9 feb. 2017

Döda minnen

Rukla, Litauen - Den första permanenta stationeringen av tyska trupper på före detta Sovjetunionens territorrium sedan Andra Världskriget firades denna vecka officiellt med en högtidlig
välkomstceremoni i närvaro av Tysklands försvarsminister.

Platsen är Litauen, landet där fr o m slutet av juni 1941 de tyska ockupanterna tillsammans med sina litauiska kollaboratörer enligt historikerna genomförde förintelsen av den judiska befolkning "snabbare, radikalare och fullständigare "än på andra håll i det ockuperade Europa.


Redan i slutet av november 1941 hade, enligt uppgifter från den ansvarige SS-kommendanten 137346 judar mördats.

Totalt tog ockupanterna och deras medbrottslingar livet av nästan 95 procent av Litauens judar - ett högre procenttal än i något annat av tyskarnas erövrade länder.


Det var länge efter andra världskriget svårt att föreställa sig att tysk militär åter skulle etablera sig på platser där Wehrmacht bedrivit sitt utrotningskrig. Detta tabu bröts först under 1990-talet i det sönderfallande Jugsolavien. Nu bryts det slutgiltigt genom Natos förbittrade maktkamp mot Moskva också för tidigare sovjetiskt territorium.

red

Läs mer: http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/59536 (2017/09/02))


-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.