9 feb. 2017

Censur ska stoppa populister

Wikipedias redaktörer har röstat för att förbjuda Daily Mail som en källa för webbplatsen. Tidningen stämplas som "allmänt otillförlitlig".


Som var och en kan försäkra sig om (Daily Mail finns tillgänglig i de flesta svenska biblioteks databaser; sök på Library Press Display) är Daily Mail en högst ordinär boulevardtidning med vackra flickor, avslöjanden av rika och giriga politiker ("fat cats") och indignationsreportage om åldringar som inte får vård och tvingas leva på hundmat.


Politiskt är det två saker som står ut med tidningen: den är definitivt för Brexit och den har en öppen inställning till Trump.

Fakta och citat ur Daily Mail ska i fortsättningen inte förekomma i Wikipedia, en webinstitution som har mycket hög tolerans för brun historieskrivning.

Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia men inte kontrollera sina redigeringsprocesser, säger i ett uttalande att frivilliga redaktörer på engelska Wikipedia hade diskuterat Daily Mails  tillförlitlighet sedan åtminstone början av 2015.


Medan brittiska Wikipedias redaktörer alltså beslutat om förbud är Wikimedia Foundations generella rekommendation att  använda medier "med försiktighet".

Som sammanfattning av diskussionen, skrev en Wikipediaredaktör: "Konsensus har fastställt att Daily Mail (inklusive dess online-version dailymail.co.uk) är generellt otillförlitliga, och dess användning som en referens är generellt förbjuden, särskilt när andra mer tillförlitliga källor existerar…. Ett redigeringsfiltret ska inrättas som varnar redaktörer från att försöka använda Daily Mail som referens."

Redaktionen har också bett volontärer att granska omkring 12 000 länkar till Daily Mail som redan finns på Wikipedia och ersätta dem med alternativa källor där så är möjligt. Samtidigt har UKIP ledamoten David Coburn förbjudits att medverka på Wikipedia på obestämd tid.

I samma anda inleder Facebook och Google en kampanj i Frankrike för att hejda favorittippade Marine Le Pen. Inför presidentvalets båda omgångar i april-maj kommer de att samarbeta med Le Monde och AFP. Le Monde ägs av ett konsortium bestående av Pierre Bergé, konstmecenat och f d  partner till modeskaparen Yves Saint Laurent, bankiren Matthieu Pigasse och internetmogulen Xavier Niel, som av vissa tidningar beskrivs som "porrmiljardär".

Facebook har tidigare aviserat liknande initiativ i USA och Tyskland.

red
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.