13 mars 2024

Putin idag: Öppen för förhandlingar


Vi har aldrig vägrat att förhandla, förklarade Rysslands president Vladimir Putin i en intervju idag med  Rossija-1:s nyhetsankare Dmitrij Kiseljov.

Men det måste ske med utgångspunkt från de nya realiteterna - på marken, tillade han.

- När vi förde förhandlingar i Turkiet, i Istanbul, kom förhandlarna ut med en tjock foliant med dokument, ja faktiskt ett avtal, en preliminär överenskommelse. Utdrag från detta avtal finns tillgängliga. Det paraferades av förhandlingsdelegationerna, i Ukrainas fall med herr Arachamijas underskrift 

- Han har själv berättat att sedan anlände Storbritanniens före detta premiärminister Boris Johnson och avrådde från att slutligt skriva under  och följaktligen verkställa​ detta överenskommelse.

- Ja, vi är redo att förhandla, men inte på grundval av någon "önskelista" som tillkommit sedan man intagit psykotropiska preparat, utan på grundval av de realiteter som uppstått på marken.

- Vi vill inte förhandla bara för att de har slut på patroner...  Det måste vara allvarliga samtal som tar hänsyn till båda parters säkerhetsintressen.

Angående diskussionen i väst om att sätta in trupp i Ukraina varnade Putin för att det kan leda till  allvarliga geopolitiska konsekvenser.

- Om polska trupper går in i Ukraina för att t.ex. täcka den ukrainsk-vitryska gränsen, tror jag inte att de någonsin kommer att lämna dessa områden, som ju införlivades i Sovjetunionen under Stalin.

- Det är klart att Polen vill ha tillbaka dessa territorier.  Sedan kan andra vilja följa deras exempel.

En fråga om Putin någonsin övervägt att ta hjälp av Demokratiska folkrepubliken Korea med dess två miljoner man starka armé, svarade Putin avvisande. 

- Vi klarar de uppgifter som vi har ställt oss.

Om västs överläggningar att skicka Taurus eller andra långskjutande vapen "som kan nå Kreml" sa Putin:

- De fantiserar och försöker först och främst hålla uppe sin egen stridsmoral. Dessutom försöker de skrämma oss.

- Vad gäller Tyskland finns det konstitutionella problem. Om de leverera Taurus och dessa används mot Krimbron som även enligt tyskarna delvis är ryskt territorium, så bryter de mot den egna författningen.

Beträffande Sveriges och Finlands Nato-medlemskap beklagade Putin detta, då relationerna varit goda, med Finland rentav "idealiska". Detta tvingar nu Ryssland att inrätta ett nytt försvarsområde och förlägga trupper utmed finska gränsen, som tidigare inte funnits där.

Apropå spekulationer om kärnvapen fick Putin frågan om han aldrig varit frestad att sätta in taktiska kärnvapen, t ex när Ukraina återtog Charkovs omgivningar eller Cherson.

- Varför? svarade Putin oförstående. - Våra tillbakadragande skedde bara för att undvika extra förluster av personal. 

Att det var riktiga taktiska drag har bekräftats av utvecklingen, menade Putin. Kievs försök att få fotfäste i Krynki på vänstra Dnepr-stranden förvandlades till en köttkvarn...

Om de senaste försöken från Ukrainas armé att tränga in i Belgorod- och Kursk-regioner regionerna förklarade Putin att de misslyckats kapitalt. Dessa attacker hejdades innan de ens passerat gränsen.

De ukrainska förlusterna angavs till cirka 230 man.

- Av åtta stridsvagnar som kom till användning förlorade de sju. Av tio pansarskyttebilar förlorade de tio, varav sju var ameirkanska Bradley.

kremlin.ru

Utförligare referat kommer i Ryska posten. Provprenumerera gratis genom att maila till ryskanyheter@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.