16 sep. 2022

Putins presskonferens i Samarkand


Efter mötet i Shanghaiorganisationen höll president Vladimir Putin en presskonferens för församlade media. De flesta frågorna kom att handla om Ukraina men också om EU.

EU sviker de fattiga länderna genom att hindra rysk spannmåls- och konstgödselexport hävdade den ryske statsledaren.

- Shanghai Cooperation Organisation består av stater inom vars territorium nästan eller något mer än hälften av mänskligheten bor. De svarar för 25 procent av världens BNP. Och, viktigast av allt, och viktigast av allt, deras ekonomier utvecklas i en takt som är mycket högre än övriga världens, sa Putin. inledningsvis.

På frågan om västmedias spekulationer om  "rysk kollaps" efter Ukrainas segrar svarade  Putin:

- Det är ingenting nytt. I decennier har västländer odlat idén om en kollaps av både Sovjetunionen och det historiska Ryssland, och Ryssland som sådant, dess kärna.

- De har alltid försökt sönderdela vårt land - det är säkert. Det enda man beklagar är att idén vid något tillfälle uppstod att använda Ukraina för att uppnå dessa mål.

- Faktiskt är det för att förhindra en sådan utveckling som vi började en särskild militär operation. Men under tiden ser vi förstås försök utföra terroristhandlingar, försök att skada vår civila infrastruktur.

- Vi svarar ganska återhållsamt på detta, tills vidare - till en viss punkt då svaret kommer att bli mer seriöst.

Här nämnde Putin att ett antal försök till terroristdåd på ryskt territorium, bl.a. mot kärnkraftverk, har avslöjats och stoppats.

Planen för den speciella operationen i Ukraina ligger fast, meddelade Putin, och huvudmålet är befrielse av hela Donbass territorium. Det är för övrigt en operation som Ryssland klarar med kontraktsanställda utan att ta sina värnpliktiga i anspråk.

Beträffande spannmålsexporten från Ukraina berättade Putin att 121 fartyg hittills har lämnat ukrainska hamnar.

- Av dessa har bara tre gått till de fattigaste länderna som är föremål för ett särskilt FN-program. Runt 35, kanske lite mer procent av spannmålen som exporterades från Ukrainas territorium gick till europeiska länder, till icke-fattiga länder, och absolut inte till de fattigaste länderna i världen. Och bara 4,5 procent gick till de fattigaste länderna under FN-programmet.

- Detsamma gäller för export av vårt konstgödsel.
Sanktionerna togs bort från vårt konstgödsel, men problemen med frakt, försäkringar, förbudet att komma in i våra hamnar kvarstår, liksom förbudet mot finansiella överföringar. Hela tiden säger de att det här problemet kommer att lösas, men ingen gör någonting.

- Europeiska kommissionen har, skamligt nog, tagit  bort förbudet mot köp av våra gödselmedel, men bara för sina egna länder, för medlemsländer i EU. Men inte för de fattigaste  länderna...

- Vad sägs om retoriken att "alla våra gemensamma ansträngningar bör syfta till att förhindra svält i de fattigaste länderna”? Är allt detta en bluff?

- EU skapade problem och löser dem nu på någon annans bekostnad. Det är en skam. Men jag hoppas att sunda förnuftet i slutändan trots allt får våra kollegor i Europeiska kommissionen att  rätta till detta fel - vi antar att det är ett misstag, missförstånd – och fatta rätt beslut.

- Ca 300 tusen ton vårt konstgödsel har samlats i hamnarna i europeiska länder. Våra företag säger redan att de kommer att ge bort dem gratis, bara släpp dem, ge dem till de fattigaste länderna, till tillväxtmarknader.

- Jag har intrycket att berörda länder, tidigare kolonialmakter, fortfarande lever i den koloniala filosofins paradigm. De är vana vid att leva på andras bekostnad och kan fortfarande inte bli av med detta paradigm i sin praktiska daglig politik. Men tiden har kommit, tiden har äntligen kommit att dra vissa slutsatser och bete sig annorlunda, mer civiliserat.

Fortsättning följer i Ryska posten på måndag. Provprenumerera genom att skicka ett mail till ryskanyheter@gmail.com.

kremlin.ru

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.