23 nov. 2021

Skrämselpropaganda om inflationen


Just nu varnar nyliberala media världen över för inflationsspöket. I verkligheten är inflationen ännu mycket måttlig och den kan gynna många skuldsatta.

Media och experter bidrar till inflationsskräcken genom att hela tiden redovisa fiktiva årssiffror.

Om vi tar oktober månad, den senaste som det finns statistik för så var prisökningen 0,2 procent.

Det som kostade 100 kr i början av månaden kostade 100 kr och 20 öre i slutet av månaden. Blir du rädd?

Men om man som media och experter brukar göra mäter inflationen på årsbasis så kan man påstå att inflationen i oktober "låg på" 3,1 procent. Det vill säga man jämför oktober 2020 med oktober 2021.

I USA kunde New York Times enligt denna logik basunera ut att inflationstakten var 6,2 procent i oktober jämfört med förra året, den högsta på 30 år. I verkligheten steg de amerikanska priserna med 0,9 procent i oktober.

I grund och botten handlar sättet att framställa inflationen på om olika intressen.

Borgenärer, de som lever på att låna ut pengar, vill hålla inflationens så låg som möjligt för att inte det reala värdet av deras kapital ska krympa.

Gäldenärerna, som har lånat pengar, har inte samma intresse av att hålla inflationen nere. Om de har bunden ränta har de tvärtom mycket att vinna på inflationen.

Ett praktiskt exempel:

Den som 1980 lånade  400 000 kronor för att köpa ett radhus och fick ett amorteringsfritt lån (ja, sådant förekom) som skulle återbetalas år 2000 behövde i verkligheten bara betala tillbaka 186 741 kronor i reala, dvs. inflationsjusterade pengar. Inflationen hade bränt upp mer än halva skulden.

Under de 20 åren hade naturligtvis lånet gått med ränta, men den var länge helt avdragsgill.

Ser man historiskt på saken så har inflationen varit påtaglig under hela perioden från krisuppgörelsen 1933 till EU-inträdet 1995. Det är en period som präglats av betydande förbättringar för arbetarklassen.

Med anslutningen till EU och nyliberalismens seger på många fronter kom nollinflation och ren deflation - i sällskap med kraftigt höjd arbetslöshet och kraftigt ökade klassklyftor. Regeringarna under denna period har förbundit sig att inte underbalansera budgeten, inte ens när det hare varit extremt förmånligt att göra det, dvs. när låneräntan understigit inflationen.

Historiskt har hög ekonomisk tillväxttakt alltid varit förknippad med en viss inflation. Inflationen har den effekten att den ökar efterfrågan och den förmår besuttna att kasta ut "döda" sparkapital i investeringar.

En viss inflation har också den positiva effekten att det aktiverar fackligt organiserade till aktivt försvar. När lönen urholkas av inflation är det förstås dåligt, men det är ett ont som fackföreningsrörelsen har medel mot.

Stefan LindgrenInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.