8 mars 2021

Återförening med Taiwan - så eller så

En talesman för Kinas försvarsministerium Wu Qian.


Under den pågående Nationella folkkongressen, Kinas viktigaste årliga politiska händelse, har Kina skickat ut en tydlig signal om att aktivt främja återföreningen med ön Taiwan.

Experter från både fastlandet och Taiwan sa att den fredliga återföreningen kräver ansträngningar från båda sidor av Taiwansundet, men på grund av Taiwan-separatister och USA:s inblandning kan fastlandet tvingas driva processen även med icke-fredliga, inklusive militära medel.


En ny lagstiftning för nationell återförening är nödvändig i framtiden, och landet måste vara förberett för lagstiftningen när tiden är inne, sade experter och medlem av den nationella kommittén för Kinas politiska rådgivande konferens (CPPCC), Kinas högsta politiska rådgivande organ.

Wu Qian, talesman för Folkets befrielsearmé (PLA) och folkets väpnade poliskårs delegation till årets två sessioner, sade på söndagen att fastlandet är villigt att sträva efter fredlig återförening över sundet med största uppriktighet och bästa ansträngningar, men kan inte lova att avstå från våld utan  reserverar möjligheten att vidta alla nödvändiga åtgärder som riktar sig mot inblandning från yttre styrkor och Taiwan-separatister.

Att förbehålla sig rätten att använda våld är bara inriktat på utländsk intervention och den mycket lilla gruppen separatister på ön, sade Wu och betonade att det styrande Demokratiska progressiva partiet på Taiwan förlitar sig på utländska styrkor för att söka utbrytning ur Kina och motsätta sig återförening med våld.

Fastlandets politik gentemot Taiwan är konsekvent, betonas i den regeringsrapport som levererades av premiärminister Li Keqiang på fredagen. Vissa ändrade formuleringar, som är tuffare jämfört med förra årets rapport, noteras.

För andra året i rad talas om "Kinas återförening" istället för som tidigare "Kinas fredliga återförening".

Kinas statsråd och utrikesminister Wang Yi skickade också en varningssignal i Taiwanfrågan till USA på söndagen.

De senaste officiella kommentarerna under de två sessionerna har visat att fastlandet är fullt medvetet om de ökande riskerna och allvaret i Taiwans utbrytning och det hårdare uttalandet innebär att fastlandet har förtroende och beslutsamhet att förverkliga återföreningen så småningom, antingen med våld eller fredliga medel, med eller utan ansträngningarna på ön, sade experter.

Ling Yu-shih, ledamot av Folkkongressens nationella kommitté som är född i Taiwan och flyttade till Hongkong vid 16 års ålder, sade att de nya formuleringarna visar en mer korrekt bedömning av den internationella situationen och status quo i Taiwansundet..

Huang Chih-hsien, en TV-kommentator från Taiwan och expert på banden över sundet, berättade för Global Times på måndagen att opinionen på Taiwan har manipulerats och att många människor har hjärntvättats genom ökad amerikansk inblandning och DPP:s separatistpropaganda.

Före återföreningen kommer ön sannolikt inte att visa god vilja mot fastlandet, och den kommer inte heller att driva återföreningen tillsammans med fastlandet. Det innebär att fastlandet måste göra sina egna ansträngningar för att driva på återföreningen, sade hon.

Fastlandet måste använda både ekonomiska och militära påtryckningar för att bevisa sin beslutsamhet beträffande ön, eftersom många separatister inte tror att fastlandet vågar återförena ön till varje pris, noterade Huang.

Li Xiaobing, expert på studier i Hongkong, Macao och Taiwan vid Nankai University i Tianjin, säger till Global Times att det kinesiska fastlandet kan driva återföreningen på flera sätt. Bortsett från militära och ekonomiska påtryckningar kan Kina fortfarande göra rättsliga ansträngningar för att förbättra lagstiftningen, komplettera och specificera lagen mot separatism eller stifta en ny lag för nationell återförening.

En politisk rådgivare från Taiwan föreslår att Kina år 2022 ska fira 360-årsdagen av nationalhjälten Zheng Chenggongs återerövring av Taiwan som Kinas territorium, vilket han trodde skulle bidra till att främja en fredlig utveckling av förbindelserna över Taiwansundet och nationell återförening.

Förslaget lades fram av Luo Shaming, ledamot av den nationella kommittén för Kinas politiska rådgivande konferens (CPPCC), Kinas högsta politiska rådgivande organ, som också är politiskt verksam på Taiwan.

Zheng Chenggong (1624-1662), eller Koxinga, ses som en nationell hjälte av människor på båda sidor av Taiwansundet för att han drev ut holländska inkräktare och återtog ön Taiwan som Kinas territorium.


Global Times 8 mars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.