31 mars 2021

Påståenden om "folkmord" i Xinjiang synade

Xinjiangs huvudstad Urumchi. Halva befolkningen i provinsen som är
fyra gånger större än Sverige är uighurer.

Sysslar Kina verkligen med "folkmord" i den autonoma provinsen Xinjiang, där den uighuriska befolkningen vuxit från 4 miljoner till 12 miljoner 1953-2020 och medellivslängden ökat från 30 år till 72.


Advokaten och journalisten Ajit Sing synar en rapport som spelar stor roll i den anglo-saxiska  propagandan. Det avslöjar en sjabbig propagandakampanj förklädd till akademisk undersökning.


Under hela mars skrev mainstream-media från CNN till Guardian enorma rubriker om att den ”första oberoende rapporten” nu slutgiltigt bevisat att den kinesiska regeringen brutit mot ”varje parafgraf” i FN:s konvention mot folkmord och ”därför bär statligt ansvar för folkmord mot uigurerna”.

Rapporten, som publicerades den 8 mars av Newlines Institute for Strategy and Policy, i samarbete med Raoul Wallenberg Center for Human Rights, följer i sista minuten upp den anklagelse som den avgående Trump-administrationen gjorde i januari, liksom liknande uttalanden från de holländska och kanadensiska parlamenten. Den publicerades strax efter att en anmärkningsvärt likartad rapport släpptes den 8 februari, beställd av den av USA-stödda World Uyghur Congress, och som påstod att det finns en ”trovärdig anklagelse” mot den kinesiska regeringen för folkmord.

CNN, Guardian, AFP och CBC hyllade Newlines-rapporten av den 8 mars som en ”oberoende analys” och en ”avgörande juridisk rapport” av ”dussintals internationella experter.” Samantha Power, Biden-administrationens nyutnämnda ledare för US AID och ökänd förespråkare för s k humanitär intervention, berömde också rapporten: ”Denna rapport visar hur detta [folkmord] är precis vad Kina gör med uigurerna”.

"FN:s folkmordskonvention från 1948, FN:s första fördrag om mänskliga rättigheter, definierar folkmord som ett försök till utplåna en hel folkgrupp. Denna rapport visar hur detta är exakt vad Kina gör med uigurerna.

Undersök bevisen själv på https://t.co/MfOTT8XUF6", skrev Samantha Power 11 mars 2021 (@SamanthaJPower).

Rapportens författare har insisterat på att de är ”opartiska” och ”inte förespråkar någon som helst åtgärd”. Men en närmare titt på rapporten och institutionerna bakom den avslöjar författarnas påståenden om ”oberoende” och ”expertis” som rena bluffen.

Faktum är att rapportens huvudförfattare, Yonah Diamond, nyligen uppmanade Biden-administrationen att ensidigt ”konfrontera” och ”straffa” Kina för att ha begått folkmord och att utvidga sanktionerna mot landet. Samtidigt har tankesmedjorna bakom rapporten förespråkat att västvärlden borde ”bekämpa” och sanktionsbelägga Kina, och stött USA:s regimförändringspolitik mot Syrien, Venezuela, Iran och Ryssland.

En majoritet av rapportens ”expert”-undertecknare är medlemmar i Newlines Institute och Wallenberg Center. Andra är medlemmar i den hökdominerade Inter-Parliamentary Alliance on China, tidigare amerikanska UD-tjänstemän och ivriga anhängare av USA:s militära interventionism.

Rapporten bygger mest på Adrian Zenzs ”expertis”. Han är en högerextrem evangelistisk ideolog, vars “stora kunskaper” om Kina visat sig bristfälliga, fulla av förfalskningar och oärlig statistisk manipulation.

Att man litar på Zenzs omfattande, men bevisligen bedrägliga, arbete är inte förvånande, när man finner att rapporten finansierats av Newlines Institutes moderorganisation, Fairfax University of America (FXUA). FXUA är en ökänd institution som statliga tillsynsmyndigheter i Virginia ville stänga 2019  efter att ha upptäckt att dess ”lärare inte var kvalificerade att undervisa på sina tilldelade kurser”, den akademiska kvaliteten var ”uppenbart bristfällig”, plagiering var ”vardagsmat” men ignorerades.

