20 apr. 2021

DN kör gaslögner i giftig repris

DN i en stort uppslagen artikel som okritiskt upprepar gaslögnerna. Tidningen
har ännu inte nämnt det faktum att OPCW-inspektörers rapporter har förfalskats.

Kriget i Syrien har för länge sedan passerat en vändpunkt, där regeringen återtar kontroll och terroristerna förlorar mark.

Men västliga underrättelsetjänster är beredda att fortsätta kriget till siste syrier. Just nu trappas propagandan mot den syriska regeringen upp till nya nivåer.


Propagandaorgan för Nato som Dagens nyheter litar på att läsarna ska ha glömt de obevisade anklagelserna mot Damaskus för att ha giftbombat sin egen befolkning i Östra Ghouta, Douma och Khan Sheikhoun.

Man framställer det som att Organisationen för förbud av kemiska vapen (OPCW) har vidimerat terroristernas påståenden om att Syriens regering använt bl.a. sarin och klorgas.

Det som borde ha varit en av 2019 års största nyheter passerade i stort sett obemärkt påminner Fraser Myers på webbtidningen Spiked.

Stormakterna – USA, Storbritannien och Frankrike – hade i april 2018 gått till anfall mot Syrien och avfyrade över 100 missiler mot syriska regeringsinstallationer på tvivelaktiga grunder, påståenden om att klorgas hade använts i Douma - utan att invänta den mest elementära undersökning, säkra på att OPCW i efterhand skulle leverera vad de behövde.

När så OPCW:s inspektörer inte kunde hitta bevis som rättfärdigade västmakternas handlingar censurerades och manipulerades deras arbete för att passa önskemålen.

Det västliga narrativet sa att nästan 50 personer hade dödats av klorgas i Douma, en förort till Damaskus. Luftangreppen inleddes en dag före en planerad inspektion av OPCW, som då fick uppskjutas.

Vita huset påstod att syriska regeringshelikoptrar hade släppa bomber i form av stora tunnor med klorgas över Douma. Det uppvisades bilder på vad som sades vara "klortunnbomber" och videofilmer av offre.

President Donald Trump fördömde i en tweet den "djuriske" Assad och anklagade Ryssland och Iran för att stödja grymheter.

OPCW:s undersökningsuppdrag tycktes bekräfta denna version av händelserna. I slutrapporten sades att det fanns "rimliga skäl" att tro att klorgas användes i Douma. Men avvikande forskare vid OPCW invände mot att de rapporter som så småningom publicerades skilde sig kraftigt från deras ursprungliga resultat. Visselblåsare inom OPCW kunde inte lösa problemen internt och läckte sin version av historien.

I maj 2019 läckte en opublicerad rapport av Ian Henderson ut – dock inte av Henderson själv. Henderson är en ballistikexpert som ledde faktainsamlingsuppdragets tekniska underteam, som besökte Douma. 

En av Hendersons viktigaste invändningar – som stöddes av alla utom en av hans teammedlemmar – var att två cylindrar som den syriska oppositionen hävdade innehöll klor mer troligt hade placerats manuellt där de låg snarare än att ha släppts från luften. Detta är betydelsefullt eftersom endast Assads styrkor hade flygkapacitet att dra av attacken från luften som påstås.
Henderson skickades till Douma som en del av undersökningsuppdraget, men i juli 2018 tillkännagav OPCW ett nytt "kärnteam", vilket med Hendersons ord "i huvudsak resulterade i att alla inspektörer som hade varit i teamet utplacerade på platser i Douma avskedades". Endast en av kärnmedlemmarna i detta team skickades till Douma, resten skickades till Turkiet.

I ett uttalande till FN i januari 2020 sade Henderson att resultatet i slutrapporten var en fullständig vändning i förhållande till vad hans team hade kommit fram till.

