5 mars 2023

Tysk toppmilitär om det onödiga kriget

Den pensionerade tyske generalmajoren Harald Kujat förklarar i en intervju med den schweiziska internettidningen Zeitgeschehen im Focus att kriget kunde ha tagit slut för länge sedan.

Lovande förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina avbröts efter ingripande av Storbritanniens Boris Johnson.

1989-2005 var Kujas Tysklands representant i Nato-rådet och har också varit ordförande i Nato-Rysslandrådet.

- Ukrainakriget är inte bara en militär konflikt; det är också ett ekonomiskt och informationskrig. I detta informationskrig kan man bli deltagare i kriget genom att ta till sig information och argument som man inte kan verifiera eller bedöma på egen myndighet, säger Kujat.

-  Debatten om leverans av vissa vapensystem visar tydligt många mediers avsikt att själva göra politik. Det kan vara så att min oro över denna utveckling är ett resultat av min mångåriga tjänst i Nato, bland annat som ordförande i Nato-Ryssland-rådet och Nato-Ukrainas försvarschefskommission. Jag tycker att det är särskilt irriterande att så lite uppmärksamhet ägnas tyska säkerhetsintressen och farorna för vårt land till följd av att kriget eskalerar och eskalerar. Detta visar på bristande ansvar eller, för att använda en gammaldags term, en högst opatriotisk attityd.

- Jag har alltid ansett att detta krig måste förhindras och att det kunde ha förhindrats. Jag gjorde också ett offentligt uttalande om detta i december 2021. Och i början av januari 2022 publicerade jag förslag om hur förhandlingar skulle kunna uppnå ett resultat som var acceptabelt för alla sidor som skulle undvika krig. Tyvärr blev det annorlunda. Kanske kommer frågan en dag att ställas vem som ville ha detta krig, vem som inte ville förhindra det och vem som inte kunde förhindra det.

- Den ryska annekteringen av fyra ukrainska territorier den 30 september 2022 är ett exempel på en utveckling som kommer att bli svår att vända. Det är därför jag tyckte att det var så beklagligt att förhandlingarna som ägde rum i Istanbul i mars bröt samman efter stora framsteg och ett genomgående positivt resultat för Ukraina.

- I Istanbulförhandlingarna gick Ryssland tydligen med på att dra tillbaka sina väpnade styrkor till nivån den 23 februari, innan attacken mot Ukraina började. Nu yrkas det fullständiga tillbakadragandet gång på gång som en förutsättning för förhandlingar.

- Ukraina hade inför Istanbulmötet lovat att avsäga sig NATO-medlemskap och att inte tillåta stationering av utländska trupper eller militära anläggningar. I gengäld skulle landet få säkerhetsgarantier från stater som det väljer. Framtiden för de ockuperade områdena skulle lösas diplomatiskt inom 15 år, med uttryckligt avsägelse av militärt våld.

- Enligt tillförlitlig information ingrep den dåvarande brittiske premiärministern, Boris Johnson, i Kiev den 9 april och förhindrade undertecknandet. Hans resonemang var att västvärlden inte var redo för ett slut på kriget.

- I mitten av mars rapporterade till exempel brittiska Financial Times om framstegen (i Istanbul). Motsvarande rapporter förekom även i några tyska tidningar. Det rapporterades dock inte varför förhandlingarna misslyckades. När Putin tillkännagav partiell mobilisering den 21 september nämnde han offentligt för första gången att Ukraina hade reagerat positivt på ryska förslag i Istanbulförhandlingarna i mars 2022. "Men", sa han ordagrant, "en fredlig lösning passade inte västvärlden, så den beordrade faktiskt Kiev att upphäva alla överenskommelser."

- Foreign Affairs and Responsible Statecraft, två välrenommerade tidskrifter, publicerade mycket informativa rapporter om detta. En artikel i Foreign Affairs skrevs av Fiona Hill, en tidigare senior anställd i Vita husets nationella säkerhetsråd. Hon är mycket kompetent och absolut pålitlig. Mycket detaljerad information publicerades också i den regeringsvänliga Ukrainska Pravda den 2 maj. 