Bara några dagar innan Newlines Institute publicerade sin ”expert”-rapport som anklagade Kina för folkmord, rekommenderade en rådgivande styrelse vid USA:s utbildningsdepartement att FXUA:s kvalitetssäkrare skulle avskedas vilket skulle sätta hela dess universitetslicens i fara.

Diskrediterade "bevis"
Newlines-rapporten presenterar inget nytt material om de uiguriska muslimernas läge i Kina. Istället hävdar den att man har granskat alla "tillgängliga bevis" och jämfört "bevisen för fakta på platsen mot vad internationell rätt säger”.

I stället för att genomföra en grundlig och omfattande genomgång av ”tillgängliga bevis” begränsar rapporten sin undersökning till ett smalt spektrum av bristfällig pseudovetenskap tillsammans med rapporter från amerikanska regeringsstödda lobbyorganisationer för den uiguriska separatiströrelsen i exil. Det är på denna bräckliga grund som rapporten bygger en juridisk analys utifrån FN:s folkmordskonvention.

Newlines rapport bygger huvudsakligen på Zenzs tvivelaktiga studier, uppgifter från den amerikanska regeringens propagandakanal Radio Free Asia, och påståenden från det USA-finansierade separatistnätverket World Uyghur Congress. Dessa tre källor står för mer än en tredjedel av de referenser som används som faktagrund för dokumentet, med Zenzs uppgifter i spetsen - citerad mer än 50 gånger.

Många av de återstående referenserna citerar medlemmar i Newlines Institutes arbetsgrupp "Uyghur Scholars Working Group", som Zenz grundat och som består av en liten grupp akademiker som samarbetar med honom och stöder hans slutsatser.

Som Grayzone har rapporterat är Zenz en högerextrem kristen fundamentalist som sagt att han "leds av Gud" mot Kinas regering, beklagar homosexualitet och jämställdhet. Han har uteslutande undervisat vid evangeliska teologiska institutioner.

En noggrann genomgång av Zenzs forskning visar att hans påstående om folkmord bygger på bedräglig statistisk manipulation, körsbärsplockning av källmaterial och propagandistiska misstolkningar.

Hans allmänt citerade rapporter har inte publicerats i expertgranskade tidskrifter under akademisk kontroll, utan snarare av en Washington-baserad CIA-agentur vid namn Jamestown Foundation  och av Journal of Political Risk, en publikation ledd av före detta säkerhetsfolk från NATO och USA.

Efterhand som hans akademiska fusk kommit fram har Zenz mött ökande och besvärande granskning. Han har som svar hotat med att vidta rättsliga åtgärder mot sina vetenskapliga kritiker.

För att stärka rapportens trovärdighet och dölja dess väsentliga beroende av Zenzs rapporter har dess författare betonat sin påstådda ”oberoende” och ”opartiskhet”.

"Detta [är] inte ett aktionsprogram, vi förespråkar inte några som helst åtgärder", säger Azeem Ibrahim, chef för speciella initiativ vid Newlines Institute. "Inga kampanjmakare har varit inblandade i denna rapport, den är helt och hållet en produkt av juridiska experter, områdesexperter och experter på Kinas olika etniska grupper."

Men bara några veckor före publiceringen av rapporten skrev dess huvudförfattare, Yonah Diamond, en krigshetsande uppmaning till Biden-administrationen att undvika FN (som Diamond anser ”stödjer den kinesiska regeringen”) och istället ensidigt konfrontera Kina. Efter Trump-administrationens anklagelse mot Kina för folkmord i Xinjiang, menade Diamond att USA är juridiskt skyldigt att "straffa" Kina och att "Biden-administrationen nu måste vidta konkreta åtgärder för detta ändamål tillsammans med USA:s allierade".

Rapporten försöker skapa intrycket av bred expertkonsensus som stöd för sina slutsatser, inklusive en lista undertecknad av över 33 ”oberoende experter”. Det är inte förvånande att denna lista består av individer som driver på för ett nytt kallt krig och en konfrontation med Kina, och som stöder separatistiska strömningar för att förvandla denna mineralrika, geopolitiskt viktiga regionen Xinjiang till en Nato-orienterad etnostat:

Irwin Cotler och Helena Kennedy – leder tillsammans med Marco Rubio, den krigiska interparlamentariska Kina-alliansen (IPAC). IPAC, som nästan uteslutande består av vita västerländska parlamentariker, bildades 2020 för att skapa ett ”gemensamt försvar” mot ”Folkrepubliken Kinas uppgång”. Styrelsemedlemmarna av World Uyghur Congress, Erkin Ekrem och Rahima Mahmut, sitter i IPAC:s råd och sekretariat; också Zenz sitter i den rådgivande nämnden.