I november 2019 intervjuade Jonathan Steele, tidigare korrespondent för Guardian, en OPCW-visselblåsare för tidningen Counterpunch. Alex (en pseudonym) berättade för Steele att det hade förekommit heta interna argument om nivåerna av klorerade organiska kemikalier (COC) som finns på platsen för den påstådda attacken.
Alex förklarade att tidigare, opublicerade versioner av OPCW: s rapport i huvudsak sa att "nivåerna av COC som hittades inte var högre än man kan förvänta dig i någon hushållsmiljö". Dessa resultat uteslöts dock från OPCW:s slutrapport.
En vecka senare läckte ett e-postmeddelande från en OPCW-inspektör av Peter Hitchens på Mail on Sunday. Sedan det hade publicerats på Wikileaks verifierade även Reuters att meddelandet var äkta. Det hävdade att slutrapporten inte bara hade redigerat bort "avgörande fakta", utan att andra bevis hade "förvandlats till något helt annat"  än det som ursprungligen sagts. Den slutliga OPCW-rapporten var "mycket vilseledande" och ibland "felaktig". "Den redigerade versionen återspeglar inte längre undersökningsteamets resultat", var inspektörens slutsats.

Sedan dess har ännu fler bevis framkommit som visar interna meningsskiljaktigheter vid OPCW och en mörkläggning. När Ian Henderson fick veta att hans resultat inte skulle ingå i den slutliga OPCW-rapporten, lämnade han in en kopia i ett säkert register som heter Documents Registry Archive (DRA).

En högre OPCW-tjänsteman krävde då att Hendersons resultat skulle dökljas. "Snälla, få ut det här dokumentet från DRA... Och ta bort alla spår, om det finns några, av dess leverans / lagring / vad som helst i DRA", skrev tjänstemannen i ett mail som Peter Hitchens kommit över.

Enligt ett internt PM som Mail on Sunday tagit del av har "så många som 20 OPCW-anställda uttryckt privata tvivel om undertryckande av information eller manipulering av bevis".

I stort sett ignorerade västmedia dessa avslöjanden av missförhållanden i OPCW. Med tre lysande undantag: Peter Hitchens, Jonathan Steele och Independents Robert Fisk (som dessvärre har avlidit).

Eftersom OPCW:s ledning hade vissa svårigheter att försvara sig i media aktiverade västliga underrättelsetjänster som säger sig driva "medborgarjournalistik" men bakom kulisserna matas med underrättelsedata från MI6 och CIA och delvis finansieras av National Endowment for Democracy, som med sina egna ord är "beroende av fortsatt stöd från Vita huset".

Mer om Bellingcat i en kommande artikel.

red

Chemical weapons and cover-ups: the Western media's Syrian shame - spiked (spiked-online.com)

Läs mer om västs gaslögner på Nyhetsbanken, bl.a. här:

19 mars 2020: https://www.nyhetsbanken.se/2020/03/avslojande-om-brittisk-propaganda-mot.html
24 maj 2019: https://www.nyhetsbanken.se/2019/05/opcw-hemligholl-expertrapport-om.html
18 april 2018: https://www.nyhetsbanken.se/2018/04/vem-ligger-bakom-kemattackerna-i-syrien.html
11 april 2018: https://www.nyhetsbanken.se/2018/04/ryssland-vill-undersoka.html
11 april 2018: https://www.nyhetsbanken.se/2018/04/usa-redo-for-krig.html
27 november 2017: https://www.nyhetsbanken.se/2017/11/falskt-flagg-i-khan-sheikhoun.html
21 april 2017: https://www.nyhetsbanken.se/2017/04/vast-stoppar-gasundersokning-i-syrien.html
12 april 2017: https://www.nyhetsbanken.se/2020/03/avslojande-om-brittisk-propaganda-mot.html
11 april 2017: https://www.nyhetsbanken.se/2017/04/putin-varnar-for-nya-gasprovokationer.html
9 september 2016: https://www.nyhetsbanken.se/2016/09/damaskus-fornekar-gasanklagelser.html

2 kommentarer:

 1. Aaron Mate har dokumenterat hela Doumahistorien på webbplatsen "the grayzone". Har också själv talat på möten i FN. Ovärderlig källa.
  Hur få in något i svenska media - ja, jag vet, omöjligt...
  Men den här saken är STOR, så hur?

  SvaraRadera
 2. Aaron Mate (programmet Pushback på siten "the grayzone") har allt om den här uppseendeväckande skandalen.
  Här saken ens som flyktigast berörts i stora svenska media?

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.