3 mars 2019

10 tekniker som kommer att förändra världen

En kärnreaktor i miniatyr som NASA tagit fram för att driva en bemannad farkost till Mars.
Varje år publicerar prestigefyllda MIT Technology Review en lista över tio tekniker som tros komma att påverka människans tillvaro mest under det kommande året.

I årets lista som publiceras 5 mars har Microsoft-grundaren Bill Gates inbjudits att göra sina val.

Här är de tio tekniker som enligt Bill Gates kommer att påverka oss mest det kommande året:

1. Fingerfärdiga robotar som kan lära sig att manipulera obekanta objekt på egen hand.

2. Nya mini-kärnkraftverk, både fissions- och fusionsreaktorer som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen.

3. Möjligheter att förutsäga för tidig nedkomst. Ett enkelt blodprov som varnar för för tidig nedkomst kan potentiellt rädda många barns liv.

4. Magsond i pillerform. En apparat man kan svälja och som kan ta bilder från mag/tarmkanalen och även ta vävnadsprover.

5.  Anpassade cancervacciner. En behandling som använder kroppens eget immunsystem för att behandla specifika tumörceller.

6.  Den ko-fria burgaren bestående av både växtbaserade och laboratorieodlade köttalternativ som kan  minska utsläppen från livsmedelsindustrin drastiskt.

7.  Nya tekniker för att avskilja koldioxid och absorbera koldioxid från luften och binda den kan äntligen kan bli ekonomiska.

8.  Ett EKG på din handled, möjligheter för personer med hjärtsjukdomar att kontinuerligt övervaka sin hälsa och få tidiga varningar om problem.

9.   Sanitet utan avlopp, en sluten toalett som kan eliminera smittspridning och obehagliga levnadsförhållanden i stora delar av utvecklingsländerna.

10. Mjuktalande AI-assistenter, nya framsteg inom återgivning av naturlig språk som ger ökade möjligheter för digitala assistenter.


https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/02/27/bill-gates-reveals-the-10-breakthrough-technologies-that-will-change-the-world-in-2019/#7aa080a6171d

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.