13 juni 2018

Kims och Trumps gemensamma deklaration

Här följer texten till den deklaration som undertecknades igår av USA:s president Donald Trump och Demokratiska folkrepubliken Koreas (här förkortat DFK) ordförande Kim Jong-Un .


Amerikas förenta staters president Donald J. Trump och Demokratiska folkrepubliken Koreas (DFK, red:s anm) ordförande Kim Jong-Un höll ett första, historiskt toppmöte i Singapore den 12 juni 2018.
President Trump och ordförande Kim Jong-Un genomförde ett omfattande, djupgående och uppriktigt utbyte av åsikter om frågor relaterade till upprättandet av nya USA-DFK-förbindelser och uppbyggandet av en bestående och robust fredsregim på Koreahalvön. President Trump förband sig att ge säkerhetsgarantier till DFK, och ordförande Kim Jong-Un bekräftade sitt bestämda och orubbliga åtagande att slutföra kärnvapennedrustningen på Koreahalvön.

Övertygade om att upprättandet av nya USA-DFK-förbindelser kommer att bidra till fred och välstånd på Koreahalvön och i världen, och med förståelse för att ömsesidigt förtroendebyggande kan främja kärnvapennedrustningen på Koreahalvön, anför president Trump och ordförande Kim Jong-Un följande:

1. USA och DFK förpliktigar sig att etablera nya USA-DFK-förbindelser i enlighet med önskemål från folken i de båda länderna för fred och välstånd.

2. USA och DFK ska enas i sina ansträngningar för att skapa en långvarig och stabil fredsregim på Koreahalvön.

3. Som en bekräftelse av Panmunjomdeklarationen från den 27 april 2018 lovar Nordkorea att arbeta för total kärnvapennedrustning på Koreahalvön.

4. USA och DFK åtar sig att återbörda kvarlevor från POW/MIA (krigsfångar eller saknade i krig, reds anm), inklusive omedelbar repatriering av dem som redan har identifierats.

Efter att ha erkänt USA-DFK-toppmötet – det första i historien – som en epokgörande händelse av stor betydelse för att övervinna årtionden av spänningar och fientligheter mellan de två länderna och som en början till en ny framtid, förbinder sig president Trump och ordförande Kim Jong-Un att genomföra villkoren i det gemensamma uttalandet fullt ut och snabbt. USA och DFK förbinder sig att hålla uppföljande förhandlingar ledda av USA:s utrikesminister, Mike Pompeo, och en högt uppsatt representant från DFK, så snart som möjligt, för att implementera resultaten från USA-DFK-toppmötet.

Amerikas förenta staters president Donald J. Trump och Demokratiska folkrepubliken Koreas ordförande för kommissionen för statliga angelägenheter Kim Jong-Un har förbundit sig att samarbeta för att utveckla de nya USA-DFK-förbindelserna och för främjandet av fred, välstånd och säkerhet på Koreahalvön och i världen.

DONALD J. TRUMP
Amerikas förenta staters president

KIM JONG-UN
Demokratiska folkrepubliken Koreas ordförande för kommissionen för statliga angelägenheter
12 juni, 2018
Ön Sentosa
Singapore

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.