande och arrangerades inte bara av britterna utan också av amerikanerna eftersom det brittiska krigsfartyget vågade sig in i vårt territoriella vatten på eftermiddagen sedan tidigt på morgonen klockan 07:30 ett amerikanskt strategiskt spaningsplan lyft från en Natobas i Grekland, från Kreta.

- Det var uppenbart att jagaren gick in på vårt vatten med det militära målet att med hjälp av ett spaningsflygplan avslöja vilka åtgärder vi vidtog för att förhindra sådana provokationer.

- Även om vi hade sänkt detta fartyg, skulle det fortfarande ha varit svårt att tro att världen hamnat på randen till ett tredje världskrig, eftersom de vet att de inte kan vinna ett sådant krig.

- Det är inte detta som oroar mig utan snarare den militära utvecklingen i Ukraina. Enligt landets författning får det inte finnas utländska militärbaser där. Men man kan skapa utbildningscentra och andra utländska inrättningar. Det skapar betydande problem för oss.

Webbsidan alliansfriheten.nu kommenterar händelsen så här:

"Frågan fick en oväntad uppföljning när konfidentiella dokument från den brittiska flottan hittades vid en busshållplats i Kent. Några av dokumenten handlade om förväntade ryska reaktioner om ett brittiskt fartyg skulle segla nära Krim. Holländska webbtidskriften nrc.nl kunde 29 juni informera om dokumenten, vars äkthet åtminstone hittills inte ifrågasatts.

Britterna övervägde enligt dokumenten två rutter. En nära kusten och en sydligare på ett stort avstånd från kusten. Den senare avvisades eftersom Ryssland kunde tolka bristen på provokation som en svaghet och/eller som bevis för att Storbritannien accepterade annekteringen av Krim.

Det förefaller därför som om den ryska versionen kommer närmast sanningen.

Övningen sker i ett alltmer upptrappat spänningsläge mellan Ryssland och Nato, med flera övningar både i Arktis och i Svarta havet. Med incidenten med det brittiska örlogsfartyget ökade spänningen ytterligare.

Sveriges motiv att delta (i Nato-övningen Sea Breeze i Svarta havet. NB) är oklara.

På förfrågan från alliansfrihten.se till försvarsdepartementet svarar man den 2 juli att regeringen uppdragit åt Försvarsmakten att genomföra försvarsrelaterat samarbete med Ukraina under 2021 och att deltagandet i Sea Breeze 2021 ingår i det samarbetet.

Nu är det endast två personer från Sverige som deltar, varför man kan tycka att detta inte är en stor fråga.

Men betydelsen ligger inte på det militära planet utan på det politiska och symboliska. Med deltagandet visar Sverige att vi medverkar till en utmanande och offensiv övning riktad mot Ryssland.

Försvarsminister Peter Hultqvist brukar framhålla att Sverige bara deltar i militära övningar när det kan stärka vårt eget nationella försvar samt att vi inte deltar i övningar riktade mot någon annan stat.

Inget av det stämmer med deltagandet i Sea Breeze. Övningen är direkt riktad mot Ryssland, vilket framgår av hela uppläggningen och understryks än mer av incidenten med det brittiska fartyget.

Försvarsdepartementet skriver i sitt svar till oss: ”En viktig del av Försvarsmaktens verksamhet är att öva inför olika typer av situationer som kan uppstå. Genom deltagande i internationella övningar stärks därmed den nationella förmågan hos våra krigsförband.”

Att deltagandet i Sea Breeze 2021 skulle syfta till att stärka vårt nationella försvar är helt enkelt nonsens.

Kanske kan man tolka hemlighetsmakeriet från svenskt håll om Sea Breeze så att man på högsta ort är fullt medveten om att övningen är en öppen provokation mot Ryssland, och det är inget man vill informera allmänheten om.

Sverige borde inte delta i övningar som Sea Breeze eftersom vi inte har några nationella intressen att ta tillvara i Svarta havet. Övningen stärker inte vårt nationella försvar och vi kan inte ha någon fördel av att medverka till att öka spänningen mellan USA/Nato och Ryssland."

Källa: Ryska posten 1/7, https://www.alliansfriheten.se/sverige-i-usas-och-ukrainas-svartahavsmanover/#more-26791

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.