26 nov. 2021

Myrdal om fallet Assange

11 december 2014 skrev författaren Jan Myrdal till konstitutionsutskottet. Sedan 30 oktober 2020 är han död. Veterligen fick han aldrig något svar från KU.

Han anklagade i sitt brev Fredrik Reinfeldt för att 2011, då han var statsminister, ha gjort sig skyldig till ett flagrant fall av ministerstyre, som skadade Julian Assange.

Idag vet vi att den svenska hanteringen av fallet ledde Assange vidare till Belmarshfängelset i Storbritannien, med stor risk att bli utlämnad till USA och ett hotade livstidsstraff.

Efter sju år: vad har KU gjort? Vad är svaret på Myrdals fråga?
/ Stefan Lindgren

Fallet Assange

av Jan Myrdal


Jag tänker på Assange när det offentligen tigs så tänderna gnisslar då Snowden med rätta hyllas.

Man har gjort med Assange som man kan göra mot hundar som jagar höns. Könslivet har hängts om halsen på honom. På vänsterkanten inte minst drabbas då aktörerna av moralpanik.

Fallet Assange tillhör dock de märkligare i den svenska rättshistorien. Den som vill veta mer om detta kan gå ut på nätet. Allt finns där; protokoll och beslut, foton med om man så vill. Nu sitter han på Ecuadors ambassad i London. Åklagaren vägrar resa dit för att hålla förhör. Själv vågar han inte komma till Sverige om inte regeringen tydligt förklarar att han inte skall utlämnas till Förenta staterna där han hotas av samma öde som Chelsea/Bradley Manning.

Hans oro är inte obefogad. Svenska regeringar är kända för att lämna ut när stormakter så kräver. På samlingsregeringens tid när det Tyska Riket var mäktigt lämnades desertörer från den tyska armén ut till Tyska riket och Martin Rasmussen Hjelmen lämnades ut till Gestapo för att torteras och halshuggas. Nu är Förenta staterna mäktigt och Anna Lindh (efter att ha blivit mördad helgonförklarad) lämnade genom dess CIA ut Ahmed Agiza och Mohammed Alzery till Egypten att bli fängslade och torterade. Julian Assange skulle vara dummare än tåget om han inte bad den svenska regeringen förklara att han inte skulle bli utlämnad.

Men såväl den förra borgerliga alliansregeringen som den nuvarande socialdemokratiska - miljöpartistiska regeringen förklarar sig vara oförmögen till detta av de högsta och mest idealiskt rättsstatliga motiv.

Men då ljuger dessa regeringar. Ljuger vilka för tillfället än deras utrikesministrar, justitieministrar och statsministrar är. Ljuger av princip som tidigare svenska regeringar gjort. Det är inte något mitt påstående, någon min åsikt. Det kan bevisas. De av Snowden avslöjade dokumenten är redan i Sverige trycka och allmänt tillgängliga. På sidan 230 i Glenn Greenwalds bok om Snowden på Leopards förlag 2014 (ISBN 978-91-7343-528-4) återges i faksimil ”(U) MANHUNTING Timeline 2010”.

Där står : ”(U) Den 10 augusti anmodade Förenta staterna andra nationer med styrkor i Afghanistan, däribland Australien, Förenade Konungariket och Tyskland överväga
att åtala Julian Assange...”

Märk datum! Den 10 augusti 2010 anmodar Förenta staterna nationer med styrkor i Afghanistan - till vilka Sverige hör - att överväga åtal mot Assange. Den 13 augusti 2010 inleds i Sverige affären.

Jag har inte sett att någon kollega har tagit upp detta i svenska media. Det tror jag beror på den omertà om vilken jag på inbjudan talade på universitet i Caen: ”Sverige och den offentliga lögnen”. Den som vill höra föredraget på franska kan gå in på: http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3065

Till konstitutionsutskottets ledamöter

Under den pågående rättsprocessen i Storbritannien i det så kallade Assangefallet har statsminister Fredrik Reinfeldt till svensk och internationell press den 8 februari uttalat sig och sagt: "Vi har ett självständigt rättsväsende som i det här fallet dessutom agerat på svensk lagstiftning."

