5 apr. 2024

Vittvättarnas nya historiedirektiv

Robert Schumann, en av EU:s grundarfäder. Innan dess satt han
med i två regeringar i Vichyfrankrike 1940 som styrde på Hitlers nåde.

17 januari antog EU-parlamentet en resolution som nästan inte fått någon uppmärksamhet i Sverige. Resolutionen fortsätter på den breda europeiska vägen till en alltmer omfattande historieförfalskning.

Kommande generationer skolbarn kommer att drillas i de nya historieböcker som ska skrivas efter Storebrors recept. Den censur som Robert M Kennedy klagar på i USA är en mild västanfläkt jämfört med den allomfattande tankestyrning EU håller på att förverkliga, skriver Stefan Lindgren.

Ack, historielärare! O ve, framtidens skolbarn.

Från och med 17 januari gäller enligt EU:s historieskrivning:

* Av "köns
relaterade, tros- och etnicitetsbaserade orättvisor" i Europas historia förtjänar endast att nämnas "antisemitism och antiziganism". Glöm projektet att utrota de slaviska folken (Hitlers Generalplan Ost), glöm slavhandel och kolonialism, glöm Europas ännu pågående koloniala och nykoloniala utsugning av en stor del av den fattigare världen.

* Nazistiska och fascistiska brott i historien jämställs med "kommunistiska totalitära regimer", som i huvudsak var offer för de förras aggression. Bakom detta döljer sig en gigantisk vittvätt av Europas historia (se min bok "Vitare kan tvätten inte bli", Gerundium 2021).

* Resolutionen gör en läpparnas bekännelse till "friheten att undervisa, studera och bedriva forskning, inbegripet fri tillgång till arkiv och källor", när det är väl känt att den ena EU-staten efter den andra inför lagar som begränsar forskningen och kriminaliserar specifika uppfattningar eller hypoteser och medan EU-kommissionen arbetar intensivt för att spärra ut informationsflödet från länder som representerar en stor del av mänskligheten (censur av bl a rysk och iransk TV; en nyligen invigd enhet med 80 anställda som ska bedriva censur på Internet etc).

* I synnerhet ska en friserad version av det "europeiska fredsprojketet", dvs. EU främjas. Att EU idag är synonymt med militärpakten Nato, som bedrivit aggressionskrig mot bl a Jugoslavien, Afghanistan och Libyen och idag för ett proxykrig i Ukraina med omfattande leveranser av legosoldater och vapen, ska förtigas.

* Europas "fäder" som Jean Monnet ska förhärligas, trots att EU bildades som en direkt fortsättning på Tredje rikets projekt "Neuropa" och flera av EU:s grundare hämtats från en korporativ direktörsskola i Uriage i Vichyfrankrike, med det uttalade målet att låta "expertstyre" ersätta demokrati. De icke folkvalda ledamöterna i EU-kommissionen styr utan folkligt mandat och kan annullera alla beslut. (Läs mera i Guy Mettan: Europas existentiella dilemma, Karneval 2024)

* Under skenradikala formuleringar om "gränsöverskridande och transnationella läroböcker i historia" ska historien strömlinjeformas och berövas sina nationella rötter, trots att det är hembygdens och det egna landets historia som är grunden för att förstå de större sammanhangen.

* Utan att uttala sig om historien utanför EU kastar sig resolutionen över vad den kallar den "den ryska historierevisionismen", trots att historieskrivningen i Ryssland för närvarande är närmast uppseendeväckande traditionsbunden. Och sedan när blev EU-parlamentet experter på rysk historia?

På den positiva sidan kan noteras att var tredje ledamot av EU-parlamentet valde att rösta emot (165) eller avstå (35). Det stora transportkompaniet, köpt med feta löner och fina affärsmöjligheter vid sidan om och  efter lydig tjänst  (409) kunde de inte besegra.

Stefan Lindgren

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0030_SV.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.