David Scheffer, Beth von Schaack och Gregory H. Stanton – Scheffer och Schaack är båda tidigare USA-ambassadörer, medan Stanton är en tidigare UD-tjänsteman.

Lloyd Axworthy och Allan Rock – är tidigare kanadensisk utrikesminister respektive kanadensisk FN-ambassadör.

I stället för att rådfråga ett brett spektrum av myndigheter och akademiska experter, eller utsätta sin studie för kollegial granskning, förlitar sig Newlines helt på ett smal grupp av likasinnade ideologer. En majoritet av undertecknarna är medlemmar i de två tankesmedjorna bakom rapporten, Newlines Institute och Wallenberg Center. Långt ifrån att vara ”oberoende” är dessa organisationer partiska, självutnämnda ”aktivister” som nära delar USA:s och västs utrikespolitiska mål; de förespråkar sanktioner och ingripande mot Kina och andra självständighetssträvande länder över hela den globala södern.

Newlines Institute
Den påstått oberoende rapporten som anklagar Kina för folkmord publicerades av Newlines Institute for Strategy and Policy, baserat i Washington, D.C., och tidigare känt som Center for Global Policy. Tankesmedjan grundades 2019 med målet att ”stärka USA:s utrikespolitik” med ”fokusering på muslimska stater och samhällen”.

Med omfattande band till USA:s regimförändringsetablisssemang står Newlines Institute för ett rikt anti-Kina-material. Till exempel har det spritt Robert Spaldings förvirrade svammel, Spalding var den tidigare strategen för president Donald Trump och en av arkitekterna bakom Trump-administrationens nationella säkerhetsprogram från 2018 som formellt riktade om USA:s utrikespolitiska fokus från det så kallade globala kriget mot terror till stormaktkonkurrens med Kina och Ryssland.

Ledningen för Newlines Institute inkluderar tidigare amerikanska UD-tjänstemän, amerikanska militärrådgivare, underrättelsefolk som tidigare arbetat för ”skugg-CIA”, det privata spionföretaget Stratfor och en samling interventionistiska ideologer. Dess bidragsgivare är ett veritabelt ”vem är vem” bland Syriens regimbytare och som jublar över USA:s militära interventionism medan de skrämmer och mobbar avarje framstående person som vågar presentera ett kritiskt perspektiv på detta proxykrig.

Hassan Hassan, direktör; grundare och chefredaktör för Newlines Magazine är en ivrig anhängare av amerikansk imperialism, inklusive krigen mot Irak, Libyen, Jemen och särskilt Syrien. Tillsammans med Newlines-finansiären Michael Weiss uppmanade Hassan den amerikanska militären att balkanisera Syrien, permanent ockupera dess oljerika Jazira-region och göra landet till ”ett amerikanskt säkerhetsprotektorat.”

Azeem Ibrahim, direktör - adjungerad forskningsprofessor vid Strategic Studies Institute, US Army War College. Ibrahim är medförfattare till Newlines-rapporten.

Kamran Bokhari, direktör - Tidigare tjänstgjort som koordinator för centralasienstudier vid USA:s UD:s Foreign Service Institute.

Faysal Itani, vicedirektör, tidigare anställd seniormedlem av det av USA:s utrikesdepartementet finansierade Atlantic Council, Natos halvofficiella tankesmedja i Washington, D.C.

Michael Weiss, seniorredaktör, sedan länge en israelisk lobbyist, neokonservativ aktivist och anti-muslimsk agitator som blivit varm förespråkare för de islamistiska upprorsmännen i Syrien, Weiss kallar sig själv rysslandsexpert trots att han aldrig besökt landet och inte talar ryska.

michael weiss jihadist rebels syria aleppo
Weiss och jihadister i Aleppo, Syrien.

