20 mars 2024

Den digitala vägen till helvetet


Hotet från AI är så stort att världens omedelbart måste omfamna en globaliserad, enhetlig världsordning och en världsregering anser den israliske historikern Yuval Noah Harari (bilden).

Den tidigare världsbanksekonomen Peter Koenig tar Hararis anförande till utgångspunkt för en reflektion.


Att bana väg för en digital väg till helvetet" är titeln på en nyligen publicerad artikel i Children's Health Defense (CHD), som beskriver vad som kan eller skulle kunna vänta oss med digitala ID:n och digitala pengar – och ett allt kontrollerande teknokratiskt världstyranni förstärkt av Världshälsoorganisationen (WHO) och ett förestående Pandemifördrag (se bl.a. här).

Det digitala ID:t har godkänts av EU och ligger redo att införas av EU:s medlemsländer. Det finns ännu ingen tidsfrist fastställd, men enskilda länder tros följa denna förordning – även om de flesta måste få det digitala ID:t godkänt av sina parlament.

Påtryckningar kommer utifrån, främst från World Economic Forum (WEF) och särskilt de som döljer sig bakom WEF, det mörka mäktiga kultgänget, nästan allsmäktigt. Det hyser ingen barmhärtighet. 

Mänskliga rättigheter kränks utan tvekan. Men varför bry sig om att nämna detta? Den makt som bestämmer över nationalstaterna och mänskligheten, som redan i åratal har avskaffat nationella och internationella rättssystem och ersatt dem med den "regelbaserade ordningen" – tillämpar ständigt regler som tjänar eliternas intressen, regler som ändras beroende på vems intressen som för tillfället står på spel. De bryr sig inte.

De vet att i det nuvarande tillståndet av mänsklig oenighet, bristande samordning, splittring och förvirring, rasism, av försvarskamp mot samtidiga attacker från samma mäktiga djävulska sekt eller globalistiska djupstat, på alla fronter - hälsa, klimat, digitala pengar, digital övergripande kontroll – kan vi, folket, kan inte stå emot. Vi saknar enighet. Vi behöver enighet, solidaritet och mod att se fienden i ögonen. Vi måste visa att de har fel.

För det som kommer och det som har propagerats och ständigt propageras enligt principen om prediktiv dataprogrammering, kan vara oåterkalleligt, om vi inte stoppar det NU.

Vi kanske redan är på denna väg till helvetet utan att ens ha märkt det, för de får oss att tro att vägen till helvetet är stenlagd med guld. De använder konsten att bedra. Sinnesmanipulation av psykopater och psykologiinstitutioner, som Tavistock, har studerat den mänskliga hjärnan och sinnets funktioner i mer än hundra år. De spelade på hur vi reagerade på propaganda, ungefär som Edward L. Bernays, Sigmund Freuds brorson, den berömde propagandamästaren – bara värre, mycket värre.

Idag lever vi i Orwells 1984

Vid WEF:s Davos-konferens 2020 i slutet av januari 2020 höll Yuval Noah Harari, den israeliske historikern och Klaus Schwabs viktigaste rådgivare, ett fantastiskt tal där han gav en översikt över vad mänskligheten snart kan stå inför när det gäller digitalisering och främst artificiell intelligens (AI), det vill säga, om vi inte underkastar oss en globaliserad One World Order (OWO) eller en Världsregering. För bara en världsregering kan skydda oss från de onda avsikter som lurar bakom AI om förvaltning och administration av AI överlåts till nationalstaterna.

Harari låter som en galning i sitt försök att få oss att tro att globaliseringen är vår räddning, eftersom nationalstater kommer att använda AI för att försvara sig mot andra stater, eftersom de är rädda för att andra stater skulle kunna utveckla ännu starkare och mer effektiv AI som kan bli ett hot. Och folk blir helt enkelt överkörda, hamnar under hjulen.

I ett globaliseringsrally presenterar Harari en värld av linjärism – ett digitalt gulag som det inte går att fly ifrån, det vill säga om vi inte först skapar en världsregering som skyddar mänskliga intressen. Det är därför ett stort misstag att protestera mot globaliseringen, som är oundviklig, om mänskligheten ska kunna räddas.

AI utvecklas snabbt. En del stater har kommit längre än andra. AI delar in mänskligheten i rika och fattiga, i tekniskt avancerade länder och de som hamnat på efterkälken. AI gör med tiden de fattiga ännu fattigare. Den delar upp mänskligheten i de som får AI:s fördelar, och de som redan befinner sig på en arbetarklassnivå som snart kan utplånas av AI.

Endast en globaliserad värld, med en enda unik världsregering, kommer att kunna se till medborgarnas bästa, eftersom det då inte finns någon AI-konkurrens mellan stater och AI används på ett sätt som gynnar människor och inte skapar i svält.

Vad han inte sa var att svält kommer att undvikas genom en basinkomst för alla arbetslösa, med ett digitalt styrt sinne som gör dig lycklig fastän du inte äger någonting. LE! Du fotograferas i propagandasyfte.

Harari talar perfekt – och farligt – Tavistockska. Det är en ren varning och ett propagandarally för globalisering med en världsregering med total kontroll av hela världen. Se själv. Och här.

Det låter som ett krig mot nationalstater, men det är ett krig mot mänskligheten.

Mycket tidiga framtidsvisioner, för över hundra år sedan, kring "prediktiv planering", talar ännu inte om AI men om de nödvändiga fördelarna med en världsregering – och beskriver vad som kan komma. De förutser atombomben, eller något liknande med en allt förstörande tryckvåg, cirka 30 år innan atombomben uppfanns – och behovet av att strikt begränsa och kontrollera mänskligheten.

Förstör för att bygga upp bättre.

Se den här 51 minuter långa "framtids"-film, baserad på H.G. Wells "Världarnas krig":

 

Häpnadsväckande förutseende. Tro inte att detta är vårt öde.

Vi, Folket, håller vårt öde i VÅRA händer och sinnen. Vi MÅSTE enas. NU.

Peter Koenig

Peter Koenig är geopolitisk analytiker och tidigare seniorekonom på Världsbanken och Världshälsoorganisationen (WHO), där han arbetade i över 30 år runt om i världen. Han är författare till Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed och medförfattare till Cynthia McKinneys bok When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis (Clarity Press – 1 november 2020). 

Källa: https://www.globalresearch.ca/paving-digital-road-hell/5852246

Övers: Lennart Palm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.