6 juli 2024

30 miljoner valde Pezesjkian


Hjärtkirurgen Masoud Pezesjkian vann den andra omgången av Irans presidentval och blev landets nionde president med 16,4 miljoner röster bakom sig. Valdeltagandet var 49,8 procent.

Masoud Pezesjkian, nu 69 år gammal, beskriver sig som en reformpolitiker. Han sitter i parlamentet på ett mandat från den azerbajdzjanska delen av landet och har tidigare varit hälsominister i fyra år.

Det här var tredje gången Pezesjkian kandiderade. Han blir nu president efter Ebrahim Raisi som omkom i en helikopterolycka i norra Iran.

Irans president är den näst mäktigaste politikern i landet efter den högsta ledaren Ayatollah  Ali Khamenei . Presidentens ansvar inkluderar att implementera bestämmelserna i konstitutionen och leda den verkställande makten. Den övergripande inriktningen av Irans utrikespolitik kommer att bero på den nya presidenten.

Den iranska politikern, parlamentsledamoten Masoud Pezesjkian  föddes den 29 september 1954  i staden Mahabad (provinsen Västazerbajdzjan, Iran) i en religiös familj. Han är  en etnisk azeri .

1973  tog han examen från  Urmia Agricultural Academy (nuvarande universitetet i Urmia) med ett diplom i livsmedelsindustrin. 1975 fick han ett diplom i naturvetenskap (experimentell vetenskap). 

1985 avslutade han en kurs i allmän medicin vid Tabriz medicinska högskola.

1990 doktorerade han i allmän kirurgi där. 1993 tog han examen i hjärtkirurgi från Irans medicinska universítet.

1973 till 1975  tjänstgjorde han  i östra gränsstaden Zabol.

Efter den islamiska revolutionen 1979 grundade han Islamska föreningen vid Medicinska fakulteten vid Tabriz-universitetet, där han höll kurser om Koranen.

Under Iran-Irakkriget (1980-1988) var Pezesjkian ansvarig för att skicka medicinska team till fronten, var läkare och deltog i stridsoperationer.

1985 undervisade han i fysiologi vid medicinska fakulteten vid Tabrizuniversitetet.

1993  började han arbeta  på Tabriz hjärtsjukhus och blev senare dess chef.

År 2000 var han under sex månader Irans biträdande minister för hälsa, behandling och medicinsk utbildning.

2000-2004 var han minister för hälsa, behandling och medicinsk utbildning.

Bland  Masoud Pezesjkians prestationer  inom hälso- och sjukvårdssektorn är skapandet av mer än 500 medicinska institutioner och 50 medicinska centra i östra Azerbajdzjan, skapandet av ett integrerat system av medicinska remisser i Tabriz, inrättandet av ett familjeläkarinstitut, skapandet av ett försäkringssystem iför landsbygden osv.

2006 valdes han  som representant från distrikten Tabriz, Azarshahr och Osko till det islamiska rådgivande rådet (parlamentet) i Iran för den 8:e, 9:e, 10:e och 11:e sammankomsten. Från maj 2016 till maj 2020  var han förste vice talman i parlamentet.

Vid parlamentsvalet i mars 2024 återvaldes han till  parlamentsrepresentant för Tabriz, Azarshahr och Osko.

Han registrerade sig som presidentkandidat i Iran i valen 2013 och 2021. Första gången drog han tillbaka sin kandidatur till förmån för kandidaten Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, andra gången fick han inte delta i valet av det s k väktarrådet.

Den 9 juni 2024 meddelade högsta ledningen att Masoud Pezesjkian  fanns med på den slutliga listan med sex kandidater i presidentvalet den 28 juni.

Den 28 juni 2024 fick Masoud Pezesjkian  42,5 procent av rösterna i första omgången och gick vidare till andra omgången där han ökade sitt röstetal från 10,4 till 16,4 miljoner röster.

Masoud Pezesjkian  positionerar sig själv som en "reformator". Under hela sin politiska karriär krävde han konsekvent enighet mellan olika politiska grupper. Han menar att "Irans styrka ligger i enhet" och att det är viktigt att "acceptera förekomsten av skillnader i åsikter och smak" för att uppnå målen.

Pezesjkian driver på för en uppmjukning av sociala restriktioner, inklusive en mildare inställning till obligatorisk hijab för kvinnor. Experter noterar att Masoud Pezesjkian i utrikespolitiska frågor insisterar på att den iranska utrikespolitiken bör syfta till att häva sanktionerna  och bryta den påtvingade isoleringen av landet, förbättra relationer med väst och åtminstone minimera konfrontationen med USA. 

Masoud Pezesjkian  är änkeman och har tre barn.

warandpeace.ru

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.