22 sep. 2020

FOI: Det fanns XXXX i Navalnyjs blod


Idag svarade FOI Nyhetsbanken på begäran att få utbekomma alla handlingar gällande analysen av blodprov från Aleksej Navalnyj.

Det mest väsentliga har hemligstämplats, nämligen vad FOI kom fram till. Det framgår bara att man funnit förekomsten av XXXX i hans blod.Eftersom FOI redan gått ut med att institutet funnit novitjok är det märkligt att detta nu hemligstämplas. Är det kanske i eftertankens kranka blekhet, sedan Rysslands utrikesminister påpekat att FOI tycks ha en novitjok-kompetens som inte redovisats tidigare.

Det är hög  tid att FOI lägger korten på bordet. Har institutet - som hävdas på engelska wikipedia - hjälpt Nato med data som gjort det möjligt för en rad Nato-länder att tillverka Novitjok, enligt den officiella versionen för att veta hur man ska skydda sig?

Men här finns också andra märkligheter. Begäran om svensk medverkan med test kommer inte från FOI:s kollegor i München utan från det tyska försvarsdepartementet, dvs. regeringen. Det är en politisk begäran och borde ha behandlats som en sådan. Varför har begäran som inkom 4 september diarieförts först 21 september, dvs. igår?

Och varför kallar det tyska försvarsdepartementet FOI för ett "OPCW designated laboratory". FOI har veterligen ingen särställning i OPCW, vars procedurer innebär att laboratorier väljs slumpvis från en överenskommen lista och vilka som utvalts hemlighålls för att undvika påtryckningar.

I det här fallet ligger påtryckningarna i öppen dag eftersom dr. Meier mycket tydligt talar om vilket resultat som det svenska laboratoriet ska komma fram till, dvs. man vill endast ha hjälp att bekräfta vad det tyska labbet sagt.

Att det är "vapenkontrollavdelningen" som agerar ter sig märkligt eftersom tyska myndigheter inte haft något att invända mot att medlemmar av Navalnyjs team fört in Novitjokkontaminerade föremål över den tyska gränsen, i strid med Konventionen om förbud mot kemiska vapen. Personen som bar in föremålen har inte ens hörts av polisen och tillåtits lämna Tyskland.

Att detta hanteras på politisk nivå istället för av kompetenta brottsbekämpande organ är också minst sagt märkligt.

Slutligen är det väl känt att den tyska regeringen håller ryska myndigheter ansvariga för den förgiftning med nervgift som man påstår skett.

Att FOI i detta läge "bekräftar" de tyska resultaten utan att göra minsta förbehåll för att FOI:s undersökning uteslutande kan gälla de prover som tyskarna översänt, ingenting annat, ter sig oetiskt. 

Stefan Lindgren


https://drive.google.com/file/d/1MeUWiykT3JAGQUxoel1GX3UAyzXT01tr/view?usp=sharing

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.