21 apr. 2021

Putins tal till federala församlingen 2021


President Vladimir Putin talade idag till federala församlingen från Manegens centrala utställningssal.

Det var ett tal som till allra största delen handlade om Rysslands interna problem, främst den dåliga demografin som är en följd av prövningarna på 1940.- och 1990-talen.

Avslutningsvis varnade han västmakterna för att kors Rysslands  "röda linjer".

Vid ceremonin deltog ledamöter av federationsrådet (170 senatorer), medlemmar av statsduman (450 mandat), ministrar, ledare för författnings- och högsta domstolarna, guvernörskåren, ordförandena för de lagstiftande församlingarna i 85 federationssubjekt, ledarna för traditionella trossamfund samt särskilt inbjudna offentliga personer.

Putin fokuserade på Rysslands inre frågor och började med hälsan. Han berättade om de påfrestningar pandemin inneburit:

- Många sjukhus var överfulla och rapporterade ett brist på syrgas, även inom intensivvården. Respiratorerna, andningsskydden, den personliga skyddsutrustningen fördelades bokstavligen styckevis. Lagren av de mest nödvändiga varorna minskade på grund av den ökade efterfrågan: spannmål, olja, socker.

Genom stora samordnade insatser, som Putin tackade alla inblandade för, mer än femdubblades , till 280 000, antalet vårdplatser på sjukhus för intagning av patienter med coronavirusinfektion. Sedan dess har Ryssland upplevt flera vågor men är nu på väg att tränga tillbaka smittan:

- Våra forskare har gjort ett verkligt genombrott, och nu har Ryssland tre pålitliga coronavirusvacciner. Dessa och många andra landvinningar under de senaste åren är en direkt förkroppsligande av landets växande vetenskapliga och tekniska potential.

Å ena sidan har Ryssland klarat sig bra, sa han, men å andra sidan står sjukvården internationellt på tröskeln till en revolution som Ryssland inte får missa.

Han påminde om att epidemin inträffade under en negativ demografiska trend, som i sin tur är svallvågor från 1940- och 90-talens prövningar. "Vår strategi är att återvända till hållbar befolkningstillväxt för att se till att den förväntade livslängden i Ryssland når 78 år 2030", sa han, och menade att målet står fast trots en ren befolkningsminskning i år.

Mycket av det som följde i talet var ägnat sätta strålkastarljuset på nativitet och det uppväxande släktets fostran. Exempelvis löper till årets slut ett program som ger 20 procents rabatt på inrikesresor, bl.a. som ett led i ungdomsprogramet  "Ryssland - möjligheternas land". 

- Under epidemin har familjer med nästan 28 miljoner barn fått direkt samhällsstöd, fortsatte Putin, och dessa betalningar gjordes utan certifikat, papper eller annan byråkrati - automatiskt, som människorna vill ha det.

- Redan nästa år, 2022, bör vi alla federala förmåner, pensioner, andra sociala bidrag, tjänster att betals ut i "ett fönster" - dvs. människor ska slippa springa runt mellan myndigheter... Inom tre år bör de allra flesta statliga och kommunala tjänster tillhandahållas ryska medborgare på distans 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, det vill säga på permanent basis.

- Vi har redan ett betalningssystem för det första och andra barnet mellan upp till tre år. Dessa betalningar tas emot av familjer där inkomsten per familjemedlem är mindre än två minimiinkomster. I genomsnitt i landet är beloppet för sådana betalningar 11 300 rubel per månad och barn (1 245 SEK).  I genomsnitt i landet är beloppet för tredje barnet också 11 300 rubel per månad.

Putin gav nu regeringen i uppdrag att ta ett helhetsgrepp om barnbidragen och lägga fram förslag till ett enhetligt system senast den 1 juli. Syftet är att minimera hotet om fattigdom i barnfamiljer.

Från och med den 1 juli i år kommer barn mellan 8 och 16 år också att få bidrag på i genomsnitt 5 650 rubel/månad och barn (623 SEK).

Ungefär lika stort bidrag ska utgå under graviditeten till kvinnor i mindre bemedlade familjer.

När barnet föds är familjen berättigad till ett "mödrakapital" på nästan 640 000 rubel (71 000 kr) som kan användas t.ex. vid köp av bostad.

Sedan den 1 januari förra året har gratis varma måltider tillhandahållits för alla yngre skolbarn, och denna åtgärd har också varit till hjälp för familjer, underströk Putin..

Med tanke på att många drabbats ekonomiskt under pandemin föreslog han ett engångsbidrag till barnfamiljer på 10 000 rubel per skolbarn (1 100 SEK).

Framtidsprojekt
Andra framtidsorienterade projekt som Putin nämnde i talet var att den ryska utvecklingsbanken (VEB) ska finansiera minst 1 300 nya skolbyggen till slutet av 2024 med plats för mer än en miljon barn.

- Jag föreslår att ytterligare 10 miljarder rubel anslås under de kommande två åren för översyn och teknisk utrustning vid våra pedagogiska universitet.

I ett tämligen ideologifritt tal kom emellertid Putin att beröra idéinnehållet i undervisningen:

- Barnen bör få möjlighet att bekanta sig med den nationella historien och Rysslands mångnationella kulturen... Men det händer när jag öppnar några skolböcker och förvånas över vad det står, som om de inte handlar om oss.... Där står det om allt möjligt inklusive om "andra fronten" men ingenting om slaget vid Stalingrad! Det är oerhört. Jag vill inte ens kommentera det.

- Jag föreslår att ytterligare 24 miljarder rubel anslås under de kommande tre åren för förnyelse av kulturhus, bibliotek och museer på landsbygden, i små historiska städer i Ryssland - en annan mycket viktig riktning.

