29 apr. 2021

Istanbulkanalen bäddar för konfliktIstanbulkanalen, projektet som går ut på att bygga en 50 kilometer lång rutt mellan Svarta havet och Marmarasjön, skulle om det förverkligades få mycket långtgående konsekvenser.

I bakgrunden finns bland annat Nato:s planer på att göra Svarta havet i praktiken till sitt innanhav.
Istanbulkanalen  skulle göra hälften av Turkiets största stad till en ö. I planerna ingår också  skapandet av en praktiskt taget ny stad med en befolkning på en till två miljoner människor längs den trakiska kusten i Turkiet, byggandet av en containerterminal och dussintals nya broar, motorvägar, småbåtshamnar, shopping- och nöjescentra.

President Recep Tayyip Erdogans storskaliga initiativ verkar enormt både när det gäller finansiella kostnader och de interna politiska skillnader som växer fram kring det.

Förespråkare av projektet hävdar att Istanbulkanalen kommer att ge en direkt och enkel väg för tankfartyg och containerfartyg till och från Svarta havet. Detta kommer att hjälpa dem att undvika den smala och slingrande Bosporen som går genom hjärtat av Istanbul, vilket minimerar risken för kollisioner och grundstötning.

Men kanalen kommer också att passera genom ett av de sista kvarvarande grönområdena i Turkiets största metropol på 16 miljoner och en nyckelreservoar för stadens vatten.

Miljöaktivister har länge motsatt sig Recep Tayyip Erdogans projekt, och dessa protester växte ännu högre i slutet av förra månaden när landets regering gav grönt ljus för att bygga den konstgjorda vattenvägen.

Eftersom opinionsundersökningar visar att majoriteten av stadens invånare är emot regeringens initiativ, som också motarbetas av Istanbul kommun, som styrs av republikanska folkpartiet, kan dessa protester utgöra en allvarlig utmaning för Erdogan.

År 2013 förvandlades de fredliga protesterna mot planer på att exploatera en av de få överlevande stadsparkerna i Ankara - Gezi - till långvariga demonstrationer och den allvarligaste utmaningen för Rättvise- och utvecklingspartiets styre sedan det kom till makten 2002.

Som oppositionen och lokala miljöaktivister uppmärksammar kommer byggandet av kanalen att kräva att man avverkar 200 000 träd, förstör 136 miljoner kvadratmeter jordbruksmark och kommer att leda till förlust av cirka 33 miljoner kubikmeter vatten som ett resultat av förstörelsen av sötvattensjöar och reservoarer längs kanalen.

Protesterna har fått anslutning av 104 pensionerade höga sjöofficerare. De fruktar vad kanalen kan betyda för ett 85-årigt fördrag, undertecknat hundratals mil från Istanbul, vid Genèvesjön sommaren 1936. Detta avtal, Montreux-konventionen, fastställer reglerna för passage av örlogsfartyg från länder utanför Svarta havet genom Bosporen och Dardanellerna och deras vistelse i Svarta havet. De för besöka Svarta havet i maximalt 21 dagar efter ansökan hos turkiska myndigheter.

Fördraget ”spelar en viktig roll i Turkiets överlevnad”, skrev de tidigare marincheferna i ett öppet brev den 3 april. Montreuxkonventionen skapades för att förhindra externa stater från att använda sundet för att provocera en konflikt och därmed dra in Turkiet i krig.

Erdogan hävdar att restriktiva regimen för krigsfartyg från länder utanför Svarta havet, som är i kraft enligt Montreuxkonventionen, inte kommer att gälla Istanbul-kanalen.

I den uppfattningen kan man befara att han kommer att få Nato:s stöd. Men av konventionens ursprungliga undertecknare - Bulgarien, Frankrike, Grekland, Japan, Rumänien, Jugoslavien, Turkiet,  Storbritannien och Sovjetunionen - kan man vara säker på att åtminstone  Sovjetunionens arvtagare Ryska federationen kommer att motsätta sig Erdogans tolkning. Bäddat för skärpt konflikt Nato-Ryssland.

 
Källa: EurAsia Daily

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.