25 mars 2020

Covid19 påskyndar reträtt från Afghanistan

Nato:s Camp Marmal utanför Mazar-e Sharif.
Den globala Covid-19-epidemin har även positiva oförutsedda konsekvenser. Nato:s pågående storövning i Europa skärs ned kraftigt och nu kommer också besked att återtåget från Afghanistan påskyndas.

Den Nato-ledda operationen i Afghanistan, Resolute Support Mission, kommer nu att avveckla sin närvaro snabbare än planerat.

Hemtagningar som var planerade till juli tidigareläggs. Och personal som inte är "tvingande nödvändiga" för det fortsatta operationen ska tas hem. Först i maj nästa år ska alla ockupanter vara borta, enligt det avtal som talibanerna slutit med USA.

Enligt avtalet skulle en "betydande" minskning ske redan under de 135 första dagarna. För exempelvis Bundeswehr innebar detta att enligt tidigare planering skulle cirka 18 procent av tjänsterna i det tyska kontingenten inte längre borde fyllas i mitten av juli.

Nu har befälhavaren för hela Nato-operationen, USA-generalen Scott Miller, instruerat de deltagande länderna att så snart som möjligt ta hem all personal som inte "är nödvändig för uppdraget". Till att börja med hemför5lovas de på  60 dagar.

Hemtagningen sägs förbättra skyddet  mot infektion och minska belastningen på de medicinska anläggningarna för Resolute Support.

Cirka 1 300 tyska soldater är för närvarande utplacerade i Afghanistan, inklusive drygt 1 000 i  Mazar-e Sharif, cirka 170 i huvudkontoret för uppdraget i Kabul och nästan 100 i Kunduz, samt nästan 60 i Meymaneh.

På tisdagen rapporterades fyra Nato-militärer ha en virusinfektion, 38 isoleras som misstänkta fall.

Samtidigt kritiserar det afghanska parlamentet USA för att destabilisera situationen i Afghanistan genom att skära ned den årliga hjälpen med 1 miljard dollar,, vilket går tvärtemot det bilaterala säkerhetsavtal (BSA), som undertecknades den 30 september 2014.

Igår omkom 25 människor vid ett terrordåd mot ett sikh-tempel i Kabul. "Islamiska staten" tog på sig dådet, en grupp som talibanerna nu har förpliktat sig i avtalet med USA att driva ut ur landet.

Källor: https://augengeradeaus.net/2020/03/coronavirus-pandemie-beschleunigt-truppenabzug-aus-afghanistan-auch-nicht-zwingend-notwendiges-personal-soll-raus/,
http://www.afghanistantimes.af/u-s-1b-aid-cut-violates-bsa/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.