11 juli 2018

Tyskland rustar - mot vem?

Tyskland avskaffade värnplikten 2011. Istället värvar man soldater
 i andra EU-länder, vilket också betraktas som steg mot en EU-armé
Förbundsrepubliken Tyskland ökar i år sin militärbudget med 1,5 miljard euro till 28,5 miljarder.

Medan USA:s president Trump förolämpar landet för att "vara beroende av Ryssland" kämpar kansler Merkel hårt för att framstå som en lojal allierad.

I år satsar den tyska försvarsministern Ursula von der Leyen särskilt på datorisering av försvaret,individuell utrustning och uniformer, cybersäkerhet och ekonomisk trygghet för militär personal. Kostnaden för materiel ökar med 530 miljoner euro jämfört med förra året. Den militära budgetposten "operativa avtal", som inkluderar utgifter för IT-utrustning, fordonskomponenter och uniformer, ökade med 480 miljoner euro.

Enligt planerna  kommer försvarsbudgeten 2019 att stiga till 42,9 miljarder euro, vilket motsvarar 11 procent på bara ett år. Det långsiktiga målet äratt öka militärutgifterna till nivån 2 procent av BNP, men dit är det långt. Först 2024 beräknas Tysklands försvarsbudget nå 1,5 procent av BNP.

En betydande del,  cirka 47 miljoner euro, av budgeten gäller hemlig forskning och utveckling. Totalt kommer 24 universitet och institut i hela Tyskland att delta i militär utveckling år 2018.

President Donald Trumps angrepp idag på Tyskland för att vara alltför Rysslandsvänligt kan ha flera syften: att sälja amerikansk gas är uppenbarligen ett av dem och ett annat att öka de europeiska ländernas andel av Nato:s kostnader, där USA idag står för 80 procent.


Men uppenbarligen ser USA med oro på ett alltför starkt och självständigt EU med Tyskland som ekonomisk och politisk motor. Trump stöder Storbritanniens utträde, Brexit, och han har i hemliga samtal med Frankrikes president Macron uppmanat Frankrike att göra detsamma - i utbyte har Frankrike lovats stora förmåner i den amerikansk-franska handeln.
Men samtidigt riskerar det handelskrig som Trump har startat mot omvärlden att alienera USA:s allierade och få dem att försöka gemensamt försvara sina intressen.

Det vanliga under hela efterkrigstiden har varit att EU-länderna snällt kryper till korset och böjer sig för USA:s övermakt. Men nu tycks inte det vara en lika självklar utgång av konflikten EU-USA längre.

War & Peace

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.