5 juli 2024

Rysslands vänner


Det har sagts länge att Ryssland har bara två vänner, och då menar man inte Trump och Orbàn (som idag besökte Moskva, utan Rysslands armé och flotta. 

Medan hela världen just nu tycks diskutera behovet av förhandlingar (som länge förnekats), fortsätter Washington och Kiev utrotningskriget mot den rysktalande befolkningen och sprider ond bråd död och förstörelse långt in i Ryssland.

Den döden har många namn Himars 777, Scalp, Storm Shadow, ATACMS...

Ingenting tyder på att kriget ska ta slut snart och framföra allt finns det inget som tyder på att det ska ske vid förhandlingsbordet.

Nato är i full färd med att "Trumpsäkra" anslagen till Kiev. Även om Washington skulle darra på manschetten inför hotet om att kriget eskalerar till kärnvapennivå och därför tvekar att ta in Ukraina i Nato, har det satt många av sina allierade i rörelse för att underhålla kriget "as long as it takes", dvs. så länge det finns ukrainare kvar.

Vad som har oändligt mycket större betydelse för krigets utgång är Rysslands förmåga att motstå det kollektiva västs anlopp, som nu antagit formen av ogenerad aggression. USA:s och Nato:s personal styr raketerna mot de ryska regionerna med kommunikationer och USA:s satelliter. Ingen ska tro att man tänker äventyra de F-16-plan som ska börja levereras (Ryssland har på en vecka slagit ut ett tiotal ukrainska stridsflygplan). Av allt att döma kommer de att utgå från Nato:s nya flygbas i Rumänien och också landa där, i tron att Ryssland inte ska våga röra dem där.

I  den situationen spelar det ryska luftförsvaret en oerhörd roll som inte ska underskattas, skriver befälhavaren för luft- och missilförsvarsstyrkorna, generallöjtnant Andrej Semjonov, i en artikel.

Ett enhetligt luftförsvarssystem har utplacerats på Ryska federationens territorium, inklusive zonen för den särskilda militära operationen, för att motverka hela spektrumet av fientliga luftangreppsförmågor. Ingen av världens övriga försvarsmakter har erfarenhet av att skapa luftförsvarskoncentrationer av denna magnitud.

Sedan dag ett av den särskilda militära operationen har det varit av särskild vikt att tillhandahålla luftförsvar till viktiga regeringsanläggningar, stora administrativa och industriella centra, civila och trupper, både på slagfältet och djupt inne på ryskt territorium.

De operativa taktiska ATACMS-missilerna som levereras av USA flyger mot målet i en hög hastighet med över 3.000 km/tim längs en komplex ballistisk bana och utför en antimissilmanöver under den sista delen av flygningen. De är utrustade med klusterstridsspetsar och används inte bara mot trupper utan också mot civila platser för att skrämma folket i vårt land.

Brittiska och franska luftbaserade kryssningsrobotar, Storm Shadow och SCALP-EG, kan flyga smygande på låg höjd till anfallsmålet, följa terrängen och träffa exakt tack vare justering av banan via USA:s och dess allierades satellitnavigeringssystem.

High Mobility Artillery Rocket System, eller HIMARS, är det amerikanska vapensystem som oftast används av ukrainska styrkor. Dess raketer är också utrustade med klusterstridsspetsar och GPS-anpassade tröghetsnavigeringssystem.

Användningen av fabrikstillverkade och improviserade obemannade flygfarkoster, som är tillverkade av speciella kompositmaterial för att minska deras synlighet och som kan flyga på extremt låga höjder, har blivit oöverträffad.

Sedan den särskilda militära operationen inleddes har luftförsvarsstyrkorna, tillsammans med flygvapnets stridsflygplan, avsevärt minskat den ukrainska anfallsförmågan.

Grunden för luftförsvarssystemet utgörs av flygvapnets toppmoderna och avancerade luftförsvarsmissilsystem, såsom S-400, S-350 och Pantsir-S, samt luftförsvarssystemen för slagfältet S-300V4, Buk-M3(M2) och Tor-M2.

Korträckviddiga luftvärnsrobotsystem (Strela-10 MANPADS) har också visat sig vara effektiva, eftersom de befinner sig i våra truppers främsta led och förstör dussintals av fiendens spanings- och attackdrönare varje dag, liksom ukrainska markattack- och arméflygplan som opererar på låga och extremt låga höjder. Totalt står dessa system för en tredjedel av de förstörda ukrainska bemannade flygplanen.

Under den särskilda militära operationen bekräftades att ryska luftförsvarssystem har potential att avvärja anfall från alla typer av fientliga luftattackförmågor. Detta står i kontrast till de mycket omtalade Patriot-luftvärnssystemen, som levererades till Ukraina av NATO-länder och som, vilket erfarenheterna från den särskilda militära operationen visade, visade sig oförmögna att inte bara skydda de utsedda platserna utan också att skydda sig själva.

Patriot är för övrigt det system som Peter Hultqvist valde för Sverige genom att köra över Försvarets materielverk. 

Den ryska militärens slagfälts- och punktluftförsvar har visat sig klara uppgiften under storskaliga stridsoperationer i zonen för den speciella militära operationen. Luftförsvarsbesättningar parerar modigt alla typer av hot från luften och förstör fiendens projektiler av olika klasser. I samtliga fall uppvisar det ryska luftförsvaret höga resultat och samlar också på sig ovärderlig erfarenhet.

Under den speciella militära operationen  har luftförsvarsstyrkorna förstört totalt mer än 42 000 inkommande farkoster.

Detta inkluderar mer än 550 jetplan, mer än 180 helikoptrar och mer än 27 000 drönare.

Mer än 5 500 soldater i luftförsvarsstyrkorna har tilldelats statliga utmärkelser för sin tapperhet och mod, och sju av dem tilldelades den höga titeln Ryska Federationens hjälte.

Tio luftförsvarsenheter och formationer har tilldelats utmärkelser för hjältemod och tapperhet som de visade i stridsoperationer för att försvara fosterlandet och landets intressen, avslutar generallöjtnant Andrej Semjonov.

Här kan tilläggas att luftvärnsmissilen S-350 är ett helt nytt vapen i de ryska styrkorna. De började tillverkas 2020 och är villigare än S-400 och betydligt bättre än S-300, ett vapen som även Kievsidan har. Så här ser prestanda ut:

Maximalt antal samtidigt engagerade mål:

Aerodynamiska – 16

Ballistiska – 12

Maximalt antal samtidigt tillgängliga missiler – 32

Räckvidd – 1,5–120 km  (30 km för ballistiska mål)

Höjd – 10 m-30 km (2-25 km för ballistiska mål)

Tilläggas kan att Rysslands militär är väl medveten om att dess försprång vad gäller hypersoniska vapen inte kommer att vara för evigt. Redan nu utvecklar man ett nytt luftvärnsvapen - AS-500 - som ska klara av även hypersoniska missiler.

red


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.