6 mars 2017

EU tar första steget till Europaarmé

Afrika 1914.
EU:s utrikes- och försvarsministrar nådde idag måndag en överenskommelse om att skapa ett högkvarter för militär utbildningsverksamhet. 

 Detta är ännu ett steg i riktning mot att skapa en "europeisk armé" som framför allt ska kunna sättas in i de europeiska stormakternas forna kolonier.

Till att börja med är det Demokratiska republiken Kongo, Mali och Somalia som ska lyckliggöras av EU:s nya embryo till Europaarmé.
 

Storbritannien har länge motsatt något som liknade ett europeisk militärkommando, men när landet nu lämnar EU känner sig Tyskland och Frankrike ha fått fria händer att utveckla sina globala militära ambitioner.


Av de 28 länderna i Europeiska unionen tillhör alla utom sex - Österrike, Cypern, Finland, Irland, Malta och Sverige - också Nato. Skapandet av till att börja med en utbildningscentral är ett steg mot en självständig EU-armé som ska kunna föra krig tillsammans med Nato - men också utan Nato, som ytterst styrs av USA.


Federica Mogherini, Europeiska unionens utrikespolitiska chef, gjorde naturligtvis allt för att tona ner betydelsen av det senaste betydelsen. De länder som inte vill ha en Europarmé måste gradvis besegras med salamitaktik.
Det militära utbildningscentrat klubbades enhälligt utan omröstning, vilket innebär att även Sverige svalt lockbetet.
Det militära utbildningscentrat ska till en början ha 30 anställda. Dess första uppgift blir att ta över ledning av utbildningsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo, Mali och Somalia - tre f d kolonier till Belgien, Frankrike respektive Italien.
Förra veckan angav Jean-Claude Juncker, ordförande för EU-kommissionen,  fem möjliga vägar för blocket framtid. Det nya beslutet om att bilda embryot till en europeisk nykolonial armé visar hyckleriet i Junckers utspel. Den styrande eliten har sedan länge - ja, sedan EU bildades  siktet inställt på att göra EU till en nyklonial världsmakt som ska kunna ta upp tävlan med USA, Kina, Ryssland etc.


red

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.