Muhammad Idrees Ahmad, seniorredaktör, ringde 2016 oombedd Grayzone-redaktören Max Blumenthal innan denne publicerade en undersökning i två delar om Syrien och hotade honom med allvarliga konsekvenser om han publicerade. Som föreläsare om digital journalistik vid Stirling University i Storbritannien, attackerade Ahmad nyligen Democracy Now! för att de bjudit in forskaren Vijay Prashad till en diskussion om risken för ett nytt kallt krig med Kina.

Rasha Al Aqeedi, senioranalytiker, irakfödd expert som tidigare arbetat som forskare vid den neokonservativa tankesmedjan Foreign Policy Research Institute (FPRI), ursprungligen grundad av förespråkare för vit överhöghet och kallakrigsfanatiker, anhängare av förespråkarna för kriget mot Irak, John Bolton och James Mattis. Precis som sin kollega Ahmad ägnar Aqeedi en betydande del av sin tid åt att försöka smeta ner krigsmotståndare på sociala medier.

Elizabeth Tsurkov, korresponderande medarbetare, har tidigare arbetat för ett antal neokonservativa och etablissemangssmedjor, inklusive Atlantic Council, Foreign Policy Research Institute och Freedom House. Tsurkov tjänstgjorde i den israeliska militären under Israels krig mot Libanon 2006. Under hela det syriska proxykriget upprätthöll Tsurkov vänliga kontakter med medlemmar av den saudiarabiska jihadistmilisen Jaish al-Islam och skröt över de länkar både hon och Israels underrättelsetjänst upprätthåller med Syriens väpnade opposition.

Nicholas A. Heras, senioranalytiker, har tidigare varit forskarassistent vid det amerikanska försvarsdepartementets National Defense University. Han medarbetar också vid det vapenindustrifinansierade Center for New American Security. Där föreslog han att använda ”vete [som] ett starkt vapen ... för att utöva press på Assad-regimen”. Med andra ord förespråkade Heras utsvältning av syriska civila genom att ockupera deras vetefält, en amerikansk politik som för närvarande tillämpas i landets nordöstra region.

Caroline Rose, senioranalytiker, har tidigare tjänstgjort som analytiker på Geopolitical Futures, under ledning av Stratfor-grundaren George Friedman. Stratfor är ett privat spion- och underrättelsesföretag som vanligtvis kallas ”Skugg-CIA”. Det har ingått ett omfattande avtal med den amerikanska regeringen och har utbildat den radikala delen av Venezuelas opposition och lärt dem destabiliseringstaktik.

Robin Blackburn, chefredaktör, har i 12 år fungerat som författare och redaktör för Stratfor.

Robert Inks, redaktör, har tidigare tjänstgjort som chef för Writers Group och specialprojektredaktör på Stratfor.

Daryl Johnson, korresponderande medarbetare, har arbetat i den amerikanska armén och som senioranalytiker vid Department of Homeland Security. Han har grundat DT Analytics, ett privat konsultföretag för polis och brottsbekämpning.

Eugene Chausovsky, korresponderande medarbetare, föreläser om ”Centralasiens geopolitik” vid USA:s UD:s Foreign Service Institute. Har tidigare arbetat som senior Eurasien-analytiker på Stratfor i över ett decennium.

Imtiaz Ali, korresponderande medarbetare, har tidigare arbetat som läroplansspecialist vid Foreign Service Institute.

Ahmed Alwani är grundare och ordförande för Newlines Institute. Alwani tjänstgjorde tidigare i en rådgivargrupp för den amerikanska militärens Africa Command (AFRICOM) och är vice president för International Institute of Islamic Thought (IIIT); hans far Taha Jabir Al-Alwani var en av IIIT:s grundare.

Newlines Institute
vidtog nyligen åtgärder för att motverka rykten om IIIT:s förbindelser med Muslimska brödraskapet. I ett internt e-postmeddelande som Grayzone kommit över, daterat 17 november 2020, skyllde den ”anklagade” Newlines-direktören Hassan på det dåvarande Center for Global Policy. Hassan skrev att en annan ”äldre enhet” visserligen finansierats av IIIT, har ”[den] nuvarande har ingen relation till IIIT”. Hassan försökte lugna oron genom att bagatellisera Alwanis förbindelser med IIIT och hävdade att Alwani ”fick International Institute for Islamic Thought som ett slags arv när han tog över som ordförande” efter sin fars död 2018.

