8 juni 2018

Vem är Xi Jinping?

Från vänster: Xi Jinping, lillebror Xi Yuanping och pappa Xi Zhongxun 1958.

Den amerikanske Kinakännaren Godfree Roberts har fördjupat sig i den kinesiske ledaren Xi Jinpings biografi.

Även om han kan sägas ha fötts med silversked - rakt in i partiets centrala kretsar måste han utöva sin makt i enlighet med kinesisk tradition och vad massorna accepterar.

Och han råkar vara en ledare som vet hur Kinas bondemiljoner lever.
I ett välstyrt land måste de som diskuterar politik följa lagen; statens tjänstemän måste följa regler. Ledningen måste utvärdera den faktiska verksamheten; tjänstemännen måste arbeta effektivt. Ord får inte dölja verkligheten. Handlingar som går utanför lagen är förbjudna.

I ett oordnat land berömmer allmänheten och belönar rikligt de som inte uträttar något. De som försöker göra sin plikt straffas trots att de är oskyldiga. Makthavarna lever i ett mörker och förstår inget. De som borde kunna erbjuder inga förslag. Tjänstemän bildar kotterier, pratmakare härjar; folk skönmålar sina handlingar. De som anses kloka ägnar sig åt påhitt och bedrägerier; höga tjänstemän tar över makten. Klickar och fraktioner dyker upp överallt. Härskaren är ivrig att genomföra projekt utan nytta, allt medan folket ser hålögt och utslitet ut.
Citat av Huainanzi, 221 f. Kr.

År 1980 fastställde Deng Xiaoping 2020 som slutdatum för sitt reform- och
öppningsprogram - en 40-års översyn av Kinas ekonomi.

Den 1 juni 2021 kommer president Xi att meddela att alla Dengs mål har
uppnåtts och ett xiaokang-samhälle upprättats: ingen är fattig, alla får utbildning, har jobb, mer än tillräckligt med mat och kläder, tillgång till sjukvård, åldringsstöd, ett
hem och ett bekvämt liv – något inget annat land kan uppvisa.
Vilken levnadsstandard har du i jämförelse med dina föräldrar när de var lika gamla? Rött = sämre, Orange = ungefär likadan och grönt=bättre.Lee Kwan Yew, som var Singapores premiärminister i 30 år, sa att en regeringsledares primära uppgift är att "måla upp sin vision om framtiden för sitt folk, översätta visionen till politik som han måste få sitt folk tycka värd att stödja och slutligen entusiasmera folket att hjälpa honom att genomföra den".

En månad efter att ha blivit president 2012 undertecknade Xi sin vision för de två kommande decennierna: att avskaffa ojämlikheten ("socialistisk modernisering") senast 2012, och att, fram till 2049, omvandla Kina till "ett stort modernt socialistiskt land, välmående, starkt, demokratiskt, kulturellt avancerat, harmoniskt och vackert". Den amerikanske nobelpristagaren Robert Fogel håller med om att Kina kommer att bli välmående: dess ekonomi kommer 2049 att vara dubbelt så stor som Europas och USA:s tillsammans.

För att låta honom förverkliga Kinas nya vision, gav hans kollegor Xi särskild ledarstatus 2017 och ändrade konstitutionen 2018 så att han och en premiärminister kan få sitta kvar en andra ämbetsperiod så att det nya skedet skall få en bra start. Eftersom Xi kommer att sitta kvar till minst 2027 kan det vara en god idé att lära känna honom innan våra medier intensifierar sina attacker mot honom. Här följer en kort biografi.

Människor som har liten erfarenhet av makt - eftersom de inte haft någon - tenderar att betrakta politiken som mystisk och spännande. Men jag för min del ser helst förbi ytan, makten, blommorna, äran, och applåderna. Jag ser arrestlokalerna, de bristfälliga mänskliga relationerna. Jag ser politiken på en djupare nivå.
- Xi Jinping⁠, Kinas president

Även om lönerna hade fördubblats vart tionde år i en hel generation, hade 2009 lokal korruption påverkat tilltron till den nationella regeringen och partiet behövde en konfuciansk junzi - en kombination av Bill Gates och Nelson Mandela - för att kunna behålla sitt ”himmelska mandat”. USA:s ambassad i Peking höll sitt ständigt spejande öga på en aristokratisk reformator som själv fått känna på och övervunnit orättvisa men ändå förblivit medkännande, uppriktig, uthållig och blygsam:

U.S. EMBASSY C O N F I D E N T I L
SECTION 01 OF 06 BEIJING 003128
SIPDIS. 2009 16 november, 12:20 (måndag)
ÄMNE: PORTRÄTT AV VICE PRESIDENT XI JINPING: 'AMBITIÖS ÖVERLEVARE ' AV KULTURREVOLUTIONEN.

