19 nov. 2021

Anti-putinismen kan leda till total brytning


I USA-kongressen finns ett resolutionsförslag som innebär att Putin - om han skulle kandidera till en ny presidentperiod 2024 - inte kommer att erkännas av USA som Ryssland legitima överhuvud.

Förslaget kan, om det går igenom, medföra ett totalt brott av de diplomatiska relationerna mellan länderna.

Två ledamöter av det amerikanska representanthuset föreslår att USA inte ska erkänna Vladimir Putin som Rysslands president, om han ställer upp som kandidat till nästa presidentval i mars 2024.

Resolutionsförslaget kommer från Tennessee-demokraten Stephen Cohen (inte att förväxla med den nyligen avlidne slavistprofessorn med samma namn) och South Carolina-republikanen Joe Wilson. I förslaget skriver de att ändringarna av den ryska konstitutionen, som "nollställde" Putins presidentperioder och gav honom möjligheten att kandidera i framtiden, antogs i strid med Rysslands lagar och internationella förpliktelser, och därför är olagliga.

Därför, menar kongressledamöterna, bör USA inte erkänna Putin som president om han går till valurnorna 2024.

Resolutionen som är rent propagandistisk och syftar till att blåsa nytt liv i russofobin i USA, i synnerhet sedan hela narrativet om rysk inblandning i Trumps valseger 2016, håller på att slutligen bryta samman.

Under alla förhållanden kan kongressen bara rekommendera vad presidenten ska göra och det är ytterst osannolikt att veteranen Joe Biden, som förhandlat med ryska och sovjetiska ledare ända tillbaka till Aleksej Kosygin (sovjetisk regeringschef 1964-80), skulle lockas av förslaget. Eftersom det är presidenten som sköter utrikespolitiken i USA kommer kongressresolutionen, om den antas, ändå bara  vara rådgivande.

Tekniken att inte "erkänna" valda presidenter i länder som USA vill utöva påtryckningar på är inte ny.
Den användes och misslyckades mot Maduro i Venezuela. Den har använts och nyss brutit samman mot Aleksandr Lukasjenko i Vitryssland. Och skulle den nu användas mot Ryssland är utgången given.

"Att lyfta upp ett stenblock endast för att tappa det på egna fötter" är ett kinesiskt ordspråk som sedan länge beskriver detta beteende. Till saken hör att Sverige som traditionellt erkänner regimer som har kontroll över ett lands territorium, eftersom vi inte längre har en självständig utrikespolitik, håller på att glida över i den imperialistiska erkännandedoktrinen.

Men redan om förslaget om averkännande av Putin antas i USA-kongressen kommer det att leda till ett avbrott i relationerna mellan Ryssland och USA, varnar Vladimir Dzjabarov, förste vice ordförande i det ryska Federationsrådets utrikesutskott, rapporterar RIA Novosti.

Relationerna är fortfarande bottenfrusna och som ett exempel kan nämnas att Aeroflots piloter måste söka visum genom USA-ambassaden i Armenien för att kunna flyga till USA. Den diplomatiska personalen i Ryssland har dragits ned till ett minimum.

Enligt Dzjabarov är förslaget cyniskt och "berövat allt sunt förnuft". Federationsrådets vice talman, Konstantin Kosatjov kallade de amerikanska kongressledamöternas förslag för inblandning i presidentvalet i Ryssland och för en "provokation som syftar till att störa den framväxande normaliseringen av bilaterala förbindelser".

Ändringarna i den ryska författningen som ger Putin en teoretisk möjlighet att kandidera till en ny ämbetsperiod 2024 stöddes av 77,9 % av deltagarna i en folkomröstning i fjol.

https://www.rbc.ru/politics/19/11/2021/619743259a794709de7a9c49?from=from_main_2

Läs vidare i Guy Mettans: Varför vi  älskar att hata Ryssland.

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.