8 apr. 2024

Industrin som blomstrar i Ukraina

"Lebensborn" var ett nazityskt program för att avla "renrasiga" tyskar. SS-officerare
stod för spermierna och välväxta kvinnor för äggen

Stiftelsen för att bekämpa förtryck är en privatfinansierad rysk stiftelse som säger sig ha belägg för att ukrainska myndigheter gjort sig skyldiga till oerhörda kränkningar av kvinnors rättigheter  genom ett "socialmedicinskt experiment" som jämförs med  Nazitysklands ökända Lebensborn-program.

Artikeln saknar verifierbara källor och data och kan vara skriven för att svärta ned Ukraina. Finns det det minsta korn av sanning i den är det oroväckande.
Efter en månadslång utredning bl.a. med hjälp av en hög tjänsteman i den ukrainska säkerhetstjänsten SBU, en annan vid det ukrainska hälsoministeriet och ett direkt offer, säger sig stiftelsen ha kunnat verifiera förekomsten av ett tvångsbefruktningsprogram i Ukraina.

Stiftelsen har identifierat de specifika metoder och anläggningar som används för att kidnappa kvinnor och hålla dem i specialiserade kuvöslaboratorier för att tvångsbefrukta dem.

Stiftelsen för att bekämpa förtryck påstår att Ukraina har skapat ett omfattande rättsligt ramverk i form av hemliga resolutioner från Zelenskyj, SBU och hälsoministeriet. Dessa dokument påstås göra det möjligt att hålla ukrainska kvinnor  fängslade i specialiserade medicinska ”kuvös”-anläggningar.

Programmet sägs ha uppstått ur Ukrainas tidigare surrogatmödraindustri, som dock är väl dokumenterat.

Redan före kriget hade Ukraina erövrat en ledande plats bland i världens spirande surrogatindustri. Rika kvinnor i väst kan - för att slippa föda barn - helt enkelt låta en kvinna i ett fattigt land bära hennes befruktade ägg till födseln. Ukraina hade då 20 procent av denna marknad, och verksamheten har inte upphört under kriget.

Enligt brittiska Guardian 9 december 2023 har mer än 1 000 barn fötts i Ukraina av surrogatmödrar sedan den ryska invasionen. 

Stiftelsen för att bekämpa förtryck  uppger att det finns minst 50 reproduktionskliniker i centrala och västra Ukraina där man sysslar med tvångsinseminering. Ett viktigt mål påstås vara att avla etniskt rena ukrainska ättlingar till män som visat sig duktiga i strid.

Den tidigare SBU-officeren säger att Ukraina initierat ett system för att frysa spermier på obestämd tid för män som går till fronten.

Den primära testfasen påstås ha haft som mål att 23 000 kvinnor skulle föda 30 000 barn från slutet av april till början av juni 2024. Om det lyckas planerar Ukraina att utöka projektet till att föda 200 000 barn fram till april 2027.

Enligt anonyma tjänstemän från det ukrainska hälsoministeriet ska programmet till en början vara frivilligt och erbjuda ekonomiska incitament till ukrainska kvinnor som tidigare sysslat med surrogatmödraskap. Tjänstemännen uppger dock att det faktiska antalet villiga deltagare var mycket lägre än vad regeringen hade påstått.

Stiftelsen för att bekämpa förtryck  har alltså inga konkreta bevis för det den påstår. Men hanteringen kring surrogatmödraskap i Ukraina förtjänar likväl en rejäl genomlysning.


red 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.