4 okt. 2020

USA/Israel mot resten i världarnas krig

När FN nyligen röstade om ett förslag att tillfälligt inställa alla pågående sanktioner i världen för att underlätta arbetet mot pandemin röstade 169 länder i världen för och bara 2 emot. Gissa vilka?

Philip Giraldi, med 18 år inom CIA bakom sig, diskuterar med utgångspunkt från den omröstningen situationen i världen.

När medierna fokuserar på ett kommande val, coronavirus, bränder på USA:s västkust och växande BLM- och Antifa-oroligheter, är det kanske ingen överraskning att vissa berättelser knappast når kvällsnyheterna. Förra veckan gick en viktig omröstning i FN:s generalförsamling hårt emot USA. Det handlade om en icke-bindande resolution  som försökte avbryta alla ekonomiska sanktioner över hela världen när coronavirusfallen fortsätter att öka. Resolutionen efterlyste ”intensifierat internationellt samarbete och solidaritet för att begränsa, mildra och övervinna pandemin och dess konsekvenser.” Den var en humanitär gest att hjälpa överbelastade regeringar och hälso- och sjukvårdssystem att hantera pandemin genom att tillåta en fri hand för att importera mat och läkemedel.


Den slutliga omröstningens resulterade i 169/2, där endast Israel och USA röstade emot. Båda regeringarna ansåg uppenbarligen FN:s resolution som problematisk eftersom de helt stöder det ensidiga ekonomiska krig som de för i syfte att åstadkomma regimförändring i länder som Iran, Syrien och Venezuela. Sanktionerna mot dessa länder är avsedda att straffa folket mer än regeringarna i förhoppning att det blir uppror som i sin tur ska leda till regimförändring. Detta har naturligtvis aldrig blivit sanktionernas resultat, det enda som verkligen levererats är lidande. Vid omröstningen kom säkert en eller annan FN-delegat att tänka på den tidigare utrikesministern Madeleine Albrights uttalande att 500 000 irakiska barns död på grund av USA:s sanktioner hade varit ”värt det”.

Det är uppenbart att en stor majoritet av världens regeringar, däribland USA:s närmaste allierade, inte längre köper den stora amerikanska lögnen att USA är den fria världens ledare, en främjare av liberal demokrati och en kraft i det godas tjänst. Omröstningen fick en observatör, John Whitbeck, en före detta internationell advokat med säte i Paris, att fälla kommentaren: ”I nästan alla viktiga frågor som mänskligheten och planeten står inför går Israel och USA emot mänskligheten och planeten.”

FN är inte den enda plats där USA demonstrerar vilken typ av nation landet har blivit. Uppskattningar av hur många civila som har dödats direkt eller indirekt till följd av det så kallade globala kriget mot terror som George W. Bush startade, räknar i miljoner, ungefär 4 miljoner är en siffra som ofta nämns. Nästan alla döda har varit muslimer. Nu finns det också en ny uppskattning av antalet civila som har flytt från sina hem till följd av de världsomfattande konflikter som Washington och dess allt färre allierade startat sedan 2001. Uppskattningen kommer från Brown Universitys ”Costs of War Project”, som gett ut rapporten Creating Refugees: Displacement Caused by the United States Post-9/11 Wars  som försöker kvantifiera dem som har ”flytt från sina hem i de åtta mest våldsamma krig som den amerikanska militären har inlett eller deltagit i sedan 2001”.

Projektet har spårat antalet flyktingar, asylsökande, som ansökt om flyktingstatus och antalet internt fördrivna befolkningsgrupper eller personer (internflyktingar) i de länder som Amerika och dess allierade har riktat sina hårdaste slag mot efter 9 september: Afghanistan, Irak, Pakistan, Jemen, Somalia, Filippinerna, Libyen och Syrien. Alla är övervägande muslimska länder, enda undantaget är Filippinerna som dock har en stor muslimsk minoritet.

Uppskattningen är att mellan 37 och 59 miljoner civila har fördrivits, med en extremt kraftig ökning under förra året då 21 miljoner anses ha drabbats. Största antalet fördrivna står Irak för, där sporadiska strider mot Islamiska staten pågår, uppskattningsvis 9,2 miljoner. Syrien, där strider pågår mellan regeringen och olika utlandsstödda grupper, hade det näst högsta antalet omflyttningar - 7,1 miljoner. Afghanistan, där talibanerna kommit tillbaka, hamnar på tredje plats med beräknat 5,3 miljoner fördrivna.

