20 juni 2018

Kampen om Gaddafis miljarder

En brittisk-libysk konflikt är under uppsegling om de mångmiljardbelopp tillhörande  Muammar Gaddafi och hans närmaste associerade som legat frusna i västliga banker.

En rad olika intressenter i väst framställer sig som skadelidande av Gaddafis regim och kräver ersättning ur de libyska fonderna, rapporterar Ravil Mustafin i Izvestija.
En medlem av det brittiska överhuset från Ulster Unionist Party, Lord Empey, föreslog nyligen att de libyska pengarna ska användas för att kompensera offer för IRA:s terroristattacker eftersom överste Gaddafi uttalat sitt stöd för IRA.

Ordföranden för Nationella enhetspartiet (PNE) i Tripoli, Faiz Saradj, motsätter sig kategoriskt  detta initiativ. Enligt FN: s säkerhetsråds resolution nummer 173 daterad 17 mars 2011, har medel i banker utanför Libyen som tillhör familjen Gaddafi och hans inre cirkel hållits frysta. Totalt hittades minst 100 miljarder dollar på sådana konton, inklusive cirka 12 miljarder dollar (eller cirka 9,5 miljarder pund) i Storbritannien. Troligt är det ändå inte alla tillgångar.

Enligt flera brittiska politiker, liksom anhöriga till dem som dödades och skadades i IRA:s terrorattackerna i IRA, och de är fler än tusen personer, kan och bör frysta libyska pengar användas för att gottgöra dem för en konflikt som Gaddafi underblåste. 1972 stöttade Gaddafi i ett radiotal  de irländska "revolutionärerna" och försåg dem under nästan tre decennier med cirka 120 ton vapen, ammunition, utrustning, bland annat från 2 till 10 ton sprängämnen, så kallad "Semtex". Gaddafis ekonomiska bidrag till IRA-kassan beräknas till tiotals miljoner dollar.

Att USA, Tyskland och Frankrike lyckades förmå Gaddafi att betala ersättning till offer för andra terrordåd som involverade libyer uppmuntrar offren för IRA-dåd att kräva detsamma även om kopplingen är mer indirekt.

2003 gick Tripoli gick med på att betala 10 miljoner dollar till familjer som drabbades 1989 när ett franskt flygplan störtade över den nigerianska öknen. 2004 betalade Gaddafifonden 35 miljoner till människor som skadades vid explosionen vi ett Berlindisco 1986. Tre amerikanska soldater dödades och över 160 personer skadades.  2008 fick Washington cirka 1,5 miljard dollar i ersättning för terrorhandlingar som involverade libyer på 1980-talet. London fick också pengar till de familjer som drabbades i Lockerbie-fallet när agenter från den libyska underrättelsetjänsten sprängde en Boeing 747 över Skottland.

Enligt västerländska underrättelsetjänster stödde Gaddafi cirka 30 extremistiska organisationer. Bland dem den italienska "Röda brigaderna", den japanska röda armén, den västtyska "Röda armé-fraktionen", baskiska ETA, de mest radikala palestinska grupper, däribland gruppen Abu Nidal, och terrorister som hade kämpat för att skilja Korsika från Frankrike.

På Libyens territorium fanns det cirka 20 träningsläger där terrorister utbildades. Idag skyller många på de tidigare brittiska premiärministrarna Tony Blair och Gordon Brown att IRA-offren blivit utan. Enligt vissa nordirländska och brittiska parlamentariker var dessa politiker mer bekymrade om personliga intressen, i samband med vapenförsäljning till Gaddafi och oljehandel med Libyen.

Enligt Belfast Telegraph tänker de libyer som kontrollerar landets västra delar att använda alla lagliga diplomatiska medel för att förhindra att libyska tillgångar används i strid med internationell rätt och undergräver suveränitet Libyen.


Självklart är de allvarligt oroade över att de libyska tillgångarna, som behövs så väl hemma i det krigshärjade landet ska förskingras på mer eller mindre godtyckliga skadestånd.

Situationen har tillspetsats av den bankskandal som bröt ut under våren i Belgien. Efter sju års "infrysning" av 16 miljarder dollar blev det plötsligt klart att det bara fanns 5 miljarder kvar på kontona. Resten av pengarna hade mystiskt försvunnit.

izvestija 20/6Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.