25 maj 2018

MH17-utredning utan slut

En bild av det BUK-komplex som de holländska utredarna
anses kan kopplas till ett regemente i Kursk i Ryssland.
Av någon anledning sammanfaller inte spegelbilden i vattnet
med fordonets nummer.
Ryssland har hela tiden varit berett att samarbeta med det internationella undersökningsteam (JIT) som nu i tre år utrett nedskjutningen av det malaysiska passagerarplanet Boeing MH17 i Ukraina 2014, underströk president Putin i går i en första kommentar till utredarnas presskonferens i Haag.

Men alla sådana propåer har avvisats. Och JIT har inte reagerat på det material som Ryssland framlagt.
I teamet ingår Ukraina, som ytterst bär ansvar för olyckan, genom att i strid mot internationella regler ha släppt fram ett passagerarplan över en krigszon. Dessutom har Ukraina getts rätten att avgöra vad som ska förbli hemligt.

Den holländske åklagaren Fred Vesterbeke säger att utredare gjort "betydande framsteg" i sitt arbete, men kan ännu inte säga vem och varför planet sköts ned. Enligt honom är kretsen av misstänkta nu nere i några  dussintal människor.

"Vår huvudsakliga fynd var att MH17 sköts ner från ett BUK-komplex från ett område som kontrollerades av (Donbass-)milisen",  sade åklagaren. Ett ryskt luftvärnsregemente i Kursk har pekats ut, av allt att döma på grundval av privatspanaren ”Bellingcats” efterforskningar på sociala media. ”Bildbevis” som hämtats på nätet kan självfallet vara föremål för manipulering,

Att utredningen på tre år inte lyckats komma fram till annat än lösa anklagelser, att väsentligt material från USA och Ukraina ännu inte ställts till utredarnas förfogande, är enligt det ryska försvarsdepartementet ett misslyckande.

Den utförliga rapporten från Buk-tillverkaren Almaz-Althei står fortfarande oemotsagd från JIT-utredarna. Tillverkarna menade sig ha bindande bevis för att den avfyrade BUK-missilen inte kunde ha kommit från ett ryskt batteri utan måste vara av en äldre typ som endast fanns i Ukrainas arsenal.

Dessutom visade tillverkarens beräkningar att uppskjutningen inte skedde från en punkt öster om färdvägen, byn Pervomajskoje, som påstås av JIT utan måste ha skett från Zarosjtjenskoje, en punkt väster om planets färdväg, som kontrollerades av Ukrainas militär.

Det ryska försvarsdepartementet har tidigare presenterat radardata som visar att inga flygande föremål öster om planets färdväg hade registrerats.  Zarosjtjenskoje täcktes inte av ryska radardata.

Utredarna har absolut inte beaktat vittnesmål från ögonvittnen från närliggande byar som talar för att BUK-missilen sköts upp av ukrainska väpnade styrkorna.

Den tidigare majoren i den ukrainska krigsmakten Jurij Baturin, som i juli 2014 var chef för luftvärnstrupper nära Kharkov, har i en intervju med TV-kanalen Zvezda uppgett att han observerat omlokalisering av utrustning, bl.a. BUK-komplex, från 156:e ukrainska luftvärnsregementet till trakten av byn Zarosjtjenskoje.

Baturins iakttagelser sammanfaller med resultaten av en rapport från BUK-tillverkaren "Almaz-Antey", där experter genomfört flera experiment för att skapa en verklig bild av tragedin. Typen av missil som användes - 9M38- har dessutom inte producerats sedan 1999 och finns bara i Ukrainas arsenal.

JIT-utredarna säger sig idag - tre år senare - ha påträffat motorn till den BUK som träffade MH17. Men man ger ingen information om när och var den ska ha påträffats och av vem...

För övrigt visar koordinaterna att motorn tillverkats 1986 och alltså tillhör en missil som redan tagits ur bruk i Rysslands arsenal (garantiperioden är 15 år) men finns kvar i Ukrainas.


Stefan Lindgren

källa: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201805241601-amtm.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.