18 nov. 2021

Tyskland förlänger energikrisen

Nord Stream 2 som redan försenats två år på grund av USA:s motstånd,
står färdig men får inte tas i bruk. (Foto: Menswork.ru)

De europeiska naturgaspriserna fortsatte att stiga igår sedan Tyskland skjutit upp godkännandeprocessen för gasledningen Nord Stream 2 som är ett rysk-europeiskt samägt projekt rörledning.

Godkännandeprocessen avbröts på formella grunder. Nord Stream 2-konsortiet som är registrerat i Schweiz måste bilda ett tyskt dotterbolag. Under tiden rusar gaspriserna.


Förhoppningarna att rörledningen skulle komma igång och sänka gaspriserna under den europeiska energikrisen grusades därmed.

Energibristen i Europa beror på en mängd faktorer, inklusive lägre produktion än väntat från vind och stigande efterfrågan när ekonomierna öppnar igen efter pandemin.

USA, Ukraina, Polen och Baltikum motsätter sig Nord Stream 2 med motiveringen att den äventyrar den europeiska energisäkerheten. Rörledningen påstås också beröva Ukraina transitavgifter.

En oidentifierad tysk källa berättade för Reuters att rörledningen kanske inte tas i drift förrän i mars, när efterfrågan på naturgas redan börjar avta.

Priserna på naturgas steg med nästan 8 procent den 17 november
till 101,60 euro per megawattimme (MWh). Totalt har det blivit nästan 60 procent dyrare att teckna gaskontrakt i november, även om det fortfarande är under toppen som noterades i oktober. Stigande naturgaspriser stimulerar inflationen i Europa och väcker farhågor för strömavbrott.

Ryssland har inget ansvar för den uppkomna situationen och har hela tiden stått berett att öka leveranserna. Men EU har föredragit att göra sig beroende av spotmarknaden. Europa hämtar bara en tredjedel av sin gas från Ryssland.

Gaslagren i Tyskland och Österrike är dåligt fyllda. Anläggningarna i Tyskland som tar emot gas från ryska Gazprom var endast fyllda till 21 procent i slutet av oktober, klart lägre än vanligt.

Kremls talesman Dmitrij Peskov säger att Ryssland inte anser att upphävandet av certifieringsprocessen för Nord Stream 2 är ett politiskt beslut. Konsortiet är redo att uppfylla alla lagliga krav, sa han.

Frågan är emellertid om inte det stundande regeringsskiftet i Tyskland kan skapa nya problem för NordStream 2. Av tre tilltänkta koalitionspartner är två (de gröna och FDP) mot gasledningen och även socialdemokraterna för antirysk linje.

I ett dokument som läcktes av Der Spiegel i fredags
har 22 experter från de tre partierna i stort sett kommit överens om starkt engagemang för Nato. "Med tanke på det fortsatta hotet mot Tysklands och Europas säkerhet tar vi särskilt våra östeuropeiska partnerstaters oro på allvar, vi är fast beslutna att upprätthålla en trovärdig avskräckningspotential... ".

Vad Tysklands östliga "partners" envist upprepar är att Nord Stream 2 hotar deras intressen och måste stoppas. USA och även Storbritannien, som i gör slöt ett omfattande avtal med Ukraina om leveranser av krigsfartyg och missiler, övar stark press på Tyskland att överge Angela Merkels lite försiktiga linje och med full kraft kasta sig in i krigsspelet i Ukraina som riskerar att snart bli verklighet.

Stefan Lindgren

Källor 
European Natural-Gas Prices Jump Again Following German Dlay Of Nord Stream 2; SPD, Grüne und FDP: Wie läuft's bei den Koalitionsverhandlungen? - DER SPIEGEL; m fl.


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.