- Om en månad kommer elever från 11:e klass att göra inträdesprov till högskola. Enligt deras resultat kommer majoriteten, cirka 60 procent, att kunna komma in på statligt finansierade platser på högskolorna.

- Under de kommande två åren kommer vi att öppna ytterligare 45 000 budgetplatser på universiteten. Minst 70 procent av dem kommer att gå till regionerna...

Putin fortsatte med att behandla Rysslands klimatmål - under de kommande 30 åren ska Ryssland släppa ut mindre växthusgaser än EU, vilket blir en tuff uppgift, liksom att minska utsläppen 20 procent redan till 2024.

Bostadsbyggandet som i fjol nådde 80 miljoner kvadratmeter ska enligt tidigare satta mål öka till 120 miljoner kvardratmeter.

Vägarna ska byggas ut, bl.a. ska man 2024 kunna köra på motorväg ända från S:t Petersburg till Ural.

Kuppplaner mot Vitryssland
Först mot slutet av talet kom Putin in på internationella aspekter:

- Ryssland har naturligtvis sina egna intressen som vi försvarar och kommer att försvara inom ramen för folkrätten, likadant som andra stater i världen gör. Och om någon vägrar att förstå detta uppenbara och inte vill föra en dialog, väljer en självisk och arrogant ton, kommer Ryssland alltid att hitta ett sätt att försvara sin ståndpunkt.

- Samtidigt verkar det tyvärr som om alla i världen redan har vant sig vid att det utfärdas politiskt motiverade, olagliga ekonomiska sanktioner liksom görs vissa grova försök att påtvinga andra sin vilja med våld... Jag tänker på de senaste fakta om det direkta försöket att organisera en statskupp i Vitryssland och mörda landets president. Det är karakteristiskt att inte ens sådana avskyvärda handlingar finner fördömanden av det så kallade västliga kollektivet. Alla låtsas att ingenting har hänt.

Vad Putin syftade på var ett avslöjande som knappast alls rapporterats i Sverige, förutom Ryska posten som skrev 19 april:

Konspiration avslöjad

En sammansvärjning som syftar till att mörda Vitrysslands
president Lukasjenko och ta makten i en kupp har
avslöjats av den ryska underrättelsetjänsten FSB.
Tre personer greps efter ett konspirativt möte i ett
VIP-rum på en restaurang vid Trädgårdskringen i Moskva.
Rummet var preparerat med dolda kameror och samtalen
kunde spelas upp i senaste upplagan av Dmitrij Kiseljovs
veckokrönika ”Vesti nedeli”.
De tre är Juras Zjankovitj, som levt tio år i Polen
och nio år i USA, är medborgare i USA och Vitryssland;
Aleksandr Feduta, f d pressekreterare hos Aleksandr Lukasjenko
och Grigorij Kostujev, ledare för ett av de äldre
vitryska oppositionspartier som ingår i ”Vitryska nationella
fronten”.
”Uppgift nummer ett är att avlägsna den viktigaste
(Lukasjenko). Uppgift nummer två att blockera inrikestrupperna,
OMON. Uppgift nummer tre är att inta vissa
symboliska platser i centrum av Minsk däribland radio,
tv, så att vi kan läsa upp ett upprop. Önskvärt är att
blockera Minsk för att inrikestrupperna inte ska kunna
komma in”, förklarade Zjankovitj.
För att utföra planerna hade Zjankovitj kontakter med
personer i Warszawa och Kiev, framgick det.

 

Man kan tycka vad man vill om president Viktor Janukovitj i Ukraina som störtades 2014 och var på vippen att mördas, om Nicolas Maduro i Venezuela som utsatts för kuppförsök och Aleksandr Lukasjenko i Belarus som var måltavla för den aktuella sammansvärjningen, menade Putin. "Men bruket att organisera statskupper, planer på politiska mord, inklusive topptjänstemän - ja, det är för mycket, alla gränser har redan överskridits."

Återhållsamt, blygsamt
- Samtidigt upphör inte heller ovänliga åtgärder mot Ryssland. I vissa länder har man lagt sig till med en ytterst obehaglig sedvänja - att av alla tänkbara anledningar och ofta utan någon anledning alls anklaga Ryssland. Det har blivit en sport, en sorts ny sportgren att att försöka överrösta varandra.

- Vi beter oss i detta avseende mycket återhållsamt, blygsamt vill jag säga, helt utan ironi. Ofta reagerar vi inte alls på ovänliga handlingar, eller ens på ren oförskämdhet. Vi vill ha goda relationer med alla deltagare i en internationell dialog. Och vi ser vad som händer i verkliga livet....  runt omkring dem cirklar liksom runt Shere Khan, alla möjliga slags hyenor, precis som hos Kipling, för att blidka sin härskare. Kipling var en bra författare.

- Vi vill verkligen ha goda förbindelser med alla deltagare i den internationella dialogen, inklusive förresten med dem som inte haft, milt uttryckt, så bra förbindelser  på sistone. Men om någon uppfattar våra goda avsikter som likgiltighet eller svaghet och har för avsikt att helt bränna eller till och med spränga dessa broar, bör man veta att Rysslands svar kommer att vara asymmetriskt, snabbt och hårt.

- Organisatörerna av alla provokationer som hotar vår säkerhets grundläggande intressen kommer att ångra vad de har gjort på ett sätt som de länge har förskonats från.

- Samtidigt måste vi ...  ha tillräckligt med tålamod, ansvar, professionalism, självförtroende och sunt förnuft när vi fattar något beslut. Men jag hoppas att ingen kommer på tanken att korsa den så kallade röda linjen mot Ryssland. Och var den kommer att gå, det kommer vi i varje enskilt fall att bestämma själva.

Послание Президента Федеральному Собранию • Президент России

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.