5 sep. 2022

Unikt utslag: Radions Nato-propaganda fälld


Sveriges Radio fälls för Nato-propaganda, rapporterar Fria Tider.


Granskningsnämnden fäller ett inslag i Sveriges Radio om Sveriges förhållande till Nato. Nämnden konstaterar att inslaget på ett ensidigt sätt handlade om fördelarna med ett svenskt medlemskap trots att inslagets utgångspunkt var att belysa både för- och nackdelar.

Utgångspunkten för inslaget som sändes den 16 mars 2022 var att belysa vad ett Natomedlemskap skulle kunna innebära för Sverige och vilka argument som fanns för respektive emot ett svenskt medlemskap.

Den inbjudne FOI-expertens uttalanden handlade dock om fördelarna med ett medlemskap och han tog tydligt ställning för ett svenskt medlemskap. Programledaren balanserade enligt granskningsnämnden inte upp den ensidiga redogörelsen för ett medlemskap.

Givet inslagets utgångspunkt att belysa för- och nackdelar anser granskningsnämnden att inslaget strider mot kravet på opartiskhet.

Professor förtalades
Sveriges Radio fälls dessutom för ytterligare ett inslag, "Studio Ett" i P1 den 24 februari 2022. I programmet deltog Per Enerud, "Rysslandskännare" vid Myndigheten för psykologiskt försvar samt Lennart Palm, professor emeritus i historia på Göteborgs universitet.

Lennart Palm beskrev ryssarnas syn på konflikten i Ukraina och hur många rysktalande hade dödats i konflikten i Donbass.

Efteråt gick Per Enerud till våldsamt angrepp mot Palm och anklagade honom för att "sprida skamlösa lögner".

– Den gäst vi haft helt nyligen här har påstått att det finns sympati i det ryska folket för vad som pågår i Ukraina. Det finns absolut inget som talar för det. Det finns en ganska stark närvaro utav ett ursinnigt krigsmotstånd i Ryssland just nu. Det finns ingen i Ryssland som hyllar det här kriget utom möjligtvis några av de rädda männen i Kreml, påstod Enerud.

Detta angrepp fick professorn inte bemöta i programmet, som han själv valde att anmäla till granskningsnämnden. Nu har nämnden beslutat att fälla inslaget just med hänvisning till att Palm inte fick möjlighet att försvara sig.

SVT:s program "Natomedlemskap? Frågor och svar" från den 3 maj anmäldes också. I programmet svarade en panel bestående av åtta "experter" på tittarnas frågor om vad ett Nato-medlemskap skulle kunna innebära för Sverige. Nästan alla dessa så kallade experter visade sig dock så klart vara för ett Nato-medlemskap. Programmet frias dock eftersom Granskningsnämnden anser att "programledarna ställde balanserande frågor".

Fria tider

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.