Till skillnad från dem i de sociala kretsar den rapporterande professorn rörde sig i, kunde Xi Jinping inte prata om kvinnor eller filmer och han varken drack eller tog droger. Xi bedömdes av professorn bara vara ha genomsnittlig intelligens och inte lika smart som professorns kollegor. Kvinnor tyckte att Xi var "tråkig".

Professorn kände sig aldrig helt avslappnad runt Xi, som verkade extremt "driven". Trots Xi:s brist på popularitet i konventionell mening och hans "kalla och beräknande" sätt erkände professorn att Xi under dessa tidiga år ändå inte var "kallhjärtad". Han var fortfarande en "bra kille" på andra sätt. Xi var utåt vänlig, "hade alltid svar” på frågor och ”tog alltid hand om dig'. Professorn ansåg att Xi:s nyfunna popularitet idag, vilken
professorn fann överraskande, delvis måste bero på att Xi är "generös och lojal".

Xi bryr sig inte om pengar och är inte korrupt, uppgav professorn. Xi har ju råd att vara okorrumperad, noterade han gnälligt, eftersom Xi fötts med en silversked i munnen. Enligt professorns uppfattning var Jinping extremt pragmatisk, en realist, driven inte av ideologi utan genom en kombination av ambition och "självbevarelsedrift".

Xi vet hur korrumperat Kina är och känner avsmak för den allomfattande kommersialiseringen av det kinesiska samhället, med dess åtföljande nouveau riches, tjänstemannakorruption, uppluckrade värdegrund, brist på värdighet och självrespekt, och sådant "moraliskt ont" som droger och prostitution, allt enligt professorn. Professorn spekulerade att om Xi skulle bli partiets generalsekreterare, så skulle han troligen aggressivt försöka ta itu med dessa avarter, kanske på bekostnad av den nya penningklassen.

Xi ärvde sin silversked från en anmärkningsvärd man. När den japanska invasionen avbröt faderns skolgång 1933, etablerade Xi Zhongxun ett rebellområde, ledde dess armé, utökade dess territorium, blev general vid nitton, provinsguvernör vid tjugotvå, den nya republikens yngste vice premiärminister och en av revolutionens åtta ”odödliga”. Efter att ha undkommit fångenskap hos Kuomintang dömdes Zhongxun till döden av sina kommunistkamrater för sina uttalat liberala synpunkter. Men när Mao, i slutet av den långa marschen nådde hans område i Shaanxiprovinsen 1936, benådade han honom. Zhongxun tillbringade de följande tolv åren med att än leda, än rädda omringade arméer. Som utmärkt förhandlare vars omvändelse av en rebelledare han jämförde med en berömd försoning i romanen De tre kungarikena var han allmänt omtyckt och beundrad för sin kompetens, frispråkighet och ärlighet.

Den amerikanske journalisten Sidney Rittenberg, en vän från 1940-talet, minns hur
"Xi Zhongxun tog med mig ett antal gånger runt om på landsbygden bland byarna och han visste vems barn var sjukt och vems farfar hade reumatism och så vidare, och han besökte deras hem och pratade med dem och de älskade honom. Han kom alltid i trubbel
på grund av sin plebejiska stil och sitt demokratiska sätt att tänka. Han var en
väldigt bra man enligt min åsikt, förmodligen den mest demokratiskt sinnade medlemmen
i den gamla partiledningen. Jag hoppas bara att mycket av detta gått i arv till sonen."

Zhongxuns icke-ideologiska, pragmatiska frispråkighet fick honom återigen fängslad, under sju år under kulturrevolutionen. Sedan han rehabiliterats sattes han att styra den förvildade provinsen Guangdong och Deng Xiaoping skämtade vid hans farväl, "regeringen har inga pengar men vi kan ge dig en bra politik". När han fann att Guangdongs regering blockerade invånarnas flygmöjligheter till det närliggande Hong Kong - där lönerna var hundra gånger högre – riskerade han åter fängelse genom att föreslå en särskild ekonomisk zon för privata företag. Efter en häftig debatt godkände Beijing hans plan och han stabiliserade Guangdong, stoppade emigrationen, liberaliserade ekonomin och upprättade Kinas första fria företagszon som idag faktiskt lockar Hong Kong-akademiker som söker bättre lön.

