11 feb. 2017

Storbritannien utan attackubåtar

Brittiska marinen har officiellt en flotta av "världsklass", men enligt en rapport är samtliga sju sju av dess attack ubåtar för närvarande ur funktion.

Fyra Trafalgar-klass båtar och tre nyare Astute-klass är inte redo för uppdrag. Återstår en attackubåt och den håller på att testas efter underhåll. HMS Ambush (bilden) gjorde rubriker i somras sedan den kolliderat med ett fartyg utanför Gibraltar och fick skador på det yttre skrovet.


Trafalgar-båtarna, varav den sista byggdes 1986, sjunger på sista versen. De tre Astute-båtarna, av sju planerade, kostade nästan 4 miljarder pund att bygga, 50 procent över budget.

I januari anklagades regeringen för att dölja en misslyckad testuppskjutning av en Tridentmissil. Missilen sades ha kommit ur kurs och regeringen vägrade att svara på frågor om det tills detaljer läckte ut i CNN i USA.

Stormakternas krigsmaskiner består idag till en stor del av fallfärdigt skrot. Men hur ska allmänheten kunna mobiliseras till stöd för de enorma kostnader som krävs för att återställa den forna styrkan?

Finns det ett samband mellan militärens ackumulerade investeringsbehov och den ihållande skrämselpropagandan om Rysslands avsikter?

independent 11/2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.