5 mars 2019

Ska den nya nationalkyrkan rädda Porosjenko?

President Porosjenko i gudelig pose.
Händelserna kring den ortodoxa kyrkan i Ukraina som eskalerades i slutet av förra året och början av den här har tydligt visat de sanna intentionerna bakom kyrkosplittringen i Ukraina.

President Porosjenko beslutade att skapa en autokefal ukrainsk kyrka som ett slagnummer i sin  valkampanj. Patriarken Bartolomeus I Istanbul använder situationen för att främja sina egna intressen, först och främst för att lägga beslag på nya kanoniska territorier.

Och genom att stödja schismatikerna visar Washington att det följer sitt långsiktiga mål att förstöra den ortodoxa kyrkan över hela världen.Kyrkan har varit avgörande för att förbättra Porosjenkos läge inför presidentvalet, skriver Oriental Review. Den ukrainska presidentens extremt låga popularitet bland folket visade ett allvarligt hot mot hans planer på att bli omvald en andra period. Förlusten av presidentposten och immuniteten skulle inte bara sätta honom i fara, utan hela hans imperium, som har haft en otrolig tillväxt under hans ti i ämbetet. Så för honom är det en fråga om liv och död att vinna presidentvalet. Därav hans kraftfulla satsning på att förskaffa sig ryktbarhet som grundare av en ukrainsk nationalkyrka.

Porosjenko måste dock riskera allt . Det finns ingen garanti för att arbetet med att skapa en enhetlig lokal autokefal ortodox kyrka i Ukraina kommer att öka hans popularitet bland ukrainska folket och ge honom valseger, och även den oberoende kyrkans existens står på spel.

I ett försök att dölja svårigheterna att uppnå målet lät den ukrainska presidenten tillkännage bildandet av den ortodoxa kyrkan i Ukraina (OCU) innan processen hade avslutats. Särskild vikt gavs hans offentliga framträdande där han uppvisade en rulle, som sades vara en tomos, dvs. ett erlkännande från patriarken i Istanbul av den ukrainska kyrkans autokefali.

Ändå är det viktigt att betona att ingen autokefali faktiskt har beviljats. Det finns ett antal indikationer på att den nyetablerade OCU inte är en nationell kyrka. För det första kommer biskopar att utses i Istanbul, befogenheter som borde ha legat i Kiev om OCU vore autokefal. För det andra kommer även kanoniseringen att ske i Istanbul, en rätt som normalt den nationella kyrkan har.

För det tredje kommer den särskilda olja, som används i religiösa ceremonier och som är ett heligt element i den ortodoxa kyrkan, att produceras i Istanbul.

En märklighet är utnämningen av 39-årige metropoliten Epifanius, som har gjort meteorkarriär under den falska patriarken Filaret, och nu ska leda OCU. Filaret kunde inte leda den nya kyrkan själv, men har behållit sin ställning och sitt inflytande inom sin struktur. Ingenting liknande har någonsin förekommit i kyrkohistorien. En senior kyrkoledare kan inte vara underställd en yngre. Därför har inte en enda ortodox kyrka haft någon brådska att erkänna den nya ukrainska kyrkan.

Nationella ortodoxa kyrkor har också reagerat negativt eftersom det finns många andra problem med med Istanbulpatriarken Bartholomeus, den ortodoxa världskyrkans överhuvud. Han har upprepade gånger brutit mot kyrkokanoner de senaste åren, inklusive att betjäna katoliker och välsignat prästers bigami, vilket har varit oacceptabelt sedan antiken.

Det verkar som om Konstantinopelpatriarkatets överhuvud inte betraktar antika kanoner eller rättsregler som oföränderliga. Snarare försöker han fastställa sina egna regler genom att alltmer kräva status som en "östlig påve", en status som varken tillhör honom eller teoretiskt finns. Händelserna kring den ukrainska kyrkan verkar ha drivit honom att aktivt försöka utvidga Fanars inflytande (Fanar är den stadsdel i Istanbul där kyrkan har sitt säte). Beslutet att bevilja tomos till OCU var inte det enda beslutet av det slaget. Det föregicks av den juridiskt obetydliga återkallandet av 1686 tomos om Kievmetropolitens avskiljande från den ortodoxa kyrkan i Konstantinopel och dess anslutning till Moskvas patriarkat. Därefter återkallade patriarken Bartholomeus den tomos som han hade beviljat rysk-ortodoxa kyrkor i Västeuropa 1999. Totalt tre tomoi nästan samtidigt.