Fick valkar i öronen
Hans första son, Jinping, föddes i Shaanxi-provinsen 1953 och fick under uppväxten lyssna på sin berömda fars berättelser. "Han pratade om hur han hade gått med i revolutionen och han brukade säga, ’Du kommer säkert själv att göra revolution en dag’. Han förklarade vad en revolution
är. Vi fick höra så mycket om detta att vi fick valkar i våra öron". I ett konfucianskt land innebar Jinpings födelse i en familj med hög rang höga förväntningar: "En sons främsta plikt är att leva ett hedervärt liv och att sprida mänsklighetens lärdomar för att vinna gott rykte efter döden och därigenom stor ära för sina föräldrar." (Boken om den sonliga plikten)⁠.

Den unge Xis liv i allmänhetens öga började illavarslande. Under Kulturrevolutionen fick han tolv år gammal paradera som en folkets fiende bärande en dumstrut av metall och med ett plakat runt halsen innan han dömdes till fängelse. Men ungdomsfängelset var så fullt att han skickades istället till den fattiga byn Liangjiahe som en del av Maos "Upp i bergen och ut på landsbygden”-kampanj för att få privilegierade ungdomar att lära känna landsbygden. När hans familj under tårar tog avsked från honom, sa han ”om jag inte går är jag inte säker på att överleva". Hans äldre syster stannade och begick, förföljd av radikaler,  två år senare självmord.

Han skulle tillbringa sju år och bli vuxen i Liangjiahe där han sov på tegelbäddar i loppinfekterade grottbostäder, delade böndernas liv av hunger och kyla, fick plöja, dra spannmålskärror och samla gödsel. "Strax efter att jag kommit till byn började det dyka upp tiggare och man hetsade hundarna på dem. Vid den tiden trodde vi som var studenter från städerna att tiggare var dåliga element och luffare. Vi kände inte till ordstävet, 'i januari finns det fortfarande tillräckligt med mat, i februari kommer du att svälta, och i mars och april är du halvt levande, halvt död'. Under sex månader levde varje familj bara på bark och örter. Kvinnor och barn skickades ut för att tigga för att maten måste gå till dem som skulle orka göra vårplöjningen. Du måste ha levt i en by för att förstå detta. När du betänker skillnaden mellan vad regeringen i Peking visste och vad som egentligen hände på landsbygden kan du bara skaka på huvudet".

Liangjiahes bönder betygsatte stadspojken till sex på en tiopoängsskala, "Till och med under poängen för en kvinna”, säger han. "Jag var väldigt ung när jag skickades till landsbygden, det var något jag var tvungen att göra. Vid den tiden jag tänkte inte så långt framåt i tiden och insåg inte vikten av samarbete. Medan byborna gick uppför backarna och arbetade alla dag gjorde jag som jag ville och folk fick ett dåligt intryck av mig. Efter några månader skickade de tillbaks mig till Peking och jag placerades i en omskolningsgrupp. När jag släpptes därifrån sex månader senare började jag fundera allvarligt på att återvända till byn och pratade med min onkel som varit aktiv i revolutionärt arbete på 1940-talet. Han berättade om sitt arbete då och om hur viktigt det var att samarbeta med de människor du bor med. Det avgjorde det hela. Jag åkte tillbaks till byn, kom igång att jobba och lärde mig hur man samarbetar. Inom ett år kunde jag göra samma arbete som människorna i byn, levde som de och arbetade hårt. Det hårda arbetet chockerade mig, men i slutändan kunde jag bära en bärstång med 50 kilos last på en bergsväg. Folk såg att jag hade förändrats".

Det enda ljus som fanns var gamla fotogenlampor och byn saknade både rinnande vatten och elektricitet. Det fanns ingen skola men Jinping "läste alltid böcker, tjocka som tegelstenar", minns en av byborna. Han började leda små projekt som förstärkning av flodbankar och organisering av ett smideskooperativ och byggde det första avloppssystemet i länet. "Röret från dammen blockerades och jag öppnade flödet igen; avföring och urin sprutade i ansiktet på mig".

