12 juni 2020

Internet för saker

Fjärrstyrda skogsmaskiner testas redan på det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogsforsk. Bild: Sverker Johansson/Bitzer
5G-tekniken har kallats ”Internet för saker”. Vad innebär den? Hur kommer den att förändra våra liv?

Henry Kressel, expert och entusiastisk anhängare av tekniken, skriver på Asia Times.

Utvecklingen av järnvägarna under andra hälften av 1800-talet underlättades starkt av den telegrafiska kommunikationen. Telegrafi möjliggjorde kontroll av järnvägstrafiken och effektiv drift av tågen över långa avstånd. Detta nätverk möjliggjorde integration av resurser, industri och jordbruk.

På 1900-talet kom utvecklingen av digital trådbunden och trådlös kommunikation. Sedan kom Internet och annan ny teknik att förändra världen. Snabba datorer och kommunikation till låg kostnad över Internet erövrade världen, till en början med massivt statligt stöd.
    5G-tekniken som nu införs kommer att ha en jämförbar omvandlingspotential i industri och handel. Den möjliggör kraftfull och flexibel trådlös åtkomst till ett markbaserat kommunikationssystem som kan hantera enorma datamängder. I synnerhet möjliggör 5G tillförlitliga och allestädes närvarande kommunikationer maskin-till-maskin.

Termen IoT (Internet of Things) beskriver futuristiska nätverk av sensorer och maskiner som tillåter en mycket hög automatiseringsnivå. I flera år har man talat om att bygga upp IoT-nätverk men framstegen har varit mycket begränsade eftersom nuvarande trådlösa nätverk inte utformats för att stödja sådana tjänster.

Bristen på tillräcklig bandbredd, inbyggd programvara och säkerhetsfunktioner måste åtgärdas för att göra sådana nätverk livskraftiga. 5G är lösningen.

Maskinnätverk möjliggör enorma förbättringar av automatiserade tjänster och tillverkning genom att tillföra den kapacitet, säkerhet och höga tillförlitlighet som saknas i de äldre nätverken.

Ta ett kommunalt vattenledningsnät. Det uppskattas att så mycket som 20 procent av vattnet i typiska kommunala vattennät går förlorat genom läckor. En viktig orsak till detta läckage är att trycket ökar under perioder med låg vattenanvändning - till exempel på natten. Detta högre tryck orsakar läckage vid rörfogar, särskilt som systemen vanligtvis är gamla och försämras.

Ett sätt att minska skadliga tryckökningar är att placera trådlösa sensorer i rörsystemet som via datorer styr ventiler. Sensorerna övervakar vattentrycket och informationen överförs till styrenheterna. Med hjälp av lämplig programvara avlastas rören genom ventilaktivering som omfördelar vattenflödet. Implementering av sådana lösningar har diskuterats i flera år men är inte varit möjlig med nuvarande trådlösa system. Med 5G blir det mycket mer praktiskt och pålitligt.

Tillverkning är en viktig IoT-applikation. Sensorer som utplaceras i en anläggning används för att kontrollera processen. Till exempel kan trådlösa sensornät övervaka utrustningens status för att rekommendera förebyggande underhåll.

När tillförlitliga trådlösa nätverk kan hantera stora datamängder blir det också möjligt att fjärrkontrollera industrianläggningar. Henry Kressel ger ett exempelfrån Peking, där man från ett operationscenter kontrollerar vattenreningsanläggningar hundratals kilometer bort genom ett omfattande nätverk av sensorer. Arbetarbesparingen i sådana nät är uppenbar även om kontrollsystemet fortfarande till stor del baserades på marknät.

Tack vare billigare och mer flexibel trådlös kommunikation kommer 5G att öka produktiviteten i många sektorer. Tillämpningarna är praktiskt taget obegränsade som vi kommer att få se under de kommande åren.

Asia Times, 12 maj 2020

1 kommentar:

 1. Ökad produktion ger ökad skövling och ökade antal onödiga produkter.
  Ökad strålning ökar den globala uppvärmningen.
  Utan allmänt ägande av produktionsmedlen blir fördelningen inte till alla.
  Hälsoeffekterna av 5G blir troligen katastrofala = förintelse av de 90% som inte kan skydda sig.
  Alla dator-spels-nördar är ju tränade och klara för jobbet som drönar-piloter.
  I egenskap av moder Jords hjärnceller lär vi ge henne den slutliga hjärntumören.
  Obegränsade möjligheter i händerna på nuvarande bank-psykopat-djupa staten maffian är detsamma som en formidabel katastrof. Dessa galningar har ju under längre tid förhindrat "fri energi" och ytterligare cirka 6000 patent, för att skydda gamla marknader. Men detta tror de skall enbart gynna 1% som redan äger allt.
  Men jag hoppas och tror det kommer att bli ett uppvaknande, innan katastrofen kommer igång på riktigt.

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.