22 mars 2023

Kina och Ryssland befäster samarbetet


Igår anlände Folkrepubliken Kinas president Xi Jinping till Ryssland på ett tre dagar långt statsbesök. Tillsammans med Rysslands president Putin och en rad dignitärer från båda sidor avhandlades en mängd frågor om det växande ekonomiska, politiska och militära samarbetet.

Washingtons reaktioner på mötet var frustrerade, präglade av den insikt som smyger sig på att USA inte längre ensamt kan styra världen.

Rysslands president Vladimir Putin:

Herr president, kära vän, välkommen till Ryssland, till Moskva. 

Jag är glad över att få chansen att personligen gratulera er till ert omval som Kinas president. Detta var möjligt eftersom den kinesiska nationen och dess representanter med rätta uppskattar ert arbete under de senaste decennierna.

Under de senaste åren har Kina tagit ett kolossalt steg framåt i sin utveckling. Det har varit föremål för uppriktigt intresse över hela världen, och vi är till och med lite avundsjuka på er.

Kina har skapat ett ganska effektivt system för att utveckla ekonomin och stärka staten. Det är mycket mer effektivt än vad många andra länder har, vilket är ett obestridligt faktum. Marknadsmekanismer går hand i hand med ett ganska självsäkert politiskt program och ger påtagliga resultat.

Jag är säker på att Kina under ert ledarskap kommer att fortsätta att göra framsteg i sin utveckling under de kommande åren och utan tvekan kommer att uppfylla sina mål.

Det är symboliskt att vi också träffades här för exakt tio år sedan, och det var ert första besök i Ryssland som Folkrepubliken Kinas president. Sedan dess har vi gjort stora framsteg i att utveckla våra relationer. Vår handel har mer än fördubblats, från drygt 87 miljarder dollar tror jag till nästan 200 dollar, 185 miljarder dollar för att vara exakt. Vi delar många målsättningar.

Ni personligen och alla våra kinesiska vänner ägnar mycket uppmärksamhet åt rysk-kinesiska relationer och har en rättvis och balanserad hållning i de flesta aktuella internationella frågor. Vi har noggrant studerat era förslag för att lösa den akuta Ukrainakrisen och vi kommer att ha möjlighet att diskutera denna fråga. Vi vet att ni vägleds av principerna om rättvisa och respekt för de grundläggande bestämmelserna i internationell rätt och odelbar säkerhet för alla länder. Ni är också medvetna om att vi fortfarande är öppna för förhandlingar. Vi kommer naturligtvis att diskutera dessa frågor, inklusive era initiativ, som vi verkligen respekterar.

Sammantaget främjar vår interaktion på den internationella arenan de grundläggande principerna för internationell ordning och multipolaritet. Det finns många frågor om ekonomiskt samarbete. I morgon kommer vi att diskutera detta med deltagande av våra partners och kollegor. Jag är glad att ni tyckte det passade och tog er tid att komma hit på kvällen för att diskutera alla frågor av intresse i en informell och vänlig atmosfär.

Välkommen.

Folkrepubliken Kinas president Xi Jinping:

Herr president, jag kallar er alltid min kära vän.

Jag är mycket glad över att återigen göra ett statsbesök i Ryssland på er inbjudan, särskilt kort efter mitt senaste omval som Kinas president, och jag valde Ryssland för mitt första utlandsbesök.

Ni nämnde precis att jag även för exakt 10 år sedan, när jag först blev president för Folkrepubliken Kina,  valde Ryssland för mitt första utlandsbesök. Ni påminde mig om det, och än i dag finns dessa bilder väl bevarade i mitt hjärta.

Den kinesiska sidan ägnar stor uppmärksamhet åt att främja förbindelserna mellan Kina och Ryssland, eftersom detta har sin egen historiska logik och vi är två stora grannländer. Vi är partners i omfattande strategisk interaktion och samarbete, och denna status avgör de nära relationerna mellan våra länder.

Omedelbart efter det framgångsrika avslutandet av det kinesiska kommunistpartiets (KKP) 20:e kongress, efter det kinesiska parlamentets senaste session, och efter att jag blivit vald till KKP:s generalsekreterare och president för Folkrepubliken Kina, skickade ni omedelbart er hälsning. Än en gång uttrycker jag min djupa tacksamhet till er.

Jag är medveten om att ett presidentval kommer att äga rum i ert land nästa år. Tack vare ert starka ledarskap har Ryssland gjort betydande framsteg de senaste åren när det gäller att uppnå resultat och utöka välståndet. Jag är säker på att det ryska folket starkt kommer att stödja er i era goda gärningar.

Våra länder delar faktiskt många överlappande eller likartade mål när vi går framåt.

Båda våra länder gör stora ansträngningar för att uppnå vårt mål om utveckling och välstånd. Till exempel satte vi målet att uppgradera den kinesiska modellen. Ryssland har också satt upp ambitiösa mål för att utveckla landet. Jag är övertygad om att vårt samarbete och vår nära interaktion definitivt kommer att hjälpa oss att nå dessa mål.

Jag är också mycket tacksam mot er för det faktum att ni under de senaste åren, när det gäller utvecklingen och byggandet av Kina, alltid har haft en positiv inställning till oss och stöttat oss. Naturligtvis känner vi detta, och vi är tacksamma mot dig.

När vi fortsätter att främja kinesisk-ryskt internationellt strategiskt samarbete måste vi uppnå målet att säkerställa rättvisa och jämlikhet i världen samtidigt som vi uppnår ytterligare utveckling och välstånd i våra länder i processen.

Jag är mycket tacksam mot er för era mycket goda initiativ och det faktum att vi idag kommer att ha en trevlig middag på tu man hand, så att vi kan vi utbyta åsikter om bilaterala frågor, såväl som alla frågor av ömsesidigt intresse.

http://en.kremlin.ru/events/president/news/70746

Ryska posten rapporterar utförligare om innehållet i förhandlingarna Xi-Putin. Ta en gratis provprenumeration på en månad genom att skicka ett mail till ryskanyheter@gmail.com.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.