4 feb. 2017

Greklands skulder växer, BNP krymper

Rödbruna länder tillhör EU utan att ha euro, det gröna Danmark har
egen valuta peggad till euron, de ljust lila (Kosovo och Montenegro
har ensidigt anslutit sig till euron).

Greklands statsskuld ökade i fjol  ökade med 5 miljarder euro, och nådde i slutet av december  326,4 miljarder euro, enligt uppgifter som offentliggjorts av finansministeriet.

År 2015 uppgick statsskulden (brutto) uppgick till 321,3 miljarder euro, och 2014 till 324, 1 miljarder.
Grekland befinner sig sedan 2009 i en djup ekonomisk kris. Under årens lopp har statsskulden ökat med mer än tre gånger, samtidigt som BNP fallit med 25%.

För att få nya stödlön från EU har Grekland tvingats gå med långtgående styrning från Bryssel, men den medicin som föreskrivits har i huvudsak varit dogmatiskt nyliberala åtstramningsåtgärder.

Greklands finansdepartement har ännu inte offentliggjort siffror för BNP-utvecklingen men i regeringens budgetförslag antas BNP uppgå till 174,4 miljarder euro 2016.

År 2015 var BNP 184,9 miljarder euro och 2008 249,8 miljarder, dvs. en fjärdedel större.

Frågan om Greklands krisande ekonomi och Italiens och Spaniens  sjuka ekonomier förvärrar EU:s kris efter Brexit.

Nyligen uttalade en Trumprådgivare, Peter Navarro, i Financial Times att euron var "kraftigt undervärderad", vilket framför allt gynnar EU:s exportlokomotiv Tyskland. Samma kritik riktas även mot Japan och Kina vilket fått kommentatorer att varna för nytt valutakrig.

Källor: ria.ru, ft.comInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.