Med hjälp av ritningar som hans mamma hade skickat byggde han en metananläggning som gav Liangjiahe pålitligt ljus på natten och så småningom utnämnde länet honom till "en modellutbildad ungdom" - en förutsättning för att komma in på universitetet under kulturrevolutionen - och tilldelade honom dessutom en motorcykel som han dock lät bytas ut mot en tvåhjulstraktor, en motorkvarn och en dränkbar pump.

Efter upprepade avslag på grund av att fadern fängslats släpptes han till slut in i kommunistpartiet 1974; byn valde honom till partisekreterare och vid tjugotvå års ålder kunde han börja sin politiska karriär. Året efter blev han accepterad av Tsinghua-universitetet och ett dussin bybor följde honom de tjugo milen till järnvägsstationen. "Det var andra gången jag grät där. Första gången var när jag fick brevet om min storasysters död". "Att uppleva en så abrupt förändring som från Beijing till en så gudsförgäten plats drabbade mig djupt”, mindes han senare.

Han återvände till Peking för att välkomna sin far som släppts efter sju år i isoleringscell. Fadern kunde inte känna igen sina vuxna söner och citerade en välkänd Tang-dikt:

Återvänder till min hemby efter många år;
Mina tinningar har grånat, men dialekten har jag kvar.
Barn jag möter känner inte igen mig;
De skrattar och frågar:
Från vilken by kommer du?

Efter examen från Tsinghua gjorde hans fars gamle vapenbroder, Geng Biao, honom till privatsekreterare åt landets försvarsminister och den tjugofemårige Xi fick tillbringa tre år i
uniform för att studera den stora armé han en gång skulle komma att leda.

Fadern uppmanade honom att gå in i statens tjänst medan vänner och klasskamrater
valde affärsvärlden eller att studera utomlands. Han lämnade Beijing för att under tjugofem år lära sig administrera byar, kommuner, städer, län och provinser över hela landet. På vägen disputerade han för en fil.doktors-examen på en avhandling om marknadsekonomin på landsbygden. Liksom sin far var han effektiv, flitig och mångsidig och lämnade ett spår av välstånd efter sig samtidigt som han steg i graderna. När han 1982 placerades i det efterblivna Zhengdings härad i Hebei-provinsen, uppvisade han faderns känsla för ekonomisk utveckling: när han fick reda på att TV sökte lokaliteter för en uppsättning av Drömmen om de röda herrgårdarna övertalade han häradet att anställa lokala hantverkare för att bygga verkliga herrgårdar istället för att göra provisoriska och tillfälliga iscensättningar. Avgifter från produktionsbolaget betalade sedan merparten av byggkostnaden och, så snart tagningarna var avslutade, gjorde han husbyggena till en turistattraktion som fortfarande drar en miljon betalande besökare varje år och som kunnat användas som scener för hundratals andra uppsättningar.

"Får saker över mållinjen"
Befordrad till guvernör i Fujian-provinsen, uppgraderade han dess Internet, digitaliserade han de regionala sjukhusens journaler och gjorde offentliga transaktioner tillgängliga på nätet. Han skickade ut tjänstemän att jobba i byar över hela provinsen och inrättade medborgarkommittéer för att övervaka byarnas partikommittéer - en innovation som Beijing lät bli nationell lag. Han var den förste guvernören att slå ned på livsmedelsföroreningar. Han skapade det första miljöövervakningssystemet på provinsiell nivå. Idag lockar Fujians orörda miljö nystartade högteknologiska företag. Utsedd till Zhejiang-provinsens partisekreterare 2002 fick han lokala företag att finansiera femtio procent av de femhundra miljoner dollar som krävdes för att bygga den 35 kilometer långa bron över Hangzhou-bukten, världens längsta bro.

Ärlig, gåpåig, nästan råbarkad, och en arbetsnarkoman, uppskattades hans prestationer allt högre i Beijings årliga rapporter. Han var, enligt USA:s finanssekreterare Hank Paulsen, "den typ av kille som vet hur man får saker över mållinjen". Liksom sin far hade han, enligt en intervju i Washington Post med den taiwanesiske affärsmannen Li Shih-Wei som träffat Xi regelbundet, en enorm arbetsenergi: "När vi diskuterade mina problem lyssnade han noga, fokuserade problemet och försökte hitta lösningar. Hans arbetseffektivitet var hög, något ganska sällsynt bland de tjänstemän vi stötte på där. Mötena ägde vanligtvis rum i regeringens cafeteria, inte i de finare restauranger som de flesta tjänstemän valde. Hans livsstil var inte lyxig ". Xi uppmuntrade politiska initiativ så som "särskilda förfaranden för särskilda fall" och "gör saker genast" och uppmanade tjänstemännen att träffa människor ansikte mot ansikte och sätta exempel genom att försöka klara av att ta emot sju hundra personer som kommit med krav på 48 timmar.

