11 juni 2020

EU sprider falska nyheter

EU:s rättskommissionär Vera Jourova och Facebook-oligarken Mark Zuckerberg.
EU rättskommissioner Vera Jourova presenterade igår en rapport "Getting the Facts Right", som redan samma dag tycks ha dragits in.

I rapporten påstås utan minsta underlag att Ryssland och Kina sprider falska nyheter om coronaviruset.

I ett "faktablad" om rapporten heter det:
"Falsk eller vilseledande information kring coronavirus kan skada den samhälleliga sammanhållningen, men framför allt är den ett hot mot folkhälsan. Falska eller vilseledande berättelser finns i olika former som kräver olika svar.

* Innehållet kanske inte är olagligt, men ändå skadligt.

* Det kan variera från avsiktlig desinformation till felaktigheter.

* Det kan inkludera vilseledande hälsoinformation, konsumentbedrägerier, cyberbrott, olagligt hat samt riktade inflytelseoperationer av utländska aktörer.

* Motivationen bakom det kan sträcka sig från ekonomisk vinst (onlinebedrägerier) till att bedra och orsaka allmän skada.

Utländska aktörer och vissa tredjeländer, särskilt Ryssland och Kina, har engagerat sig i riktade inflytelseoperationer och desinformationskampanjer i EU, dess grannskap och globalt.

Kommissionen och den höga representanten kommer att fortsätta att övervaka falska eller vilseledande berättelser och påverka verksamheten från utländska aktörer."

Inga fakta anförs till stöd för anklagelserna som därmed bara kan karakteriseras som - just det:  falska nyheter.

Självfallet finns tusentals fall av felaktig information i sociala media och annorstädes. Stor spridning har förekommit av påståenden om att t ex Ryssland förfalskat covid19-statistik eller att Kina hemlighållit coronautbrottet i februari - påståenden som dementerats av WHO.

Men dessa har snarare emanerat från ett eller flera västländer.

Det har också förekommit desinformation om att det skulle finnas ett samband mellan covid 19 och 5G-tekniken.

Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Belgien, Italien och Tyskland har rapporterat fall av vandalism och anlagda bränder mot mobilinstallationer.


Världshälsoorganisationen (WHO) har dementerat påståendena och sagt att virus inte kan spridas med radiovågor eller mobilnät, men vad hjälper det i dagens värld? Att EU inte adresserar sin kritik till de aktörer som verkligen undergräver förtroendet för sakkunskapen visar hur illa ägnat EU är att föra någon kamp mot "fake news".


När EU nu försöker sätta press på Google, Facebook och Twitter att skärpa censuringripanden är det helt fel väg att gå. Enskilda EU-länder som Tyskland och Frankrike har redan tidigare visat en benägenhet att begränsa yttrandefriheten. Nu stärker EU denna tendens.

Det bästa sättet att säkra tillgång till bra och pålitlig information är att stärka det fria ordet, så att korrigeringar av felaktiga uppgifter, rykten etc snabbt uppmärksammas av kunniga och pålästa medborgare.

Dessutom visar pandemin att när det kommer till att analysera situationen finns ingen entydig sanning. Inte ens dödstalen är entydiga "fakta". Myndigheternas information kan vara behäftad med allvarliga tolkningsfel som i bästa fall korrigeras i öppen och fri debatt.

Att granskning av faktainnehållet på Internet kan överlåtas på rörelsedrivande konglomerat som Google, Facebook och Twitter är en illusion. Deras godtyckliga övervakning och ingripanden riskerar att strypa det fria ordet och snedvrida debatten på ett sätt som tjänar just de intressen de representerar.

red


1 kommentar:

  1. EU/UN och lydstaterna till dessa skapar falska nyheter genom att konsekvent undanhålla "obehagliga fakta" genom att sekretessbelägga information.
    Endast ett absolut öppet informationsklimat på hela planeten kan eliminera falska nyheter/information. Vi har ännu långt till frihet.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.