10 juli 2018

Media mörkar OPCW-rapport om Douma

En av de båda klorgascylindrar som påträffats i Douma.
Men OPCW har inte kunnat fastställa hur de har kommit dit.
Enligt västmedia ska den syriska regeringen 9 april ha utfört en giftgasattack mot staden Douma i östra Ghouta på Damaskus landsbygd. 

15 april utförde USA, Storbritannien och Frankrike ett massivt raketanfall mot syriska regeringsanläggningar som "bestraffning".

OPCW, organisationen för förbud av kemiska vapen, skickades in för att hitta bevis för giftattacken i efterhand. Dess rapport går stick i stäv med västmakternas påståenden, och därför har den mörkats i media.Resultaten av analysen av de prover som OPCW låtit samla in presenterades i veckoslutet.

Rapporten slår fast:


1. att inga fosforbaserade nervgifter eller deras nedbrytningsprodukter kunnat upptäckas, vare sig i omgivningarna eller i plasmaprover från de påstådda skadorna. Detta ska jämföra smed påståenden i media om att sarin ska ha kommit till användning.

2. att på två plaster hittades rester av olika klorföreningar tillsammans med rester av sprängämnen i anslutning till  två klorgascylindrar. Den ena cylindern tycktes oskadd medan den andra var skadad. Det fanns kraterliknande hål i taket i anslutning till cylindrarna, men OPCW:s utredare har inte kunnat klarlägga "hur cylindrarna hamnade på respektive plats".

I klartext har OPCW inte kunnat utesluta att
cylindrarna placerats där för att simulera ett anfall som aldrig ägt rum.


OPCW-rapporten finns att studera här:
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/S_series/2018/en/s-1645-2018_e_.pdf


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.