23 okt. 2023

Sahra Wagenknecht förbereder nytt parti


Idag blev det klart att Sahra Wagenknecht startat ett partiförberedande förbund - Bündnis Sahra Wagenknecht. Tillsammans med henne lämnar 15 ledande medlemmar die Linke. Utträdesmotiveringarna kan läsas här.

I ett manifest skriver Wagenknecht:

Vårt land är inte i bra skick. I åratal har regeringar ignorerat majoritetens önskemål. I stället för att belöna de hårt arbetandes prestationer omfördelades pengarna till de tiotusen i samhällets topp. I stället för att satsa på en kompetent stat och goda offentliga tjänster har politikerna gått inflytelserika lobbyers ärenden och därmed tömt landets offentliga kassor. I stället för att respektera frihet och åsiktsmångfald införs en auktoritär politisk stil som vill diktera för medborgarna hur de ska leva, fixa värmen, tänka och tala. Regeringens politik framstår som planlös, kortsiktig och helt enkelt inkompetent i många frågor. Utan en ny politik hotas vår industris och vår medelklass väl och ve.

Många människor har tappat förtroendet för staten och känner sig inte längre representerade av något av de befintliga partierna. De känner, med rätta, att de inte längre bor i det land som Förbundsrepubliken en gång var. De är oroliga för sin och sina barns framtid. De vill ha en ansvarsfull politik för att upprätthålla vår ekonomiska styrka, för social balans och en rättvis välståndsfördelning, en politik för fredlig samexistens mellan folken och bevarande av våra naturresurser.

Ett samhälle vars mäktigaste aktörer endast drivs av motivet att tjäna mer och mer pengar leder till växande ojämlikhet, förstörelse av våra natur och krig. Mot detta ställer vi våra idéer om gemenskap, ansvar och samhörighet, som vi genom förändrade maktförhållanden åter vill ge en chans. Vårt mål är ett samhälle där det allmännas bästa går före egoistiska intressen och där det inte är skojare och storspelare som vinner, utan de som anstränger sig och gör ett gott, ärligt och gediget arbete.

*

Politiken måste förändras. Vi kommer inte längre att se på när regeringar ignorerar majoritetens önskemål. Hur rikedomen omfördelas från de hårt arbetande till de tiotusen rikaste. Hur vi fastnar i krig och där vår industri och medelklass utsätts för risker.

Tyskland behöver en stark, innovativ ekonomi och social rättvisa, fred och rättvis handel, respekt för medborgarnas individuella frihet och ett öppet diskussionsklimat.

Låt oss bilda ett nytt parti tillsammans. För att förbereda detta startar vi förbundet ”Förbundet Sahra Wagenknecht – för förnuft och rättvisa". Folket i detta land förtjänaren en bättre politik. Hjälp oss att förändra politiken – vi behöver ditt stöd för att lyckas.

Er Sahra Wagenknecht

Källor:

https://buendnis-sahra-wagenknecht.de/bsw/

https://www.jungewelt.de/artikel/462096.html?fbclid=IwAR3xKa3lWwqBvfZu_qXTQ4thzfodQcNMIqPd2-kEk6x7YNgw4phbpqOUPJM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.