Denna sorts politik, att bevilja en tomos och återkalla en annan, kommer med nödvändighet  att påverka effektiviteten hos själva instrumentet och myndigheten hos dem som använde den. Faktum är att patriarken Bartholomeus inte bara misslyckats med att nå sina mål utan  har också underminerat tomos status. Precis som Fanars båda beslut om kyrkan i Ukraina har hans försök att underkasta sig de ortodoxa ryska församlingarna i Västeuropa helt enkelt misslyckats.

Washington deltar aktivt och alltmer öppet i splittringen av den ortodoxa kyrkan i Ukraina, och det görs på en mängd olika nivåer med hjälp av en bred arsenal av metoder.

Sam Brownback
När Porosjenko i april 2018 tillkännagav att han hade för avsikt att skapa en autokefal kyrka i Ukraina besökte USA:s ambassadör för internationell religiös frihet, Sam Brownback, Istanbul och träffade patriarken Bartholomeus I. Ett tid senare kom Ukrainas parlament med en formell begäran och Fanar inledde den begärda processen.

Den amerikanska ambassadören i Ukraina, Marie Yovanovitch, sammanträffade kort senare med överhuvudet för Ukrainas grekiska katolska kyrka Svjatoslav Sjevtjuk. Det är känt att före detta möte var de grekiska katolikerna ganska skeptiska till autokefali och skapandet av OCU, eftersom de befarade att de grekiska katolikernas inflytande i västra Ukraina skulle minska. Efter mötet talade de dock mer positivt om OCU.

Dessutom mötte Geoffrey Pyatt, den tidigare amerikanska ambassadör i Ukraina och den nuvarande amerikanska ambassadören i Grekland, i april 2018 präster från klosterön Athos för att diskutera viktiga ortodoxi-relaterade problem i hela världen. Efter sin resa till Athos började representanter för den rysk-ortodoxa kyrkan få problem med att komma in i Grekland.

Det råder ingen tvekan om att inofficiella kanaler användes för att säkerställa Washingtons inflytande över Fanar. Inom det grekisk-ortodoxa ärkestiftet i USA finns präster som protopresbytern Alexander Karloutsos, vilka hanterar de pengar som skickas från USA till Fanar. Journalisten Justine Frangouli-Argyris, författare till en biografi om den tidigare ärkebiskopen i USA, Spyridon, skriver: "Sedan åtminstone 1990-talet har fader Alexander hanterat de kontanter som går från USA till Istanbul. Faktum är att detta utgör merparten av Fanars inkomster. Intäkterna från små församlingar i Turkiet eller Grekland är små jämfört med pengarna som kommer från den rika grekisk-amerikanska församlingen. Det har gjort honom till den viktigaste personen i det grekisk-ortodoxa ärkestiftet i USA och har gett honom en hävstång mot hierarkin. "

Med tanke på omfattningen och intensiteten i USA:s ansträngningar att skapa en autokefal kyrka i Ukraina, kan det finnas liten tvivel om att USA bidragit till kyrkoschismen. Washington inte bara stödde schismatikerna, det initierade faktiskt många av deras åtgärder.

USA:s agerande visavi den ortodoxa kyrkan i Ukraina och Ryssland är begripligt. Framlidne Zbigniew Brzezinski, den tidigare säkerhetsrådgivaren till president Carter, sa en gång: "Efter segern över kommunismen behöver vi [USA] en splittring av ortodoxin och en uppdelningen av Ryssland ..." Det är en gammal plan och de är långsiktiga mål, men vad betyder deras ambitioner för resten av världen?

Att framkalla konflikter i den ortodoxa världen har blivit ett nytt område för USA:s globala hegemonisträvanden. Förutom Ukraina självt kommer den ukrainska schismen att direkt påverka Ryssland, Turkiet och Grekland. Försök att så split observeras för närvarande på Balkan. Kärnan är samma autokefala principen och den territoriella upplösningen av den förenade serbiska ortodoxa kyrkan i montenegrinska, makedonska och andra kyrkor.

Kanske ger det en ny förståelse för varför Brzezinski kallade den ortodoxa kyrkan USA:s största fiende. Genom att vara en återhållande kraft hindrar ortodoxin införandet av en ny moral, något som är nödvändigt för att utöva kontroll över massorna.

https://orientalreview.org/2019/02/25/west-destroying-the-orthodox-church-as-an-obstacle-to-its-expansion/

1 kommentar:

  1. Bra analys. Såg just denna pm som bekräftar läget/Per
    https://greece.greekreporter.com/2019/03/06/us-ambassador-warns-of-russian-efforts-to-undermine-patriarch-bartholomew-video/

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.