7 juli 2024

Vems är rymdskräpet?


Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) publicerade förra veckan en rapport om hot mot satelliter som ligger i låg omloppsbana runt jorden.


Enligt ryska Roskosmos är USA värste nedskräpare och enligt amerikanska NASA är det Ryssland.

Enligt NASA utgör skräp som härrör från avsiktlig eller oavsiktlig förstörelse av konstgjorda rymdobjekt cirka 47 % av det totala antalet farliga element  i omloppsbana, ytterligare 34 % är rymdfarkoster som har slutat fungera men inte lämnat omloppsbanan. Resten är element av naturligt ursprung: asteroider, etc.

NASA anser att av de mer än 15 000 skräpobjekten i omloppsbana är 35% av ryskt ursprung, 32%  av amerikanskt ursprung och 28%  av kinesiskt ursprung. Enligt OECD riskerar rymdskrot att skada infrastruktur till ett värde av 191 miljarder dollar.

Enligt Roskosmos  finns det 28 600 objekt i omloppsbanor nära jorden. Av dessa är 10 000 rymdfarkoster i drift (35,8%) och 18 300 rymdskräp (64,2%).

"Analysen visade att majoriteten av rymdskräpobjekt som bildades från 2015 till 2024 tillhör USA - 1,6 tusen föremål (37,7%), följt av Kina - 1,2 tusen föremål (28,9%) och Ryssland - 1,2 tusen KOs (28,1% )", säger Roskosmos.

Sedan länge finns det nationella och internationella krav på att minska mängden skräp i rymden. I slutet av 2022 uppfyllde dock endast 55 % av satelliterna och 85 % av bärraketerna dessa krav.

Källa: EXPERT 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.