Som ständig besökare på jordbruksmarknader, fiskebåtar och i kolgruvor blev han en lokal kändis som den förste lokale partisekreteraren som besökt alla byar i Zhengdings härad, en prestation som han upprepade överallt han kom att leda, och, efter att ha blivit president besökte han alla Kinas 33 provinser, regioner och kommuner. Hans enda kända vredesutbrott gällde korruption. Enligt en Zhejiang-tjänsteman, behöll Xi "sitt rykte rent och obesudlat av några anklagelser om korruption" och, under pseudonym, bidrog han med hundratals allvarliga opinionsartiklar i lokala tidningar: "Om vi förblir avskilda från vanliga människor kommer vi att vara som ett träd avskuret från sina rötter. Tjänstemän på alla nivåer måste ändra sin stil, komma nära de vanliga människorna, försöka sitt bästa för att göra bra saker för dem, lägga undan feodalismens elaka manér och vara goda exempel ". I en uppsats om mygel skrev han: "Transparens är det bästa rostskyddsmedlet och så länge vi håller fast vid demokratin, följer tydliga rutiner och undviker ’svarta’ metoder, kommer kampen mot korruptionen inte längre vara tomma ord”. "Hur viktigt folket är i en tjänstemans sinne avgör hur viktiga tjänstemännen är i människornas sinnen. Tjänstemän skall älska folket på samma sätt som de älskar sina föräldrar, jobba för folkets intresse och leda det till välstånd."

Han dröjde tjugo år för att ge sin första offentliga intervju och hans råd var prosaiskt: "Politik är riskabelt. Massor av människor som har upplevt misslyckanden skyller på sig själva: ’Jag har hjälpt så många människor, jag har gjort så mycket och det enda jag får är otacksamhet. Människor förstår mig inte. Varför måste det vara så?’ Några kollegor som började samtidigt med mig gav upp sina jobb av sådana skäl. Men om du har en position någonstans, om du håller fast vid den och fortsätter jobba på, så kommer det till slut att ge resultat. Vägen till framgång är att hålla fast vid ditt uppdrag och fortsätta arbeta. Jag har stött på många svårigheter och hinder. Detta är oundvikligt. Att gå in i politiken är som att korsa en flod; oavsett hur många hinder du möter finns det bara en riktning, och det är framåt.”

2007, efter att några Shanghai-tjänstemän hade plundrat stadens pensionsfond, blev Xi utsedd att städa upp jättestaden, ett ondskans träsk sedan århundraden. Han gjorde om guvernörens herrgård till hem för veteraner, främjade grön, hållbar, utveckling och drev på Shanghai att bli ett ledande finanscentrum – något som gav en lättad rubrik i Folkets Dagblad: "Glad att äntligen höra några goda nyheter från Shanghai". Idag är Shanghais pensionsfond på plus, polisen är känd för sin ärlighet, dess domstolar är ett respekterat internationellt forum och dess utbildningssystem det bästa i världen. Under 2008 fick Xi fram en perfekt Olympiad i Peking, i tid, inom budget och utan minsta antydan om korruption – genom samordning av militären, polisen, byråkratin, lokalerna, diplomati, säkerhet, logistik, medier och miljö – en prestation som gjorde honom till en ledande kandidat till presidentposten.

Kinas "kung", enligt Trump
Även om våra media refererar till Xi som "president" (president Trump kallade honom "Kinas kung") har Kina ingen sådan post och ingen kinesisk tjänsteman motsvarar en amerikansk president, en post om vilken Lincolns utrikesminister, William Henry Seward, observerade: "Vi väljer en kung i fyra år och ger honom absolut makt inom vissa gränser, vilka han, trots allt kan tolka som han själv vill". Medan amerikanska presidenter anlitar eller avskedar sina administrativa lag, startar krig, benådar, fängslar eller mördar sina fiender, är kinesiska ledare, även Mao, endast styrelseordföranden. De kan göra upp handlingsplaner och styra diskussioner men måste i slutändan följa hur Politbyråns ständiga utskotts sju medlemmar röstar, medlemmar som de inte själva kan välja eller vraka - och nästan alla utskottets beslut är enhälliga.

