9 juni 2020

USA vägrar visa satellitbilder på MH-17

USA vägrar att låta nederländsk domstol ta del av satellitbilder som USA säger sig ha av MH17-katastrofen i Ukraina i juli 2014.

Enligt de flesta bedömare sköts det malaysiska passagerarplanet ned med en rysktillverkad BUK-missil. Men varifrån avfyrades missilen och av vem?

USA har informerat Nederländerna om att de inte kan tillhandahålla avklassificerade satellitbilder som påstås visa uppskjutningen av en BUK-missil mot MH17-planet över Donbass för sex år sedan.

Rättens ordförande, domare Hendrik Steenhuis, uppgav detta när MH17-förhören återupptogs igår måndag 8 juni 2020. För några månader sedan bad domstolen att få ta del av bilder som nämns i en rapport som bevis för en BUK-uppskjutning.

Enligt nederländska åklagarmyndigheten hade en begäran skickats till USA redan 2014 och ett memorandum mottogs som svar. Den nederländska nationella åklagarmyndigheten sade sig kunna verifiera att memorandumet var korrekt.

De amerikanska myndigheterna informerade domstolen om att de inte kan tillhandahålla ytterligare uppgifter om missiluppskjutningen för att komplettera memorandumet.

I verkligheten, upptäcktes under en intervju med Fred Westerbeke, hade nederländsk åklagare  inte tillgång till de amerikanska satellitbilderna, utan till en rapport som sades bygga på dessa bilder!

Ryssland har upprepade gånger begärt att att Ukraina ska lägga fram radardata för den olycksaliga dagen när MH17 kraschade, men inte heller dessa uppgifter har domstolen fått.

Vad kan USA ha för skäl att inte offentliggöra dessa satellitbilder. 2015 offentliggjorde de satellitbilder av ryska flygplan i Syrien 2015 och alldeles nyligen av påstått ryska stridsplan på ett flygfält i Libyen.

Så varför är det ett problem att publicera amerikanska satellitbilder rörande MH17-kraschen? Visar de något som inte passar den officiella berättelsen?


http://www.donbass-insider.com

1 kommentar:

  1. Nja, kanske de flesta bedömare gör det men rätt många kunniga sådana lutar mer mot jaktplanshypotesen. En BUK-missil är en stor pjäs som inte hade kunnat undgå ögonvittnesobservation om en sådan hade avfyrats och inga trovärdiga ögonvittnen har anmält sig. Däremot har Max van der Werff inför kamera intervjuat ett halvdussin ögonvittnen som sett jaktplan följa MH 17 och hört explosiva smällar. Många hävdar även att skadorna på flygplanet tyder på bruk av jaktplansmissil och ombordkanon.

    Det är ohyggligheten i motivet för bruk av jaktplansmissil som gör att de flesta ryggar tillbaka. Emedan en sådan måste vara avsiktlig. Det enda misstaget i det fallet är en förväxling av mål som i fallet Itavia då Gaddafi var det tilltänkta målet.
    Ukraina har ertappats med den ena lögnen efter den andra. Den bandupptagning som åberopats som bevis gällde nedskjutning av ett ukrainskt plan med sk. manpad och gjordes en eller två dagar tidigare. Vilket skulle motivet vara att lägga fram medvetna lögner om motparten är skyldig ? Den kvinnliga flygledaren som lotsade MH 17 har försvunnit, för alltid måste man befara.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.