Wallenberg Center
Newlines Institute publicerade sin rapport i samarbete med Raoul Wallenberg Center for Human Rights. Rapportens huvudförfattare, Yonah Diamond, är juridisk rådgivare för detta Wallenberg-center, och många av rapportens undertecknare är knutna till organisationen.

Wallenberg Center i Montreal grundades av Irwin Cotler, tidigare kanadensisk justitieminister. Även om Cotler ofta framhålls som en "mänskliga rättighetsförkämpe" är han i själva verket en förkämpe för doktrinerna "ansvar att skydda", ”responsibility to protect” och "humanitär intervention", som regelbundet åberopas av västerländska stater för att rättfärdiga imperialistiska ingripanden i den globala södern.

Cotler riktar rutinmässigt propagandistiska anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter, massakrer och folkmord i tjänst för västerländsk imperialism, bl.a. i samband med interventionerna i Libyen, Syrien, Iran och Venezuela, där Cotler fungerade som juridisk rådgivare till  den USA-stödde högerextremistiske venezuelanska kuppledaren Leopoldo López. Lopezs fru, Lilian Tintori, har en rådgivartjänst vid Wallenberg Center.

Cotler är också aktiv i Haiti och tjänade som justitieminister i den kanadensiska administration som i samarbete med USA och Frankrike hjälpte till att störta Haitis tidigare president Jean-Bertrand Aristide 2004. År 2014 bjöd Cotler in Maryam Rajavi, ledare för den förvisade iranska Mujaheedin-e Khalq (MEK), att tala vid Kanadas parlament. Fyra år senare nominerade han de USA- och brittisk-finansierade syriska vita hjälmarna till Nobels fredspris.

Cotler har länge haft fientliga känslor gentemot Kina. Under ett antal år tjänstgjorde han i det internationella juridiska teamet till stöd för den kinesiska antiregeringsdissidenten Liu Xiaobo, en högerideolog som efterlyste privatisering och ”västernisering” av Kina, med glädje stödde tidigare presidenten George W. Bush och jublade över USA:s krig mot Vietnam, Afghanistan och Irak.

Mer nyligen, under koronaviruspandemin, upprepade Cotler uppmaningar från höger-amerikanska lagstiftare om internationell rättsliga åtgärder och sanktioner för att straffa Kina för att påstått ha orsakat koronaviruspandemin.

I sitt program beskriver Wallenberg Center sina extremhöger och västerländska imperialistiska mål i detalj och identifierar uttryckligen Kina, Venezuela, Iran och Ryssland som länder som måste ”bekämpas” med sanktioner.

Wallenberg-centret har blivit en fristad för anti-Kina-hökar, inklusive seniormedarbetarna David Kilgour och David Matas, som har omfattande band till den högerextrema, anti-kinesiska religiösa kulten Falun Gong. Båda männen bidrar regelbundet till gruppens propagandaorgan, Epoch Times, ett medianätverk som New York Times har beskrivit som ett ”anti-Kina och pro-Trump-medieimperium” och ”ledande leverantör av falsk höger-information”.

2006 fick Kilgour och Matas i uppdrag av Falun Gong att författa en rapport som gjorde sensationella anklagelser om att den kinesiska regeringen i hemlighet genomför en masskampanj för organstölder från Falun Gong-lärjungar. 2017 fastställde en utredning av Washington Post att Kilgours och Matas´ påståendena från var ogrundade, med experter som kommenterade att anklagelserna var ”osannolika” och ”orimliga”.

När Washington utvecklar sin nya kalla krigsstrategi har det förstärkt anklagelserna mot den kinesiska regeringen om folkmord och andra grymheter, allt fokuserat på Beijings politik i Xinjiang. För att bredda stödet för den tvivelaktiga berättelsen har alltså den amerikanska regeringen vänt sig till en serie pseudo-akademiska institutioner och falska experter för att ta fram till synes seriösa och oberoende studier.
 
Varje kritisk undersökning av rapporterna om Xinjiang och de hök-institutioner som publicerar dem kommer snabbt att avslöja en sjabbig propagandakampanj förklädd till akademisk undersökning.

https://thegrayzone.com/2021/03/17/report-uyghur-genocide-sham-university-neocon-punish-china/


Ajit Singh är advokat och journalist. Han är en bidragande författare till Keywords in Radical Philosophy and Education: Common Concepts for Contemporary Movements (Brill: 2019). Han tweetar på @ajitxsingh.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.