24 juni 2020

Varför Kina inte kom till Wien

När USA och Ryssland möttes i Wien igår för att börja samtala om vad som ska hända när det sista fungerande nedrustningsavtalet går ut, hade Washington placerat ut kinesiska flaggor för att markera Kinas frånvaro.

Kina svarade med en besk kommentar, att den dag USA och Ryssland rustat ner till Kinas nivå kommer landet att sätta sig vid förhandlingsbordet.

Washington och Moskva kom överens om att hålla ytterligare möten för att diskutera ett nytt vapenkontrollfördrag som ska regleraa Rysslands och USA:s drygt 12 000 kärnvapen.

Men för att avleda uppmärksamheten från det faktum att USA skrotat alla gällande nedrustningsavtal utom ett med Ryssland angrep Marshall Billingslea, den särskilda amerikanska sändebudet för vapenkontroll, Folkerpeubliken Kina för att inte ha anslutit sig till samtalen trots en formell inbjudan till samtalen om en uppdatering av ett nedrustningsavtal om strategiska vapen från  2011.

I Peking kritiserade det kinesiska utrikesministeriets talesman Zhao Lijian de amerikanska påtryckningarna. Kina har länge motstått att ingå i de nya START-förhandlingarna och säger att dess kärnvapenarsenal är en liten bråkdel av USAs och Rysslands.

"Det är oseriöst, oprofessionellt och inte tilltalande för USA att försöka dra till sig uppmärksamheten  på detta sätt", sade Zhao.

U.S.-Rysslands samtal avslutades på tisdagen efter en tio timmars oavbruten session där ledande tjänstemän från båda sidor deltog.

Billingslea sa att Förenta staterna vill utvidga vapenförhandlingarna till att omfatta Kinas kärnvapenarsenal och täcka alla typer av kärnvapen, inte bara strategiska. Man vill också  förbättra verifieringsåtgärderna, säger man.

Så här är läget på nedrustningtsfronten just nu:

INF-avtalet (förbud med medeldistansmissiler)  – Har upphört. Ett förbud mot markbaserade robotar med räckvidd från 500 km till 5 500 km. Avtalet slöts mellan USA och Sovjetunionen 1987. Avtalet upphörde att gälla i augusti 2019 efter att USA meddelat att de drar sig ur. Strax därefter uppgav Ryssland att de lämnade avtalet.

New START (begränsning av strategiska vapen) – upphör 2021. Avtalet reglerar ländernas strategiska kärnvapen och har bidragit till en kraftig minskning av de strategiska robotarna sedan kalla kriget tog slut. De används mot strategiska mål som militärbaser eller större städer.
New Start-avtalet löper ut i februari 2021 om inte båda parter kommer överens om att förlänga det.

Open Skies – USA lämnar. I maj 2020 meddelade USA att de lämnar Open Skies – ett avtal som tillåter Ryssland, USA och ett 30-tal andra länder att övervaka varandra med flyg, för att kontrollera ländernas rustning och därmed öka avspänningen.  Sedan Sverige skrev under Open Skies-avtalet 2002 har Sverige haft tillgång till de övriga 33 medlemsländernas luftrum, och tvärt om.

NPT-avtalet – granskning framflyttad. 191 länder, inklusive Sverige, är anslutna till Icke-spridningsfördraget (Non-Proliferation Treaty, NPT). Det är ett internationellt avtal från 1968 som syftar till att hindra spridningen av kärnvapen, kärnvapenteknologi samt klyvbart material och produktionsanläggningar för detta.

Fem av de nio kärnvapenstaterna är anslutna (USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien).
Indien, Pakistan och Israel har ej undertecknat avtalet. Nordkorea anslöt sig till avtalet 1985, men meddelade 2003 att landet lämnade avtalet. Vart femte år sker en stor granskningskonferens. Den skulle hållas vid FN:s huvudkontor i New York våren 2020. På grund av coronapandemin är granskningen framflyttad till 2021.

Kärnteknikavtalet med Iran - är resultatet av tolv års diplomatiskt arbete som EU har bidragit till, och är enhälligt godkänt genom FN:s säkerhetsråds resolution 2231. Det utgör en central del av det globala systemet för icke-spridning av kärnvapen och är avgörande för säkerheten i regionen. 8 maj 2018 beslutade USA ensidigt att lämna avtalet och återuppta sanktionerna, trots att avtalet gjorts bindande för alla FN:s medlemmar.


Källor: Washington Post, svt nyheter m fl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.