Rapportens författare konstaterar att även den lägre siffran på 37 miljoner är ”nästan lika stor som befolkningen i Kanada” och ”högre än antalet fördrivna i något annat krig eller katastrof sedan åtminstone början av 1900-talet, med andra världskriget som enda undantag.” Det är också viktigt notera vad som inte ingår i studien. Rapporten utelämnar Afrika söder om Sahara liksom flera arabiska nationer som i allmänhet anses vara amerikanska allierade. Till de utelämnade hör ”de ytterligare miljontals som fördrivits i andra konflikter efter 9/11 där amerikanska styrkor varit inblandade i ´antiterror-aktiviteter´ i mer begränsade men ändå betydelsefulla roller. Hit hör: Burkina Faso, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tchad, Demokratiska republiken Kongo, Mali, Niger, Saudiarabien och Tunisien. ”

Även Jemen bör läggas till i denna lista med tanke på den amerikanska vapenhjälp som möjliggjort de saudiarabiska bombattackerna mot detta land, vilket också skapat en flyktingvåg. Det finns också rapporter om att Vita huset blivit oroligt över situationen i Jemen, eftersom kravet på att en internationell utredning skall granska de krigsförbrytelser Saudiarabien begått genom att avsiktligt attackera civila infrastrukturmål, bl.a. sjukhus och skolor.

Och även Förenta staternas kongress har börjat förstå att något dåligt sker eftersom det finns en växande oro för att både Saudiarabien och USA:s regeringar kan komma att anklagas för krigsförbrytelser på grund av de civila dödsfallen. Det finns rapporter om att redan så tidigt som 2016, när Barack Obama fortfarande var president, utrikesdepartementets juridiska kontor drog slutsatsen att ”höga amerikanska tjänstemän kunde komma att åtalas för krigsförbrytelser eftersom de godkänt bombförsäljning till saudierna och deras partners” som dödat mer än 125 000 människor, däribland minst 13 400 civila.

Denna slutsats drogs innan Donald Trumps vita hus beslutat göra vapenförsäljning till saudierna och deras allierade i Förenade Arabemiraten till en central del av sin utrikespolitik,  ett program som blivit en integrerad del av främjandet av fredsplanen för Israel-Palestina, det Trump kallat ”The Deal of the Century”. Utifrån detta har dagens högsta tjänstemän inom utrikesdepartementet lagt bedömningen från 2016 åt sidan och dessutom också ”gått mycket långt” för att dölja var dess jurister då sade. En generaldirektör för utrikesdepartementet undersökte tidigare i år departementets underlåtenhet att granska de juridiska riskerna med att sälja offensiva vapen till saudierna, men detaljerna doldes sedan genom att de placerades i en hemligstämplad del av den offentliga rapporten  som släpptes i augusti, kraftigt redigerad så att inte ens kongressmedlemmar med hög säkerhetsklassning kunde se dem.

Demokrater i kongressen, som tidigare hade blockerat vissa vapenförsäljningar i konflikten, undersöker nu den saudiska länken eftersom den kan skada Trump, men det vore mer angeläget om de tittade över vad USA och Israel gjort mer allmänt. USA drar nytta av det faktum att, även om internationella domare och domstolar alltmer försöker hålla även amerikaner ansvariga för krigsförbrytelser sedan kriget mot terrorismen startade, USA:s vägran att samarbeta fungerat som hot. I mars förra året, när Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag bemyndigade sin chefsåklagare att börja utreda amerikanska brott i Afghanistan, reagerade Vita huset genom att införa sanktioner mot chefsåklagaren och hans stabsjurist. Washington har också varnat för att varje domstol som ger sig på Israel kommer att mötas av Förenta staternas vrede.

Icke desto mindre, när man är på den förlorande sidan vid en omröstning i en respekterad internationell institution med 169 mot 2, borde åtminstone någon i Washington vara tillräckligt smart för att inse att något har gått mycket, mycket snett. Men jag skulle inte tro att någon som heter Trump eller Biden kan räkna ut det.

Philip Giraldi
24 september 2020

https://www.strategic-culture.org/news/2020/09/24/are-you-feeling-safer-war-worlds-pits-us-israel-against-everyone-else/

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.