30 mars 2023

Rysslands tio fredsvillkor


Ryska federationens biträdande utrikesminister Michail Galuzin nämnde den 29 mars i en intervju med RTVI tio villkor för Ryssland att etablera en "hållbar fred i Ukraina och Europa".

1. Upphörande av fientligheterna från Ukraina och färdigställande av vapenleveranser från västländer.2. Säkerställa Ukrainas neutrala och alliansfria status, dess vägran att gå med i Nato och EU (vi noterar att Ryssland tidigare inte ställt sådant villkor för Europeiska unionen).

3. Bekräftelse av Ukrainas icke-nukleära status.

4. Ukrainas och det internationella samfundets erkännande av "nya territoriella realiteter" (det vill säga territorier i Ukraina som införlivats med Ryssland).

5. "Demilitarisering" och "denazifiering" av Ukraina.

6. Skydd av rysktalande medborgares rättigheter, av det ryska språket och nationella minoriteter.

7. Säkerställa fri gränsöverskridande rörlighet med Ryssland.

8. Upphävande av Ukraina och västvärlden av antiryska sanktioner och återkallande av anspråk, avslutande av åtal mot Ryssland, dess individer och juridiska personer.

9. Återställande av Ukrainas rättsliga grund med Ryssland och OSS.

10. Återställande av den civila infrastruktur som förstörts av Ukrainas väpnade styrkor efter 2014 med pengar från väst.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.