Xi:s primära ledarskapsansvar fastställdes i den tolfte femårsplanen vilken han, som medlem av politbyråns ständiga utskott under de fem föregående åren, hjälpt till att utarbeta: fördubbla löner och pensioner under hans tjänstgöringsperiod, städa upp korruptionen, reformera militären, få igenom ett försenat socialförsäkringsbeslut, och, senast i december 2020 infria partiets xiaokang-löfte: "ett samhälle där ingen är fattig, där alla får utbildning, har betald anställning, mer än tillräckligt med mat och kläder, tillgång till sjukvårdstjänster, åldersstöd, ett hem och ett bekvämt liv”.

Xi:s stil passar den kinesiska gjutformen: hans tal är affärsmässiga, mjuka, icke-konfrontativ och hans första presidenttal handlade om konkreta politiska frågor; "Folk förväntar sig bättre löner, högre kvalitet på sjukvården, mer bekväma hem och en vackrare miljö". Han uppmanade president Carters Center att hjälpa till att utöka det demokratiska deltagandet i beslutsfattandet, krävde en större roll för konstitutionen i statsfrågor, stärkt deltagande av kongressen i tolkningen av konstitutionen och stimulera medborgarnas engagemang i lagstiftningsprocessen. Vid sitt löfte att ta itu med korruptionen citerade han Konfucius: "Den som styr med dygd är som Nordstjärnan, som behåller sin plats och hyllas av alla andra stjärnor" och lade allt ansvar för att tjänstemännen höll sig hederliga helt och hållet på det allmänna. Hans mest uppseendeväckande politiska gest var när han lunchade vid det gemensamma bordet på en av Pekings dumplingsrestauranger och pratade med kunderna i tjugo minuter utan livvakter.

Om än inte lika brådmogen som hans far varit, var han dock lika effektiv. Den splittrade, föråldrade, inkonsekventa lagkoden och den rättsliga oförutsägbarheten han ärvt hade undergrävt människors tro på rättssystemet. Han reformerade rättssystemet, avskaffade laogai – ”omskolning genom arbete”, eliminerade lokala förvaltningars intrång i domstolarna, krävde insyn i rättsliga förfaranden och professionalisering av juristerna och fick Folkets Högsta Domstol att sända sina förhandlingar live. Han samordnade korruptionsundersökningarna genom tvärjuridiska arbetsgrupper och gav dessa självständighet. En miljon disciplinära ärenden togs upp och hundratalet ministrar, generaler, ledande befattningshavare, universitetskansler och privata vd-ar åtalades.

Utrikespolitiskt var han med att förvandla Shanghai Cooperative Organization, SCO, till den största politiska konfederationen på jorden, en organisation som förenar hälften av världens folk och fyra kärnvapenmakter - Ryssland, Kina, Indien och Pakistan - i en enda säkerhetszon. 2013 erbjöd han att finansiera den nya sidenvägen, Belt and Road Initiative (BRI), med tio miljarder dollar för vägar, järnvägar, telekommunikationer, pipelines och hamnar, ett program som kommer att göra den eurasiska kontinenten från Barcelona till Peking till en sömlös, säker och integrerad marknad.

2017 invigde han Jing-Jin-Ji, en över 212 000 kvadratkilometer grön megacity med en befolkning jämförbar med Japans. Den kommer att integrera Pekings finansiella, kontroll- och forskningsmässiga resurser med Tianjins hamn och Hebeis teknologi med hjälp av mer än 1 100 km nya järnvägslinjer, planerade till 2020. 2017 initierade han övergången till ett dàtóng-samhälle genom att godkänna Social Credit, ett öppet offentligt ägt kreditprövningssystem som rankar statliga myndigheter och tjänstemän – från presidenten och nedåt –, företag och enskilda medborgare. Med mer morot än piska ger det allt större fördelar, från lågräntelån och lån utan säkerhet, till visumfria resor, med allt bättre förtroende hos allmänheten.

2018 blockerade systemet en företagares försök att flyga första klass till London och anvisade honom istället ett turistklassäte, eftersom han ständigt trotsat domstolsbeslut att betala sina underleverantörer.