- Det är känt att huvudinnehållet i utkastet till avtal bygger på ett förslag från den ukrainska regeringen den 29 mars. Många amerikanska medier rapporterar nu också om detta. Jag har dock fått veta att tyska medier inte är villiga att ta upp ämnet även om de har tillgång till källorna.

- Ukraina kämpar för sin frihet, för sin suveränitet och för landets territoriella integritet. Men de två huvudaktörerna i detta krig är Ryssland och USA. Ukraina kämpar också för USA:s geopolitiska intressen. Eftersom deras uttalade mål är att försvaga Ryssland politiskt, ekonomiskt och militärt i en sådan utsträckning att de kan vända sig till sin geopolitiska rival, den enda som kan äventyra deras överhöghet som världsmakt: Kina. Dessutom skulle det vara högst omoraliskt att lämna Ukraina ensamt i sin kamp för vår frihet och bara tillhandahålla vapen som förlänger blodsutgjutelsen och ökar landets förstörelse. Nej, det här kriget handlar inte om vår frihet. Kärnproblemen varför kriget uppstod och fortfarande pågår, även om det kunde ha tagit slut för länge sedan, är helt olika.

- President Zelenskyj har upprepade gånger ändrat de strategiska målen för ukrainsk krigföring. För närvarande är Ukrainas mål att återerövra alla ryskhållna territorier, inklusive Krim. Den tyske förbundskanslern säger att vi kommer att stödja Ukraina så länge det behövs, inklusive för att eftersträva detta mål, även om USA under tiden har betonat att det bara är en fråga om att "återta det territorium som har ockuperats av Ryssland sedan den 24 februari 2022".

- Tillgången på vapen från väst inte gör det möjligt för Ukraina att nå sina militära mål utan bara förlänger kriget. Dessutom skulle Ryssland när som helst kunna överträffa den västerländska upptrappningen med sin egen. I den tyska diskussionen förstås inte eller ignoreras dessa samband.

- Enligt USA:s generalstabschef, general Mark Milley, har Ukraina uppnått vad det skulle kunna uppnå militärt. Mer är inte möjligt. Det är därför diplomatiska ansträngningar nu bör påbörjas för att uppnå en förhandlad fred. Jag delar denna uppfattning.

- De ukrainska väpnade styrkorna är oförmögna att [återta vad de förlorat], enligt både de amerikanska och ukrainska stabscheferna. Båda stridande fraktionerna är för närvarande tillbaka i ett dödläge, förvärrat av säsongsbetonade restriktioner. Så nu skulle det vara rätt tillfälle att återuppta de avbrutna förhandlingarna. Vapentransporterna signalerar motsatsen, vilket innebär att kriget kommer att förlängas i onödan, med fler offer på båda sidor och fortsatt förstörelse av landet. Men också med resultatet att vi dras ännu djupare in i detta krig.

- [Merkel] förhandlade bara fram Minsk II-avtalet för att köpa tid för Ukraina. Och Ukraina använde också detta för att bygga upp sina militära styrkor. Frankrikes förre president Hollande har bekräftat detta. Ryssland kallar förstås detta för en bluff. Och Merkel bekräftar att Ryssland medvetet blev lurad. 

- Det kan man bedöma hur man vill, men det är ett flagrant förtroendebrott och en fråga om politisk förutsägbarhet. Vad som dock inte kan förnekas är att den ukrainska regeringens offentliga vägran – medveten om detta avsedda bedrägeri – att genomföra avtalet bara några dagar innan krigets början var en av de utlösande faktorerna för kriget. I FN-resolutionen hade den tyska federala regeringen förbundit sig att genomföra "hela paketet" av de överenskomna åtgärderna. Dessutom undertecknade förbundskanslern och de andra deltagarna i Normandie-formatet en deklaration om resolutionen där hon återigen uttryckligen åtog sig att genomföra Minsk-avtalen.

- Det är ett brott mot internationell rätt, det är klart. Skadorna är enorma. 

https://zeitgeschehen-im-fokus.ch/de/newspaper-ausgabe/nr-1-vom-18-januar-2023.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.