13 apr. 2021

Strategiskt samarbete Kina-Iran

Frihetstorget i Teheran upplyst med kinesiska motiv.-

En 25-årsplan för ett omfattande partnerskap mellan Iran och Kina slutfördes och undertecknades den 27 mars.

Det pågående nya kalla kriget beror på USA:s ansträngningar för att hindra Kinas uppgång som ny stormakt. Det kommer därför alltid att motsätta sig allt som ligger i Kinas intressen, särskilt om det gäller dess andra strategiska rivaler som Iran.
Det nyligen ingångna avtalet tar Kinas Sidenvägsprojekt (Belt and Road Initiative) till Västasien och skapar därmed en direkt förbindelse mellan den delen av världen . Detta gör det möjligt för alla relevanta länder att handla med varandra via landvägar istället för att förlita sig på sjövägarna som de för närvarande gör.

Slutresultatet är att den amerikanska marinens inflytande kommer att minska eftersom den inte längre kommer att kunna öva utpressning med sin marina styrka

Sidensvägsprojektet
Sidenvägsprojektet (Belt and Road Initiative) startades av president Xi Jinping 2013 och syftar till att främja pragmatiskt samarbete och gemensamt välstånd bland deltagande länder. Det betonar principerna om öppenhet, inkludering med tonvikt på handel för ömsesidiga fördelar och vinn-vinn-resultat.

I en artikel i Teheran Times 2018 förklarade Kinas ambassadör Pan Sen bl.a.:

"Det är ett initiativ som inte utestänger någon eller är riktat mot någon. Det är öppet för alla och alla kan gå med och arbeta tillsammans som jämställda partners. Projektet ska utvecklas i en transparent process och följa en 'gyllene regel' om omfattande samråd, gemensamma bidrag och ömsesidiga fördelar. Det diskuteras, planeras och genomförs av deltagarna i fullständig öppenhet. Inget land ska dominera processen och alla parter har lika rätt att påverka.

"Initiativet är inte bara ett återupprättande av antikens sidenväg genom vilken köpmän, konstnärer och vanliga människor drog tusentals mil på kamelryggen för att bli rikare och få ett bättre liv", fortsätter Pang Sen. "Samtidigt som man planerar att använda moderna transportmedel för att fysiskt föra samman deltagarna, uppmuntrar initiativet också diskussioner om hur deltagande staters politik, regler och standarder kan samordnas på ett mer vetenskapligt sätt för att ge högre ekonomisk avkastning för alla. Vikt läggs också vid projektens ekonomiska, sociala, skattemässiga och miljömässiga hållbarhet."

"När det gäller Kina och Iran delar de två länderna en djup vänskap sedan tusentals år. Som historisk knutpunkt för handel och transport längs Sidenvägen är Iran också en viktig partner inom Sidenvägsprojektet. För närvarande utvecklas förbindelserna mellan Kina och Iran mycket snabbt."

Då, 2018, kunde ambassadören rapportera att Kina fortsatt vara Irans största handelspartner. 2017 översteg den bilaterala handelsvolymen 37 miljarder dollar med en tillväxt på årsbasis på 19 %.

Teherans tunnelbanelinjer 1, 2, 5 liksom den norra förlängningen av linje 1 har alla byggts med deltagande av kinesiska företag välkända för god och säker drift. Tajrish-tunnelbanestationen på linje 1 har blivit den största i sitt slag i Mellanöstern.

Höghastighetsjärnvägen Teheran-Isfahan med en topphastighet på 250 km i timmen är den första som byggs i Iran. Bygget kommer att skapa mer än 100 000 jobb. När den är klart kommer resan mellan Teheran och Isfahan att förkortas till bara strax över en timme.

Oljefälten i norra Azadegan och Yadavaran, som utvecklats gemensamt av Kina och Iran med ett kontraktsvärde på mer än 5 miljarder dollar, inledde sin verksamhet 2016 och har kommit upp i en produktion på 75 000 respektive 100 000 fat råolja per dag. Det kinesiska petroleumföretaget CNPC (China National Petroleum Corporation) är berett att också gå med i att utveckla South Pars gasfält, medan SINOPEC (China Petroleum & Chemical Corporation) redan bygger Irans största oljeraffinaderi i Abadan. Kinesiska biltillverkaren Cherys iranska bolag MVM, med en marknadsvolym på nästan 300 000 bilar per år, har blivit det tredje största bilföretaget i Iran, efter de iranska tillverkarna SAIPA och KHODRO."

Samarbetet mellan Kina och Iran ger påtagliga bidrag till Irans ekonomiska tillväxt, industriella uppgradering och sysselsättning, konstaterar ambassadören.

I en kommande artikel fortsätter Nyhetsbanken analysen av samarbetet Kina-Iran från 2017 till idag.

red

https://www.tehrantimes.com/news/422200/Belt-Road-Initiative-and-China-Iran-cooperation

https://www.tehrantimes.com/news/459469/China-is-the-best-partner-that-Iran-could-ever-have-geopolitical

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.