24 apr. 2024

Vart går Myanmar?

Lejon vid självständighetsmonumentet i Yangon.

Vart Myanmar är på väg intresserar såväl USA, Ryssland, Kina som den närmaste grannen Indien, skriver M K Bhadramukar, indisk veterandiplomat.

Ryssland har trätt in på scenen just när USA och dess allierade trodde att de var nära ett regimskifte i Myanmar.

Myanmar hade 54 miljoner invånare 2022 och har
52 procent större yta än Sverige.

Utvecklingen i Myanmar och Bangladesh påverkar säkerheten och stabiliteten i Indiens nordöstra region vars integration fortfarande efter 75 år av självständighet inte är fullbordad. På samma sätt drabbas Myanmar och Bangladesh av stora maktrivaliteter vars resultat kommer att få långtgående konsekvenser för geopolitiken i regionen. USA:s hållning, som å ena sidan blandade sig i valet i Bangladesh i januari och å andra sidan i hemlighet stödjer ett regimskifte i Myanmar, placerar Indien på samma sida som Kina och Ryssland.

Nu gick valet i Bangladesh som Indien önskade. Oppositionspartiet BNP bojkottade valet och den sittande Sheikh Hasina-regeringen tog 75 procent. I Myanmar kan framgångarna för separatistiska krafter som utmanar Myanmars enhet och integritet få skadliga konsekvenser för Indien. Redan att de sedvanliga konsultationerna mellan Indien och Myanmar kunnat hållas 6 december var överraskande, med tanke på de apokalyptiska förutsägelserna om den myanmariska militärens kollaps i händerna på upproriska etniska grupper och "prodemokratiska" militanter med stöd av Five Eyes (USA:s underrättelseorganisation i Stilla havet där Australien, Kanada, Nya Zeeland och Storbritannien ingår).

Samråden med Myanmar antydde åtminstone att Indien inte delar skrämselpropagandan från Five Eyes om att "juntans" nederlag närmar sig. Mellan New Delhi och Myanmars huvudstad Naypyidaw, gäller business as usual med "situationen längs gränsen och säkerheten" som högsta prioritet.

Intressant nog besökte en interministeriell delegation på hög nivå under ledning av det ryska säkerhetsrådets sekreterare Nikolaj Patrusjev Myanmar inför utrikeskontorens samråd. Nyhetsbyrån Tass rapporterade att samtalen omfattade "samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter, specialtjänster och försvarsministerier, med fokus på att säkerställa lag och ordning och rättsstatsprincipen, åtgärder mot terrorism och analys av kanaler och finansieringskällor för terroristorganisationer.”

Rysslands och Myanmars säkerhetsråd undertecknade ett samarbetsavtal under Patrusjevs besök. Ett uttalande från Moskva sade att "i slutet av det rysk-myanmaresiska säkerhetssamrådet undertecknades ett samarbetsavtal mellan säkerhetsråden. Det bekräftade beredskapen för diversifierat samarbete mellan säkerhetsorganen i Ryssland och Myanmar, såväl som för regelbundna samråd och utbyte av åsikter om frågor om nationell, regional och internationell säkerhet."

Uttalandet lyfte fram att tjänstemän från Rysslands försvarsministerium, säkerhetstjänsten FSB och representanter från ministerierna för ekonomisk utveckling, industri och handel, energi och jordbruk var representerade i Patrusjevs delegation. Patrusjev, Kremls högsta säkerhetstjänsteman, togs emot av general Min Aung Hlaing, ordförande för statsförvaltningsrådet. (Under perioden efter det militära maktövertagandet i februari 2021 har general Min Aung Hlaing besökt Moskva tre gånger.)

Förra månaden höll Myanmar och Ryssland en 3-dagars gemensam marinövning, den första i sitt slag. Ryska anti-ubåtsfartygen Amiral Tributs och Amiral Panteleev anlände till hamnen i Thilawa nära Yangon före övningarna. Övningen i Bengaliska viken väckte stor uppmärksamhet regionalt och internationellt.

Noterbart sade Voice of America i en kommentar: "Analytiker säger att Indien inte är motvilligt till Ryssland, dess gamla allierade och största leverantör av försvarsutrustning, som ökar sin närvaro i sitt maritima grannskap trots New Delhis fördjupade partnerskap med USA, Japan och Australien för att motverka Kinas växande fotavtryck i de strategiska vattnen. New Delhi ignorerar påtryckningar från sina västerländska partners och har behållit sin decennier långa relation med Moskva och intagit en neutral ställning till kriget i Ukraina.”

Sjöövningen var planerad under besöket i Naypyidaw av den ryske flottans chef amiral Nikolai Jevmenov, som intressant nog har examen från ubåtsskolan i S:t Petersburg och har tjänstgjort länge i atomubåtsformationerna i Rysslands Stillahavsflotta. General Min Aung Hlaing tog emot amiralen.

Det är klart att Ryssland återvänder till Myanmar på bred front. På torsdagen presenterade den amerikanska regeringsfinansierade Radio Free Asia, som främjar upprorsgrupperna i Myanmar, en utomordentligt kommentar om de fördjupade förbindelserna mellan Ryssland och Myanmar, med rubriken "Pariastater blir vapenbröder".  I kommentaren tecknades de rysk-myanmaresiska förbindelsernas långa historia. Washington är rasande över att Ryssland har dykt upp på scenen som "festförstörare", just när Five Eyes' regimbytesprojekt i Myanmar började visa lite gnista.

Den västerländska strategin är att på något sätt få Myanmars militär att gå med på något slags maktdelningsarrangemang med Five Eyes ombud. Men varför skulle militären gå i en sådan fälla när Ryssland erbjuder hjälp?

Det är uppenbart att det finns en rysk-indisk konvergens när det gäller situationen i Myanmar. Moskva och Delhi fäster ingen tilltro till Five Eyes-projektet för att störta general Min Aung Hlaing. De känner att Five Eyes-projektet går ut på att avsluta Aung San Suu Kyi-eran och infoga pro-västerländska element i något maktdelningsarrangemang som potentiellt skulle kunna rubba maktbalansen i Bengaliska viken.

Aung San Suu Kyi visade sig förvisso vara sin fars dotter (fadern ledde motståndet mot Japans ockupation under andra världskriget) – en pålitlig burmansk nationalist som inte ville byta bort sitt lands suveränitet och självständighet. Detsamma är fallet med Sheikh Hasina i Bangladesh. Men saken är den att USA aldrig tolererar nationalistiska regimer som driver oberoende utrikespolitik.

Om västvärldens projekt i Myanmar och Bangladesh lyckas kommer konsekvenserna att bli mycket allvarliga för kuststaterna i Bengaliska viken. Indiens nuvarande svårigheter med Kanada och USA kommer att se ut som en picknick i jämförelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.