Men den fråga kring vilken det nu rättsligt förhandlas i London är just huruvida den svenska rättsapparaten "i det här fallet dessutom agerat på svensk lagstiftning". Något som i hög grad ifrågasatts, inte bara i pressdebatt utan av juridiskt sakkunniga.

Jag nöjer mig med att hänvisa till "Expert report of Brita Sundberg-Wretman":


"4. I am of the opinion that proper procedures, according to Swedish law and stated policy in the National Persecution Manual and other official guidance, have not been followed and that the use of the EAW in this case is disproporttionate under European law. The handling of this case has been, in my view, improper in a number of respects."

["4. Jag är av den åsikten att korrekta förfaranden, enligt den svenska lagen och den uttalade policyn i handboken för åtal och andra officiella riktlinjer, inte följts och att användningen av den europeiska arresteringsordern i detta fall är disproportionerligt enligt europeisk lag. Hanteringen av detta ärende har, enligt min mening, varit felaktig i ett antal såväl avseenden"]

Liksom till "Expert opinion by Sven-Erik Alhem":

"16 /.../To use the European Arrest Warrant without first having tried to arrange an interrogation in England at the earliest possible time via a request for Mutual Legal Assistance from England seems to me to be against the principle of  roportionality. /.../In my view, only when it was first shown that it would be impossible to get Assange interrogated in England by using Mutual Legal Assistance from England should an application for an EAW have been submitted. /.../ 18. I understand that Ms Ny has said that Swedish law prevents her from taking this course. There is, however, nothing in Swedish law that I know of to prevent a prosecutor from seeking mutual legal assistance to have a subject interviewed."

" 16 /.../ För att använda den europeiska arresteringsordern utan att först ha försökt att ordna en förhör i England vid tidigast möjliga tidpunkt via en begäran om ömsesidig rättslig hjälp från England förefaller mig vara mot proportionalitetsprincipen. /.../ Enligt min mening skulle endast om det först visade sig vara omöjligt att få Assange förhörd i England med hjälp av ömsesidig rättslig hjälp från England en ansökan om en europeisk arresteringsorder ha skickats in. /.../ 18. Jag har uppfattat att Marianne Ny har sagt att den svenska lagstiftningen förhindrar henne från ta denna väg. Det finns dock, Ingenting i svensk lag som jag känner till som hindra en åklagare från att söka rättslig hjälp för att få en person förhörd.". ]


Detta innebär att statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande inför pressen den 8 februari 2011 inte bara utgör ett grovt försök att vilseleda allmänna opinionen utan därtill är ett flagrant exempel på det ministerstyre som regeringsformens 12 kap. 2 § skall förhindra.

Jag förutsätter att någon riksdagsman tar sitt uppdrag på sådant allvar att de reser denna fråga till Konstitutionsutskottet

Jan Myrdal
Skinnskatteberg

11 december 2014


Citaten översatta av Nyhetsbanken.

1 kommentar:

  1. Enligt Wayne Madsen var Reinfeldt även behjälplig med att anvisa en server åt Wikileaks. Händelserna i Sverige inträffade efter det att ett antal observanta bedömare i altmedierna redovisat det som msm dolde nämligen att Wikileaks i anmärkningsvärt hög grad angrep just de länder där imperiet önskade regimförändringar.
    Närmast parodiskt är att Cass Sunstein, Usas ansvarige för kognitiv infiltration, medverkade entusiastiskt vid WLs invigning och såg fram emot dess roll i hans anda.
    Men den godtrogna allmänheten är oemottaglig för sånt som stör bilden när dom fått upp vittringen på en arketypisk hjälte.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.