Framtiden

Eftersom 2020 blir årsdagen för det framgångsrika slutförandet av Deng Xiaopings "Reform- och öppningsprogram" från 1980, kommer det att vara Xi:s ansvar att "måla upp sin framtidsvision för sitt folk, översätta den visionen till en politik som han måste övertyga människorna att är värd, och slutligen entusiasmera dem att hjälpa honom att genomföra den", som Lee Kwan Yew beskrev som en regeringsledares främsta uppgift.

En månad efter att ha blivit president 2012 undertecknade Xi sin vision för de två kommande decennierna: att avskaffa ojämlikheten ("socialistisk modernisering") senast 2012, och att, fram till 2049, omvandla Kina till "ett stort modernt socialistiskt land, välmående, starkt, demokratiskt, kulturellt avancerat, harmoniskt och vackert". Den amerikanske nobelpristagaren Robert Fogel håller med om att Kina kommer att bli välmående: dess ekonomi kommer 2049 att vara dubbelt så stor som Europas och Amerikas kombinerade.

För att låta honom förverkliga Kinas nya vision, gav hans kollegor Xi särskild ledarstatus 2017 och ändrade konstitutionen år 2018 så att han och premiärminister Li kunde få sitta kvar två femårsperioder, ett beslut som väckte visst alarm. Li Datong⁠, en framträdande partimedlem och stadsplanerare skrev: "Jag är kinesisk medborgare och väljare i Peking. Ni är delegater som vi har valt, och du representerar oss i politiska överläggningar och i politisk handling - och du representerar oss när vi utövar vår rösträtt. Som jag förstår det, föreskrivs i 1982 års konstitution att de nationella ledarna i Kina inte får tjänstgöra mer än två mandatperioder, en reform genomförd av Kinas kommunistiska parti och Kinas folk efter det enorma lidande som kulturrevolutionen inneburit. Detta var den högsta och mest effektiva rättsliga begränsningen och var avsedd att förhindra en personlig diktatur och en persons dominans över partiet och regeringen och ett viktigt steg när det gäller att höja den politiska civilisationsnivån i Kina i linje med historiska trender. Det var också ett av Deng Xiaopings viktigaste politiska arv. Kina kan bara gå vidare på den här grunden, och det finns absolut ingen anledning att röra sig i omvänd riktning. Att ta bort tidsbegränsningarna för de nationella ledarna kommer att förlöjliga oss inför världens civiliserade länder. Det skulle betyda att man går tillbaka i historien och åter planterar kaosets frö i Kina, och förorsaka oerhörda skador."

Wang Ying, en affärskvinna och regeringens reformförespråkare, kallade förslaget "Ett direkt förräderi mot historiens gång. Jag vet att ni (regeringen) vågar göra vad som helst och en vanlig persons röst är verkligen värdelös, men jag är en kinesisk medborgare och planerar inte att emigrera. Detta är också mitt fosterland!"

Kineser är alltid ovilliga att döma samtidens ledare; Det årtionden, säger de, för att bedöma om deras politik varit till nytta, men vad kan vi säga om Xi på detta stadium? Lee Kwan Yew, som kände honom personligen, sa: "Jag ser honom som en person av Nelson Mandelas klass. En människa med enorm känslomässig stabilitet som inte tillåter att hans personliga olyckor eller lidanden får påverka hans omdöme. I ett ord är han imponerande."

Inte heller hans karaktär eller hittillsvarande prestationer har besparat honom bördan av det dagliga regerandet. 2018 försökte Xi fortfarande slå samman Kinas pensionsfonder i provinserna till ett amerikanskt socialförsäkringssystem - vilket han pekade på som ett föredöme - och gör bara långsamma framsteg mot en nationell fastighetsskatt. Politik är universell.

Godfree Roberts • 3 mars 2018

Källor:
Journalisten Chen Pengs intervju med Xi Jinping 2000 i Chinese Times
The Book of Filial Duty http://www.newyorker.com/magazine/2015/04/06/born-red
Robert Lawrence Kuhn: How China’s Leaders Think: The Inside Story of China’s Past, Current and Future Leaders (Wiley 2011).
http://chinamediaproject.org/2018/02/28/li-datongs-open-letter/

Läs Goodfrei Roberts artikel oavkortad här:
http://www.unz.com/article/chinese-president-xi-jinping-who-is-he/1 kommentar:

Underteckna med ditt namn.